Seimui skurdus pajūris yra perlas

Iki šiol didžiausiu Smiltynės vystymo stabdžiu yra pernelyg kategoriškas Pajūrio juostos įstatymas.

Kuriozas dėl uosto bokštelio

Naujas navigacinis uosto bokštas Smiltynėje, Jūros terapijos centras, Kuršių buities muziejus po atviru dangumi, teniso kortai, stadionas. Visa tai yra objektai, kurie būtų reikalingi uostui ir Klaipėdos miesto jūriniam, istoriniam identitetui įtvirtinti, plėsti pramogų ir sporto veiklai. Bet visa tai klimpsta griežtose Pajūrio juostos įstatymo nuostatose.

Šį tą Seime bandė pakeisti klaipėdietis Seimo narys Gintaras Vaičekauskas. Jis pateikė Pajūrio juostos įstatymo pakeitimo siūlymus leisti valstybės įmonėms ir savivaldybėms statyti pajūrio zonoje naujus viešąjį interesą, sveikatingumo, socialinius poreikius bei rekreacinę plėtrą užtikrinančius objektus.

„Lai­vy­ba Klai­pė­dos uos­te in­ten­sy­vė­ja, lai­vų dau­gė­ja, o bokš­tas, na­vi­ga­ci­nė an­te­na tie­siog rei­ka­lin­ga dėl mū­sų vi­sų sau­gu­mo. Lai­vy­bos sau­gu­mas yra pri­ori­te­tas. Pa­ko­re­ga­vus pa­jū­rio juos­tos ri­bas bū­tų at­ve­ria­ma ga­li­my­bė stip­rin­ti uos­to sau­gu­mą ir pri­si­dė­ti prie sau­gios lai­vy­bos prin­ci­pų įgy­ven­di­ni­mo“, - teigė jis.

Radarai, vedlinės, kiti navigaciniai objektai, kurie atitinka viešą interesą, statomi visame pasaulyje net ir gražiausiuose gamtos kampeliuose. Tačiau panorėjusi pastatyti saugios laivybos statinį - bokštą Smiltynėje Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija išgirdo saugomų teritorijų atstovų verdiktą, kad tai sukels vizualizacinę taršą Kuršių nerijoje.

„Pa­sta­ty­ti ra­da­ro ne­įma­no­ma, ir tai nė­ra lo­giš­kas spren­di­mas, kai kal­ba­me apie vi­sų klaipėdiečių sau­gu­mą. Tu­ri­me di­džiu­lius du­jų lai­vus, ku­rie plau­kia į uostą. Dėl mū­sų vi­sų sau­gu­mo privalome užtikrinti, kad Klaipėdos uostas būtų saugus“, - dėstė G.Vaičekauskas.

Siūlo atidžią analizę

Panašios problemos yra ir kitose Kuršių nerijos vietose.

Nidoje planuojama pastatyti dviejų aukštų automobilių statymo aikštelę. Bet to daryti neleidžiama. Sulaukdama didžiulio automobilių srauto Nida vasarą dūsta nuo jų. Bet išeities kaip spręsti problemą nėra. Viskas atsimuša į tą patį Pajūrio juostos įstatymą.

„Kuršių nerijoje yra paradoksali situacija - ką pastatė sovietmečiu tas ir stovi, o statyti kažką naują neleidžiama“, - pastebėjo G.Vaičekauskas.

„Pa­jū­rio juos­tos įsta­ty­me ne­sant nu­ma­ty­tos ga­li­my­bės sta­ty­ti nau­jus pa­sta­tus ar sta­ti­nius jau da­bar jau­čia­mos nei­gia­mos pa­sek­mės, nes yra su­stab­dy­tas lė­šų, gau­na­mų iš Eu­ro­pos Są­jun­gos struk­tū­ri­nių fon­dų, įsi­sa­vi­ni­mas. Toks ne­apib­rėž­tu­mas stab­do ir ki­tas in­ves­ti­ci­jas, dar­bo vie­tų kū­ri­mą ir gy­ven­to­jų už­im­tu­mą“, - pastebėjo jis.

G.Vaičekauskas įsitikinęs, kad tų objektų statybos nesudarkys Kuršių nerijos kraštovaizdžio, nes yra krūva saugiklių, pradedant nuo savivaldybės bendrųjų planų ir baigiant konkrečių objektų planavimu.

Tačiau blogą įvaizdį apie Kuršių neriją kai kuriems Seimo nariams yra sudariusios ten vykusios įvairios nelegalios statybos, žemės sklypų įsisavinimai.

„Mes ne­ran­da­me ga­lų, kiek ten vis­ko pri­da­ry­ta“, - pastebėjo Seimo narys Kęstutis Mažeika.

„Pažiūrėkite į Juodkrantę, sto­vi šiau­di­niais sto­gais iš­vaiz­dūs na­mai, ro­dos, 7,5 met­ro aukš­čio iki krai­go. Ir ša­lia ko­po­se sto­vi pa­sta­ty­tas „pen­ta­go­nas“, - pastebėjo Seimo narys Artūras Skardžius. Pentagonu vadinami dar tarybiniais laikais statyti daugiabučiai.

„Kur­šių Ne­ri­ja tik­rai yra, ko ge­ro, pats bran­giau­sias mū­sų tur­tas, tai yra Lie­tu­vos per­las ir bet ko­kius pa­kei­ti­mus rei­kia da­ry­ti la­bai at­sar­giai. Aš ne­su ka­te­go­riš­kai prieš vi­sas naujas idė­jas, bet reikia viską atidžiai nagrinėti“, - teigė Seimo narys Paulius Saudargas. Jis siūlo atidžiai analizuoti kiekvieną konkretų atvejį.

Susimokėjai ir statyk...

Nebeaišku, kas kada ir ką atidžiau nagrinės, nes siūlymas daryti pokyčius pajūrio zonoje ir palengvinti viešo intereso statybas Smiltynėje ir kitose Kuršių nerijos vietose buvo atmestas.

Bet gali būti atvertos galimybės pajūrio juostoje vykdyti statybas privatiems verslams, jei jie susimokės už tai valstybei.

Dar nenuspręstam, kokio dydžio tas mokestis turėtų būti.

„In­ves­tuo­jant, ku­riant rim­tus pro­jek­tus, ku­rie yra nu­ma­ty­ti Ne­rin­go­je, dar rei­kės pa­pil­do­mai pi­ni­gus mo­kė­ti...“, - stebėjosi Seimo narys Kazys Starkevičius.

„Pa­jū­rio juos­tos įsta­ty­mas aiš­kiai reg­la­men­tuoja tvar­ką, bet kaž­ko­dėl yra... - kas lei­džia­ma Ju­pi­te­riui, ne­lei­džia­ma jau­čiui ar­ba at­virkš­čiai. At­eis Ju­pi­te­ris, su­si­mo­kės ir ga­li da­ry­ti, ką no­ri...“, - svarstė A.Skardžius.

Jei bus priimta kompensavimo už statybas Pajūrio juostoje tvarka, ta pati nuostata bus taikoma ir viešiems objektams. Savivalda susimokės valstybei ir galės statyti ką tik nori... Pinigas mūsų visuomenėje yra aukščiau visko.


Šiame straipsnyje: pajūrisSmiltynėSeimas

NAUJAUSI KOMENTARAI

Ita

Ita portretas
Ir toliau gyvensim ,kam mums to ar ano reikia ,kosmaras o taip norisi kad Smiltyneje butu tvarkingi dviraciu takai pagal marias ,pesciuju ,kavinuke laiko su savo sarmalis ,toks puikus poilsio kampelis ,vaikai gal ir sulauks ,

tai

tai portretas
ko noret jei dudorius su /ateiviais /komunizma/ kuria prisipirkes elmasineliu vaidina /ekologiska/ fraeri.......

Tai kad

Tai kad portretas
pas mus pačius pilna vagiu.Stambaus masto.Miesto valdyme.Uoste.LEZ'e..O jei nuo Vilniaus atsiskirtume tai aferiugos kiekvieną nuogai išrengtu/kom.mokesčiai, nuodu gamybos gamyklu statymas, medienos vogimas, vergavimo verslui prievolė, žmogaus teisių mindymas ir pan./
VISI KOMENTARAI 3
 • Skelbimai
 • Pranešk
  naujieną
 • Portalo
  svečias
 • Klausk
  specialisto
 • Diskusijos
 • Orai
 • TV
  programa
 • Pažintys
 • Žaidimai
 • Horoskopai
 • Naujienlaiskis
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter

Galerijos

Daugiau straipsnių