Žuvininkystės pertvarkymu susidomėta Seime

Abrakadabra virto tai, kad iš Vilniaus į Klaipėdą po reorganizacijos planuojamai perkelti Žuvininkystės tarnybai uostamiestyje neatsiranda patalpų.

Nežada stabdyti reformos

Galima manyti, kad nesugebėjimas rasti patalpas yra savotiškas Žuvininkystės tarnybos protestas prieš pertvarkymą.

Apie tai kalbėta ir Seime Vyriausybės valandoje. Susidarė įspūdis, kad svarbiausias klausimas valstybėje šiandien yra bus ar ne pertvarkyta Žuvininkystės tarnyba. Mat Vyriausybės valandoje Seime iš 14 klausimų net trys buvo apie Žuvininkystės tarnybos reformą.

Seimo nariams dėl Žuvininkystės tarnybos nesugebėjimo rasti patalpas Klaipėdoje turėjo aiškintis žemės ūkio ministras Bronius Markauskas.

„Džiau­giuo­si, kad ne­ma­ža da­lis žuvininkystės valdymo per­sike­lia­ į Klai­pė­dą, ta­čiau pa­tal­pų klau­si­mas spren­džia­mas ku­rio­ziš­kai. Žu­vi­nin­kys­tės tar­ny­bai Klai­pė­do­je pri­klau­so trys pa­tal­pos, da­lį jų ati­duo­da­te Tur­to ban­kui, o da­bar ieš­ko­te nau­jų pa­tal­pų vi­sai žu­vi­nin­kys­tės tar­ny­bai su­so­din­ti į vie­ną vie­tą?“, - klausė klaipėdietis Seimo narus Eugenijus Gentvilas.

Anot B.Markausko, patalpos yra buvusiame žu­vies auk­cio­ne, ku­ris yra per­duo­da­mas Tur­to ban­kui. Jas su­dė­tin­ga bū­tų pri­tai­ky­ti, nes Žu­vi­nin­kys­tės tar­ny­bai rei­kia maž­daug apie 330–400 kvad­ra­tinių metrų.

„Ki­tos pa­tal­pos, apie ku­rias kal­ba­ma, yra la­bo­ra­to­ri­ja Kop­ga­ly­je. Sun­ku bū­tų įsi­vaiz­duo­ti, kad kiek­vie­ną die­ną dar­buo­to­jai ga­lė­tų kel­tis kel­tu į Kop­ga­lį. Be to, Kop­ga­ly­je yra ryšių pro­ble­mų, o Žu­vi­nin­kys­tės tar­ny­bai ge­ras ry­šys yra bū­ti­nas“, - aiškino B.Markauskas.

Dabar Žuvininkystės tarnyba Klaipėdoje nuomoja patalpas, bet jos persikėlus didesnei daliai tarybos iš Vilniaus būtų per ankštos.

B.Markauskas pasižadėjo, kad ras spren­di­mą, kaip perkelti Žuvininkystės tarnybą į Klaipėdą. Tai reiškia, kad reforma nebus stabdoma dėl kažkieno asmeninių interesų.

Iškeldinimui pritaria žvejai

Patalpos žuvininkystės tarnybai Klaipėdoje jau tapo pretekstu bandyti stabdyti planuojama Žuvininkystės tarnybos perkėlimą į Klaipėdą. Taip galima suprasti pagal Seimo nario Juozo Oleko klausimą.

„Ap­ta­rė­me kai ku­riuos žu­vi­nin­kys­tės sis­te­mos rei­ka­lus. Jūs mums pa­ža­dė­jo­te, kad bus at­lik­ta stu­di­ja, ku­ri atsakys į klausimus dėl per­tvar­kos. Ta stu­di­ja tu­rė­tų bū­ti įvyk­dy­ta maž­daug iki ko­vo“, - pastebėjo jis.

Atrodytų smulkmena įvykdyti nedidelę reformą, bet, kai ji paliečia dalies valdininkų darbo vietas prasideda jų gynimas.

„Ve­ži­mas sta­to­mas, ūkiš­kai sa­kant, prieš ar­klį. Nė­ra spren­di­mo, nė­ra stu­di­jos, o mes jau nuo­mo­ja­mės pa­tal­pas“, - priekaištavo ministrui B.Markauskui Seimo narys J.Olekas.

B.Markauskas patikslino, kad buvo kalbėta ne apie Žuvininkystės tarnybos pertvarkymo studiją, o apie žuvininkystės įmonių, žuvivaisos organizavimą. Studija atsakytų, ar tikslinga yra sujungti įmones į vals­ty­bi­nę už­da­rą­ją ak­ci­nę ben­dro­vę.

Anot jo, dėl Žuvininkystės tarnybos re­or­ga­ni­za­vi­mo ir dalies jos kė­li­mo į Klai­pė­dą ne­bu­vo jokių prieš­ta­ra­vi­mų.

„Ne kar­tą mi­nė­jau, kad to pa­gei­dau­ja pa­ti žve­jų ben­druo­me­nė – ir Bal­ti­jos, ir prie­kran­tės žve­jai. Ti­kiuo­si, kad tai tik­rai yra ben­dras  ir se­nas žve­jų no­ras, kad Žu­vi­nin­kys­tės tar­ny­bą iš­kel­tu­me į Klai­pė­dą“, - pastebėjo B.Markauskas.

Valdininkai nenori į Klaipėdą

Seimo narys Mindaugas Bastys užduodamas klausimą žemės ūkio ministrui B.Markauskui dėl žuvininkystės tarnybos pertvarkymo tarnautojų interesą iškėlė aukščiau už valstybės požiūrį ir įsipareigojimus.

„Žu­vi­nin­kys­tės sek­to­riaus dar­buo­to­jai ne­pri­ta­ria tai re­for­mai, ko­kia yra su­pla­nuo­ta da­ry­ti. Jie mo­ty­vuo­ja tuo, kad nė­ra tin­ka­mai įver­tin­ta, neat­lik­ta stu­di­ja, ir yra įsi­ti­ki­nę, kad to­kio po­bū­džio re­for­ma, ko­kia da­bar yra nu­ma­ty­ta, at­neš dau­giau nei­gia­mų as­pek­tų nei tei­gia­mų“, - klausė B.Bastys.

Ministras B.Markauskas teigė buvęs susitikęs su Žuvininkystės tarnybos darbuotojais, žvejais, išgirdęs ir vienokių ir kitokių nuomonių.

„Šian­dien aš drįs­čiau abe­jo­ti, ar dau­giau pri­ta­rian­čių, ar dau­giau ne­pri­ta­rian­čių re­for­mai, nes yra ir to­kių, ir to­kių. Ti­kė­tis, kad vyk­dant vie­nos ar ki­tos tar­ny­bos re­for­mą bus ab­so­liu­tus pri­ta­ri­mas, tur­būt ne­įma­no­ma. Dau­giau­sia yra ne­pa­ten­kin­tų dėl to, kad rei­kia kel­tis į Klai­pė­dą“, - pastebėjo B.Markauskas.

Jis paaiškino, kad Vy­riau­sy­bės re­gio­ni­nės plėt­ros po­li­ti­ka ir pa­ža­das žve­jams yra aukščiau už atskiros tarnybos darbuotojų norus.

Geras tarnybų reformos pavyzdys galėtų būti Susisiekimo ministerijos sistemoje. Čia per trumpą laiką atlikta transporto saugos padalinių reorganizacija. Sukurta Valstybinė kelių transporto inspekcija, kuri pradėjo veikti nuo gruodžio 1 d. Dėl jos pertvarkymo taip pat būta pasipriešinimų, bet viskas išspręsta.NAUJAUSI KOMENTARAI

to na jau tikrai

to na jau tikrai portretas
chi chi...Tai gal tie ,,žmonės specialistai"tai toks bukas pseudo profesorius S.P. isteiges instituta bute Baltijos prosp.ir aršiai ėjes i dabartinės uosto struktūros griovimą?

Kaiminas

Kaiminas portretas
Anot Markausko: Ki­tos pa­tal­pos, apie ku­rias kal­ba­ma, yra la­bo­ra­to­ri­ja Kop­ga­ly­je. Sun­ku bū­tų įsi­vaiz­duo­ti, kad kiek­vie­ną die­ną dar­buo­to­jai ga­lė­tų kel­tis kel­tu į Kop­ga­lį. ...." O kad Tarnybos Mokslo skyrius daug-daug metų, kiekviena diena eina į darbą ir nežiūrint į orus. Nesvarbu - lietus, sniegas, audringas vejas. Keliesi keltų ir eina pėsčiomis pirmin ir atgal...... Klausimas: Kam skiriasi Vilniaus darbuotojai nuo Kopgalio kolegų

na jau tikrai

na jau tikrai portretas
Kas čia per jumoras,valdininkai nenori į Klaipėdą,bet jie čia ir nereikalingi,ką nėra Klaipėdoje žmonių,specialistų?Manau,kad Klaipėdoje yra daug geresnių ir profesionalesnių specialistų.
VISI KOMENTARAI 8
 • Skelbimai
 • Pranešk
  naujieną
 • Portalo
  svečias
 • Klausk
  specialisto
 • Diskusijos
 • Orai
 • TV
  programa
 • Pažintys
 • Žaidimai
 • Horoskopai
 • Naujienlaiskis
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter

Galerijos

 • Pradėjo tiltelio remontą
  Pradėjo tiltelio remontą

  Į Jono kalnelį ves atnaujintas tiltelis. Statinio remonto ėmėsi nekilnojamojo turto vystytojai, netoliese statę gyvenamuosius namus. ...

 • Uždarys eismą Jūrininkų prospekto ruože
  Uždarys eismą Jūrininkų prospekto ruože

  Uostamiesčio vairuotojų laukia nauji iššūkiai. Savaitei bus sudarytas eismas Jūrininkų prospekto dalyje nuo Šilutės plento iki Bandužių gatvės. Labiausiai šie apribojimai palies į uostą ir iš jo vykstantį sunkiasv...

  7
 • Atsinaujinęs Naujasis turgus startuoja rekordine muge
  Atsinaujinęs Naujasis turgus startuoja rekordine muge

  Jau rytoj, šeštadienį, nuo 11 valandos atnaujintoje Naujojo turgaus aikštėje, Taikos pr. 80, prasidės Kalėdinė mugė, kurioje visai savaitei įsikurs daugiau nei pusė šimto prekybininkų.  ...

  4
 • Potvynio žalą atlygins dar šiemet?
  Potvynio žalą atlygins dar šiemet?

  Lapkričio 13-ąją Klaipėdą paskandinęs potvynis pridarė daugybę nuostolių gyventojams. Dalis jų nutarė netylėti ir kreiptis į miesto savivaldybę dėl žalos atlyginimo. Valdininkija šiuo metu sprendžia, ar gali patenkinti visų nukentėjus...

 • Atnaujintas eismas Tilžės gatve
  Atnaujintas eismas Tilžės gatve

  Po pusės metų pertraukos penktadienio vakarą vėl atnaujintas eismas Tilžės gatvės dalimi nuo Jakų žiedinės sankryžos iki geležinkelio pervažos. Kelininkai toliau tęs arterijos atnaujinimo darbus, tačiau bent kol kas arterijos uždaryti neketina....

  1
 • Eglutėms – galimybė žaliuoti toliau
  Eglutėms – galimybė žaliuoti toliau

  Gamtą branginantys žmonės turi galimybę įsigyti gyvą eglutę, užaugintą vazonėlyje, o po švenčių ją grąžinti ir atgauti pusę sumokėtos kainos. Tokią galimybę siūlo Klaipėdos universiteto Botanikos sodo darbuotojai. ...

  1
 • Bandys mažinti nedarbą
  Bandys mažinti nedarbą

  Klaipėdos savivaldybė parengė trejų metų užimtumo didinimo programą. Tikimasi, kad ji padės sumažinti nedarbo lygį mieste. Kasmet laikiniems darbams numatoma įdarbinti po kelis šimtus žmonių. ...

  4
 • Naujoji Tilžės turgaus halė sparčiai populiarėja
  Naujoji Tilžės turgaus halė sparčiai populiarėja

  Prieš dvi savaites klaipėdiečius pirmą kartą į atsinaujinusią turgavietę pakvietė Tilžės turgaus prekybininkai. Atėję į naujumu kvepiančias ir jaukias patalpas pirkėjai negalėjo atsigėrėti. „Visai nepanašu į turgų. Labai...

  11
 • Mažiesiems klaipėdiečiams įteiktos 7266 dovanos
  Mažiesiems klaipėdiečiams įteiktos 7266 dovanos

  Adventas – džiugaus laukimo metas. Kaip tik šį laikotarpį norisi pripildyti dėmesiu kitiems, dalytis prasmingu laukimu, pabūti drauge su šeima bei artimaisiais.  ...

  1
 • Penktadienį atidaromas eismas Tilžės gatve
  Penktadienį atidaromas eismas Tilžės gatve

  Jau šį penktadienį, gruodžio 15 dieną, 17 valandą atidaromas eismas Tilžės gatve. Klaipėdos m. savivaldybė ir darbus atlikusios įmonės atstovai atsiprašo klaipėdiečių ir miesto svečių, kad darbai užtruko ilgiau nei planuota. Pagr...

  4
Daugiau straipsnių