Ribojimai į uostą kviesti užsieniečius

Stengdamasi išvengti nesąžiningumo atvejų valdžia dažnai prisigalvoja schemų, kurios trukdo sąžiningam verslui.

Pastebėjo nepagrįstą ribojimą

Uosto reikalus puikiai suprantantis klaipėdietis Seimo narys Eugenijus Gentvilas Seime kreipėsi į vidaus reikalų ministrą su paklausimu, kodėl yra apsunkintos sąlygos uosto įmonėms pasikviesti dirbti žmones iš užsienio.

„Jūs, ger­bia­mas mi­nist­re, per­nai, gruo­džio 28 die­ną pa­si­ra­šė­te įsa­ky­mą dėl vi­zos iš­da­vi­mo tvar­kos ap­ra­šo pa­tvir­ti­ni­mo, jis įsi­ga­lio­jo nuo šių me­tų sau­sio 1 die­nos. Įsa­ky­me jūs ra­šo­te: „Fi­zi­nis as­muo per me­tus ga­li pa­teik­ti ne daugiau kaip 20 pra­šy­mų pa­tvir­tin­ti kvie­ti­mą, ju­ri­di­nis as­muo – ne dau­giau kaip 50 pra­šy­mų pa­tvir­tin­ti kvie­ti­mą ir tie as­me­nys, ku­rie kvie­čia­mi ju­ri­di­nio as­mens, tu­ri bū­ti už­sie­nio ša­lies part­ne­ris tam ju­ri­di­niam as­me­niui“, – teigė E.Gentvilas.

Jis mano, kad taip yra užkertamas kelias stam­bioms Lie­tu­vos įmo­nėms, tar­kim, Klai­pė­dos Va­ka­rų lai­vų ga­myk­lai, nes jai kar­tais pri­rei­kia tūks­tan­čių su­vi­rin­to­jų ga­vus stam­bius už­sa­ky­mus. Kaip jiems gau­ti dar­buo­to­jus iš už­sie­nio, kaip tu­rė­ti bū­ti­nus san­ty­kius su ju­ri­di­niu as­me­niu už­sie­ny­je?

„Jūs ap­ri­bo­ja­te Lie­tu­vos ver­slo ga­li­my­bes gau­ti rei­ka­lin­gus spe­cia­lis­tus ir pi­gią dar­bo jė­gą. Kaip jūs pa­aiš­kin­tu­mė­te ši­tą si­tu­a­ci­ją – sa­vo įsa­ky­mą? Ar ne­no­rė­tu­mė­te jo per­žiū­rė­ti?“, – klausė E.Gentvilas.

Kovoja su šešėliniais tarpininkais

Vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas aiškino, kad galima vienu kartu kreiptis ir prašyti nors ir tūkstančio darbuotojų.

„Vakarų laivų gamykla tu­rė­tų bū­ti įtrauk­ta į mū­sų įmo­nių są­ra­šą ir jos iš prin­ci­po tik­rin­ti jau ne­rei­kia pa­pil­do­mai, ji pa­gal su­pap­ras­tin­tą pro­ce­dū­rą ga­li tuos darbuo­to­jus at­si­vež­ti. Jū­sų mi­nė­tai įmo­nei nie­kaip ne­ky­la grės­mė“, – tikino ministras E.Misiūnas.

Anot jo, kreipimosi normos pagal kartus buvusios nu­sta­ty­tos vien tik­tai dėl kovos su še­šė­li­niais tar­pi­nin­kais, ku­rie, ne­ži­no­da­mi nei kam kar­tais, nei kiek kar­tų, krei­pia­si ir pra­šo vi­zas iš­duo­ti, ar tar­pi­nin­kau­ja gau­ti lei­di­mą gy­ven­ti Lie­tu­vo­je

Sąžiningiems darbdaviams, anot ministro, nekyla jokių problemų.

Reikiamų specialistų neatsiveš

Ar iš tiesų taip yra? Vakarų laivų gamyklos įmonių grupės personalo direktorė Ala Minkevičienė aiškino, kad jie neturi siekio įdarbinti kuo daugiau specialistų iš užsienio. Tačiau darbo rinkoje susiformavo nepalanki situacija, kuri verčia atsivežti vis daugiau darbuotojų iš užsienio

„Lietuviai išmoksta dirbti Vakarų laivų gamyklos įmonėse ir važiuoja dirbti į užsienį, nes ten jie gauna daugiau per mokamus ir neapmokestinamus komandiruotpinigius. Taip susidaro nelygios konkurencinės sąlygos“, – tikino A.Minkevičienė.

Vakarų laivų gamyklos įmonių grupės komunikacijos vadovė Jolanta Toliušytė pateikė duomenis, kad šiuo metu Vakarų laivų gamykloje dirba virš šimto darbuotojų iš trečių šalių. Daugiausia jų iš Ukrainos. Didžioji dalis yra suvirintojai, laivų korpusų surinkėjai, mažesnė dalis – pastolių montuotojai, dažytojai, konstruktoriai.

A.Minkevičienė teigė, kad Užsienio ir Vidaus reikalų ministerijų specialistai, įskaitant ir Migracijos departamentą, geranoriškai žiūri į užsieniečių specialistų įdarbinimą, padeda juos įdarbinti ir lengviau, ir greičiau.

Tačiau Vakarų laivų gamykla, o tuo pačiu matyt ir daugelis Lietuvos verslo kompanijų, susiduria su problemomis, kai reikia greitai įdarbinti užsieniečius atskiriems, dažnai ir dideliems projektams vykdyti trumpam 2-4 savaičių laikotarpiui. Tokiais atvejais tariamasi su Ukrainos kompanijomis ir jie siunčia savo žmones dirbti pagal komandiruotes.  

Anot A.Minkevičienės, vizų D išdavimas tokiems asmenims užtrunka amžinybę. Vien elektroninėje registravimosi į konsulatą sistemoje eilė susidarė jau du mėnesiai į priekį. Anot  A.Minkevičienės, tai parodo, kad mes niekaip tų specialistų neatsivešime.NAUJAUSI KOMENTARAI

Anonimas

Anonimas portretas
Ponui gentvilui tu esi savo tautos išdavikas keliauk į ukrajina ir negrįžk

Nu ber ir

Nu ber ir portretas
sugalvuok tu man ka rek užsieniečiu daugiau!!Munei tep neša ka anie seime dirb tik už tu pačiu užsieniečiu atvedėma.Ir kitas verslo gaujas.Sumuokėta jiems.Ne kitep.O kuomet gentvileliai manim paprastu Lietuvos žmogeliu pasirupinset?Aš jau senia laukiu geresnio gyvenimo.Seniau už jusu dabartinius užsjieniečius.Bene 25 metelius.Ir sajudi dalyvavau už geresni tėvynės gyvenima.Be ruskiu_____Ar toki uždavinia jums alergija kelia?

Klausimas

Klausimas portretas
Kada gentvilai sės?
VISI KOMENTARAI 5
 • Skelbimai
 • Pranešk
  naujieną
 • Portalo
  svečias
 • Klausk
  specialisto
 • Diskusijos
 • Orai
 • TV
  programa
 • Pažintys
 • Žaidimai
 • Horoskopai
 • Naujienlaiskis
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter

Galerijos

Daugiau straipsnių