Raudondvaryje prisimintas Trijų lietuvių memorandumas