Planuojama kurti lietuvių kilmės asmenų perkėlimo iš krizių zonų sistemą