nušauti keturi žmonės

Užsiprenumeruoti nušauti keturi žmonės