Didieji Žemaičių Kalvarijos atlaidai


2007-06-29
Didieji Žemaičių Kalvarijos atlaidai

Didieji Žemaičių Kalvarijos atlaidai

Liepos 1 d. (sekmadienis)

Atlaidų išvakarės – 16 val. šv. Mišios Panų kalne. Į šv. Mišias renkasi Marijos legiono legionieriai. Po šv. Mišių maldininkų eisena į Žemaičių Kalvariją.

19 val. – mišparai bazilikoje; po jų – eucharistinė procesija aplink baziliką.

Liepos 2 d. (pirmadienis)

Žemdirbių ir ūkininkų diena.

12 val. - Suma (Kaišiadorių vyskupas Juozas Matulaitis). Telšių dekanatas.

Liepos 3 d. (antradienis)

Maldos už ligonius ir įvairias priklausomybes turinčius žmones diena.

12 val. - Suma (Vilniaus vyskupas augziliaras Juozas Tunaitis). Akmenės dekanatas.

Liepos 4 d. (trečiadienis)

Kunigų ir ministrantų diena.

12 val. - Suma (Panevėžio vyskupas emeritas Juozas Preikšas). Mažeikių dekanatas.

Liepos 5 d. (ketvirtadienis)

Tikybos mokytojų ir katechetų diena.

12 val. - Suma (Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila). Palangos dekanatas.

Liepos 6 d. (penktadienis)

Maldos už parapijas ir parapijines bendruomenes diena.

12 val. - Suma (Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas). Tauragės dekanatas.

Liepos 7 d. (šeštadienis)

Medikų ir šeimos centrų diena.

12 val. - Suma. (Vilniaus arkivyskupas kardinolas Audrys Juozas Bačkis). Plungės dekanatas.

Šios dienos vakaras skirtas jaunimui – 19 val. šv. Mišios, po jų giedami Kalnai.

Liepos 8 d. (sekmadienis)

Didžioji Kalvarija – Šeimų diena.

12 val. - Suma (Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius SJ). Klaipėdos dekanatas.

(Sumos metu gieda Klaipėdos, Kretingos, Telšių, Palangos, Gargždų parapijų chorai.)

Liepos 9 d. (pirmadienis) – „Caritas“ ir katalikiškų organizacijų diena.

12 val. - Suma (Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis). Šilutės dekanatas.

Liepos 10 d. (antradienis) – išeivių iš Lietuvos diena.

12 val. - Suma (Vilkaviškio vyskupas emeritas Juozas Žemaitis MIC). Skuodo dekanatas.

Liepos 11 d. (trečiadienis) – Lietuvos Kunigų seminarijų ir vienuolių diena.

12 val. - Suma (Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ). Šilalės dekanatas.

Liepos 12 d. (ketvirtadienis)

Žemaičių Kalvarijos parapijos diena.

12 val. - Suma (Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ).

Pamaldų tvarka

Atlaidų dienomis – nuo liepos 2 iki 12 d., kasdien 7 val. Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ Kęstaičiuose, kur prieš 120 metų žemaičiai, praliedami kraują, gynė savo bažnyčią (artimiausias Alsėdžių kelias nuo Telšių), išlydės tikinčiuosius į Žemaičių Kalvariją.

7. 30 val. - liturginių valandų Rytmetinė Žemaičių Kalvarijos bazilikoje.

8 val. - šv. Mišios.

10 val. šv. Mišios.

12 val. - Suma, po to iškilminga pagrindinė procesija į Kryžiaus Kelio kalnus.

19 val. - vakarinės šv. Mišios.

Paskutinę atlaidų dieną 19 val. šv. Mišių bazilikoje nebus.