Jonas Tatoris


2004-03-08
Jonas Tatoris

Pro memoria

Jonas Tatoris

1925-2004

2004 m. kovo 6 d. po ilgos ir sunkios ligos, eidamas 79 metus, mirė menotyrininkas, architektūros istorikas, Klaipėdos miesto garbės pilietis Jonas Tatoris. J.Tatoris gimė Biržų valsčiaus Medeikių kaime. Baigė Biržų gimnaziją, vėliau – kūno kultūros mokytojų kursus Kaune. 1945 m. įstojo į Vilniaus dailės instituto Architektūros fakultetą. Už dalyvavimą antisovietinio pogrindžio veikloje 1946 m. J.Tatoris buvo nuteistas ilgiems lagerio bei tremties metams Komijos ir Kazachijos lageriuose.

Grįžęs į Lietuvą 1958 m. J.Tatoris apsigyveno Klaipėdoje. Įkūrė ir vadovavo Paveikslų galerijai, dirbo istoriku menotyrininku Paminklų restauravimo projektavimo instituto Klaipėdos skyriuje, dėstė Vilniaus dailės akademijos Klaipėdos vizualinio dizaino katedroje. J.Tatoris pačius brandžiausius savo gyvenimo metus paskyrė uostamiesčio architektūros paveldo bei istorijos tyrinėjimams, sukaupė vertingą istorinės medžiagos archyvą. Daugelio mokslinių istorinių straipsnių, unikalios monografijos “Senoji Klaipėda” autorius, vienas iš Mažosios Lietuvos enciklopedijos autorių. Nuo 1976 m. J.Tatoris priklausė Lietuvos dailininkų sąjungai, surengė keletą personalinių akvarelės parodų. Už mokslinę ir pedagoginę veiklą J.Tatoriui suteikti humanitarinių mokslų daktaro, docento vardai.

Atgavus nepriklausomybę, J.Tatoris buvo išrinktas pirmosios kadencijos Klaipėdos miesto tarybos deputatu.

Visą sukauptą mokslinį archyvą, biblioteką, tapybos darbus 2003 m. J.Tatoris perdavė Mažosios Lietuvos istorijos muziejui. Už aktyvią mokslinę veiklą tyrinėjant Klaipėdos architektūrinį bei istorinį paveldą 2002 m. J.Tatoriui buvo suteiktas Klaipėdos miesto garbės piliečio vardas.

Netekome iškilaus mokslininko, aktyvaus visuomenės veikėjo, puikaus bičiulio ir nuoširdaus žmogaus. Mums visada trūks Jo stiprybės, principingumo ir gilaus profesinio išmanymo. Pasigesime Jo kūrybinės minties, žmogiškos šilumos.

Nuoširdžiai užjaučiame velionio šeimą ir artimuosius.

Jo šviesus atminimas ilgam išliks mūsų atmintyje…

Lietuvos dailininkų sąjungos Klaipėdos skyrius
Lietuvos architektų sąjungos Klaipėdos skyrius
Mažosios Lietuvos istorijos muziejus
Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Klaipėdos skyrius
Klaipėdos miesto savivaldybė

Velionis pašarvotas laidojimo namuose “Aterna”. Karstas išnešamas kovo 8 d. 14 val. Laidotuvės vyks Lėbartų kapinėse.