Ką gero per metus nuveikė Klaipėdos išrinktieji? (papildyta)


2010-04-08
Virginija Spurytė
Ką gero per metus nuveikė Klaipėdos išrinktieji? (papildyta)

Prie sąvartyno rastas kryžius, nutiestas šaligatvio ruožas, surengtos ekskursijos, spektakliai ir stovyklos vaikams, klaipėdiečių lankymas jų butuose – tokius praėjusių metų nuopelnus miesto išrinktieji vardija savo veiklos ataskaitose.

Ataskaitos – Melagių dienai

Praėjusių metų savo veiklos ataskaitas miesto tarybos nariai privalėjo pateikti iki balandžio 1-osios. Tokią prievolę jau yra įvykdę apie pusė klaipėdiečių į valdžią deleguotų politikų.

Ilgiausią ataskaitą nepasikuklino parašyti Klaipėdos mero pavaduotojas Benas Šimkus. Jo nuveikti darbai, kuriuos iliustruoja ir nuotraukos, vos tilpo į penkis puslapius.

Ataskaita tikriausiai būtų dar ilgesnė, tačiau pats B.Šimkus pabrėžė, kad joje neaprašinėjo tų darbų, kurie susiję su vicemero pareigomis.

Todėl ir būdamas Korupcijos prevencijos ir kontrolės komisijos pirmininku jis esą pasirūpino, kad būtų įdiegta pasitikėjimo telefono linija, atnaujinta savivaldybės interneto svetainė, mokyklose organizuojami renginiai korupcijos prevencijos tematika.

Kryžių rado nudrėbtą

B.Šimkus teigė, kad sulaukė nemažai klaipėdiečių prašymų padėti spręsti įvairias problemas.

"Vienas iš daugelio prašymų, kuris mane pasiekė, man pasirodė keistas. Gyventojai skundėsi, kad prieš daugiau nei dvejus metus dingo didžiulis kryžius. Pradėjus narplioti kryžiaus, stovėjusio netoli Kristaus Karaliaus bažnyčios, istoriją, sulaukiau netikėto istorijos posūkio. Kryžių suradau nudrėbtą sąvartyno patvoryje. Didžiulį išdrožinėtą religinį simbolį sugrąžinau tikintiesiems. Dabar jis stovi Debreceno gatvėje Šv. Brunono Kverfurtiečio parapijoje. Man malonu, kad mes su parapijos klebonu Stanislovu ir kitais parapijiečiais bei šauliais suteikėme džiaugsmo tūkstančiams klaipėdiečių, susirinkusiems į kryžiaus šventinimo ceremoniją", – B.Šimkus ataskaitoje aprašė savo žygdarbį (kalba netaisyta – V.S.).

Vicemeras praėjusiais metais pasiekė rekordą – per 365 dienas aplankė 600 klaipėdiečių jų butuose.

Teikdamas 2008 m. veiklos ataskaitą B.Šimkus buvo nurodęs, jog aplankė 400 žmonių.

Rūpinosi aerobika

Netrumpą savo nuveiktų darbų ataskaitą pateikė ir tarybos narė ir mero patarėja Audra Daujotienė.

Svarbiausi praėjusių metų jos nuopelnai – išvykos ir dalyvavimas konferencijose, tad jas gana išsamiai ir aprašė.

A.Daujotienė ataskaitoje rinkėjams pranešė, jog pernai gegužę dvi dienas dalyvavo "Klaipėdos miesto partnerio Karlskrona (Švedija) ir Klaipėdos miesto 20-ies metų bendradarbiavimo sutarties atnaujinimo ir pasirašymo procese".

Išvyka buvo svarbi ir tuo, kad mero patarėja rado laiko aplankyti ir susipažinti su Karlskronos sporto arenos veikla.

Per praėjusius metus A.Daujotienė taip pat dalyvavo Narkotikų kontrolės departamento organizuotuose mokymuose, kur skaitė pranešimą, bei Seime organizuotame pasitarime narkomanijos prevencijos klausimu.

Mero patarėja nepamiršo paminėti, jog prisidėjo organizuojant kelis renginius. Tarp jų – sportinės aerobikos Baltijos miestų sąjungos atvirą čempionatą, chorų konkursą, vaikų kultūros savaitės renginius.

A.Daujotienė taip pat neslėpė, jog per metus jai pavyko surasti rėmėją, kuris padėjo daugiau nei šimtui vaikų iš remtinų šeimų nemokamai pamatyti spektaklį.

Titulą gavo vakarėlyje

Didelį darbą praėjusiais metais nuveikė į skandalingą istoriją dėl narkotikų vartojimo įsipainiojęs miesto tarybos narys Egidijus Sabataitis.

Savo veiklos ataskaitoje jis parašė, jog parengė ir kitiems politikams pateikė svarstyti senamiesčio teritorijos tarp Galinio Pylimo, Pilies gatvių ir Turgaus aikštės šiaurinės ribos automobilių transporto ir stovėjimo aikštelių galimybių studiją. Joje siūloma Senajame turguje, kur ūkininkai prekiauja daržovėmis, šiems išsiskirsčius, leisti statyti automobilius.

E.Sabataitis ataskaitoje prie savo nuopelnų priskyrė ir tai, kad jis "savivaldybės administracijos darbuotojų pasiūlytas ir nominuotas "Metų kulinaru".

Tokią nominaciją valdininkai politikui skyrė kalėdiniame vakarėlyje. Ji įteikta už tai, jog už narkotikų vartojimą nubaustas E.Sabataitis teisinosi, kad jo kraujyje kanapiodų pėdsakų rasta, nes jis esą valgė kanapynę.

Sudomino 700 klaipėdiečių

Darbų sąrašą pateikė ir miesto tarybos narys Vygantas Vareikis. Jis nurodė, kad ir 2009 m. vadovavo bendrovės "Klaipėdos vanduo" stebėtojų tarybai, kuri įmonei suformulavo kelis generalinius tikslus.

Vienas jų – išlaikyti stabilią vandens kainą iki 2011 m. Vėliau ją kasmet didinti ne daugiau kaip 10 proc., o didėjančius mokesčius ir kitas veiklos sąnaudas kompensuoti didinant veiklos efektyvumą.

V.Vareikiui gali dėkoti Vingio gatvės gyventojai, nes politikas teigė, kad jam parašius paklausimą savivaldybei, buvo nutiestas šaligatvio ruožas pėstiesiems, kurio čia nebuvo 20 metų.

Dar vienas V.Vareikio nuopelnas – surengta pažintinė ekskursija "Nuo Trečiojo reicho iki Žvejybos uosto", kurioje dalyvavo apie 700 klaipėdiečių.

Rinkėjų laukia teatre

Nors kai kurie politikai savo ataskaitose išvardijo išties konkrečius darbus, kiti apsiribojo tik informacija, kokius pasiūlymus pateikė merui ir savivaldybės administracijai.

Vienas tokių siūlytojų – Kęstutis Gabšys. Jis prisipažino, jog kreipėsi į merą ir paragino ekonominiu sunkmečiu mažinti žemės nuomos mokestį, o iš sunkumų prispaustų nekilnojamojo turto vystytojų perimti butus ir juos užskaityti kaip nekilnojamojo turto mokestį.

Vienas K.Gabšio siūlymas virto realybe – pernai nuo rinkliavos buvo atleisti verslininkai, įsirengę lauko kavines.

 

Pasiūlymais švaistėsi ir miesto tarybos narys Marius Usonis. Jis teigė nuolat kėlęs klausimą dėl detaliųjų planų rengimo daugiabučių kvartaluose. Ir pasidžiaugė, kad daug teritorijų planų jau pradėta rengti.

Pasekmė – gyventojai vėl bus priversti mokėti už kiemų valymą.

Nors miesto politikai šiemet veiklos ataskaitas teikia geranoriškai, kai kurie iš tokios prievolės akivaizdžiai šaiposi.

Atviriausiai tyčiojasi miesto tarybos narys Edmundas Kučinskas. Jis pateikė 2009 m. veiklos ataskaitą žodis žodin tokią pat, kaip ir 2008-ųjų. Vienintelis skirtumas, kad datoje vietoj 2008 įrašyta 2009.

Tokį akibrokštą E.Kučinskas paaiškina savo ataskaitoje: "Galėčiau išvardinti, kiek per ataskaitinį laikotarpį priimta sprendimų Socialinių reikalų komitete, visuomeninėse tarybose bei susitikimuose su gyventojais, tačiau nesu šalininkas popierinių ataskaitų". Todėl jis teigė, kad žmonių, kurie domisi jo, kaip tarybos nario, veikla, visada laukia E.Kučinsko estrados teatre.

Papildyta:

Miesto tarybos narių pareiga yra ne tik tinkamai atstovauti rinkėjams, bet ir lankyti tarybos posėdžius. Tačiau ne visi uostamiesčio politikai šios prievolės laikėsi.

Praėjusiais metais vyko 12 miesto tarybos posėdžių. Net trečdalį iš jų praleido politikė Lilija Pupinytė ir Sigitas Dobilinskas. Jie nesiteikė ateiti į keturis tarybos posėdžius.

Po tris kartus posėdžiauti ir balsuojant išreikšti savo nuomonę miestui ir gyventojams svarbiais klausimais nesiteikė Eugenija Odebrecht ir Valentinas Greičiūnas.

Įstatymuose numatyta, kad jei politikas be pateisinamos priežasties tris kartus iš eilės praleidžia miesto tarybos posėdžius, Etikos komisija Vyriausiajai rinkimų komisijai gali siūlyti iš jo atimti mandatą.

Tačiau nors keturi uostamiesčio politikai per praėjusius metus praleido po tris ir daugiau posėdžių, visi jie įstatymui nenusižengė, nes visų posėdžių nepraleido iš eilės.

Daugiausia uostamiesčio politikų laikėsi prievolės lankyti tarybos posėdžius. Nė vieno nepraleido net 18 politikų iš 31 esančio miesto taryboje.

Į vieną posėdį per metus neatvyko septyni  politikai.

Etikos komisijos pirmininkė Alina Velykienė tvirtino, jog į komisijos posėdžius kvies tuos politikus, kurie nesilankė miesto tarybos sesijose, kad pasiaiškintų, kokios priežastys juos privertė neatvykti.

Alina Velykienė, Etikos komisijos pirmininkė

Džiaugiuosi, jog politikai šiemet ataskaitas teikia kur kas aktyviau nei pernai, kai kurių net nereikėjo raginti. Matyt, artėja rinkimai, ir visi nori būti gražūs. Kita vertus, galbūt politikai tampa sąmoningesni. Ataskaitų turinį vertinti būtų neetiška. Matyti, kad vienas parašė viešųjų ryšių specialistai, o kitos yra labai formalios. Tačiau labai norėtųsi, kad miesto tarybos nariai nors gramatines klaidas išsitaisytų.


Auksinės mintys

Ištraukos iš politikų veiklos ataskaitų (kalba netaisyta):

Ivanas Romanovas: "Metų eigoje susitikinėjau su miesto gyventojais. Gilinausi į jų problemas. Stengiausi padėti jiems rasti atsakymus į rūpimus klausimus."

Benediktas Petrauskas: "Praėjusiais metais ypatingai daug klausimų buvo iškilę dėl visų miesto sričių institucijų finansavimo mažinimo. Visais šiais atvejais padėdavau pareiškėjams susivokti esamoje ekonominėje situacijoje ir neprarasti vilties 2010 m."

Benas Šimkus: "Per 2009 m. kartu su Klaipėdos apskrities Jūros šaulių 3-iosios rinktinės vadu Virginijumi Valančausku organizavome keletą išvykų su klaipėdiečiais ir vietos gyventojais į Lietuvos partizanų, kritusių kovoje už Lietuvos laisvę, žūties vietas iškilmingai pagerbti žuvusiuosius."

Audra Daujotienė: "Metų eigoje teko dalyvauti keleto mokyklų ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų organizuotuose renginiuose."

Kęstutis Gabšys: "Miesto tarybos posėdžiuose tradiciškai buvau pagrindinis frakcijos pranešėjas socialinės politikos klausimais, rengiau "šešėlines" mero ir administracijos direktoriaus ataskaitas."

Edmundas Kučinskas: "Esu valdančiosios Liberalų ir centro sąjungos frakcijos narys, todėl prisiimu atsakomybę ir už gerus, ir už blogus darbus, padarytus Klaipėdai ir miesto visuomenei."