Klaipėdos miesto tarybai - 15 metų


2005-04-07
Klaipėdos miesto tarybai - 15 metų

Klaipėdos miesto tarybai - 15 metų

Beveik prieš penkiolika metų, balandžio 13 dieną, į pirmąjį posėdį susirinko Klaipėdos miesto taryba - 55 pirmą kartą po Antrojo pasaulinio karo demokratiškai išrinkti uostamiesčio deputatai. Žvelgiant iš nūdienos pozicijų galima įvairiai vertinti tada dar Liaudies deputatų taryba vadintos institucijos penkerių metų kadenciją.

Vartant dabar jau istorinio pirmojo posėdžio protokolus pastebėtina, kad į valdžią klaipėdiečiai tuomet išsirinko žinomus, gerbiamus žmones, kurių dauguma ir šiandien tebėra aktyvūs miesto bendruomenės nariai. Pirmuoju tarybos pirmininku tuomet buvo išrinktas Vytautas Čepas, jo pavaduotoja - Nijolė Požarskienė, meru - Povilas Vasiliauskas.

Pirmasis miesto meras - ir šiandieninės tarybos narys. Be P.Vasiliausko, šiandien miesto taryboje posėdžiauja ir dar trys ano, istorinio, posėdžio dalyviai: B. Petrauskas (taip pat keletą metų buvęs miesto meru), V.Valevičius bei dabartinis miesto meras Rimantas Taraškevičius.

Beje, R.Taraškevičius tuomet buvo vienas iš keleto rinkimuose Sąjūdžio neremtų kandidatų. Tačiau jis vienintelis gali didžiuotis tuo, jog pelnė itin didelį klaipėdiečių pasitikėjimą - miesto tarybos nariu buvo išrinktas visus tuos penkiolika metų be pertraukos.

Manau, kad šio, kad ir nedidelio, jubiliejaus proga dera išvardyti ir kitus pirmosios tarybos narius: A.Pašilis, L.Makūnas, A.Barusevičius, C.Norkus, A.Premeneckas, R.Ulevičius, G.Soraka, V.Jakavičius, A.Žalys, J.Liesis, P.Ambrozaitis, D.Žukienė, V.Valceris, D.Kšanienė, V.Zabukas, A.Leipus, J.Tatoris, R.Starkus, D.Varkalis, R.Vaštakas, A.Stankevičius, A.Pauža, R.Pelakauskas, M.Eidukevičius, V.Lupeika, J.Rimkus, A.Petrauskas, B.Launikonis, J.Šukys, R.Tekutis, P.Karbauskas, E.Jelenskis, V.Vasiliauskas, A.Paškevičius, A.Vaičekauskaitė, J.Vileniškis, A.Kontautas, K.Gedvilas, J.Paulikas, A.Agafonovas, A.Bružas, V.Kavaliauskienė, L.Barauskas, S.Petkevičius, E.Paulauskas, J.Sąlyga, D.Švitra, A.Gimžauskas, R.Staševičiūtė, V.Pakalniškis. Kai kurių iš jų, deja, šiandien jau nebėra tarp mūsų.

Įvairios emocijos užplūsta minint šiuos vardus,- skirtingi žmonės, skirtingi jų požiūriai, elgesys įvairiose gyvenimo situacijose, skirtingi jų likimai.

Skaitau pirmojo posėdžio protokolą: ginčytasi dažnai dėl smulkmenų iki užkimimo - lyg dabartiniame Seime.

Tačiau kitaip nei dabartiniame Seime tada taryboje pleventa patriotizmo dvasios, akių nebadė asmeniniai interesai. Jie atsirado vėliau, prasidėjus privatizavimo vajui. O tada, pavyzdžiui, P.Vasiliauskas ilgai įkalbinėtas meru būti... Per rinkimus į šį postą jis didžiule persvara nurungė tuometinį komunistų vadą Klaipėdoje V.Greičiūną.

Tačiau visi anuometiniai kandidatai į įvairius postus kalbėjo apie atsakomybę miestui, būtinybę išsaugoti tai, kas gero buvo sukurta mieste, būtinybę išmintingai panaudoti kvalifikuotus, nesusikompromitavusius kadrus, merijos depolitizavimą.

Klaipėdietiškasis patriotizmas, ko gero, yra pagrindinė emocinė styga, vienijanti tą pirmąją ir dabartinę miesto tarybas. Kitais aspektais jas sunku lyginti: dabartinė yra perpus mažesnė, mažai mitinguoja, politikuoja, dirba profesionaliau, maža skandalų. Nuobodi taryba, - kartais juokiasi pirmasis miesto meras.

Kita vertus, pirmoji taryba, per penkias dienas suformavusi valdžios ir valdymo institucijas, užsiiminėjo ir „didžiąja“ politika: paskelbė pareiškimą „Dėl ištikimybės Lietuvos Respublikai“, kreipimąsi į miesto tautines bendrijas, į „visus nelietuvių tautybės gyventojus“, kviesdama „nepasiduoti provokacijoms, kurių siekia „Jedinstvos“, KPSS skyrių vadovai, trokštantys visais įmanomais būdais - net panaudodami karinę jėgą - išsaugoti partokratijos, imperinės valdininkijos privilegijas ir valdžią“. Būta kreipimųsi ir dėl tarnybos sovietų armijoje, ir dėl ekonominės blokados. Net laiško M.Gorbačiovui būta per tą pirmąją sesiją.

Tokios buvo ano laikmečio aktualijos ir vargu ar galime šiandien kritikuoti pirmtakų veiksmus - jie elgėsi taip, kaip tuomet atrodė būtina. Tomis dienomis taryba ragino klaipėdiečius taupiai vartoti dujas, elektros energiją, kurą, būta įpareigojimų parduoti bet kokią prekę tik asmenims, parodžiusiems asmens dokumentą. O kur dar kortelės atskiriems produktams, muilo ieškojimas prekybos bazėje... Tai - sovietmečio paveldas, apie kurį šiandien užmiršta mėgstantieji svajingai prisiminti „gerus senus laikus“.

Šių metų balandžio 14 dieną šaukiamas neeilinis Klaipėdos savivaldybės tarybos posėdis. Į jį kviečiami ir pirmosios tarybos nariai. Tikėtina, kad tądien į meriją susirinks ir daugiau žmonių - anuometinių įvykių dalyvių bei liudytojų.

ARTŪRAS ŠULCAS
Klaipėdos miesto tarybos sekretorius