„Autokaustos“ vadovas J. Kriaučiūnas vedamas į teismą