Baltarusijoje žmonės ir toliau reiškia nepasitenkinimą valdžia protestuodami