Garsenybės ragina nevogti kūrinių ir gerbti jų teises