Klaipėdoje pradėti demontuoti sovietmečio paminklai