Lietuvos ateities vizijos – valstybės pažangos strategijos „Lietuva 2050“ pradžios renginys