Lietuvos ir JAV santykių 100-mečio ir Sumnerio Welleso deklaracijos paminėjimas