Pagerbtas buvęs Dainavos poliklinikos vadovas G. Andziukevičius