Protestas prieš lietuvių rašytojų memorialinių erdvių naikinimą.