V. Rupšys lankė karius, saugančius valstybės sieną