Visuomenės pilietinės galios indekso tyrimo pristatymas