Bendrijoje Klaipėdoje – painios mįslės

Vargu ar Klaipėdoje yra kita tokia daugiabučių namų savininkų bendrija, kaip "Spindulys", kurią sudaro 20 skirtingose vietose esančių namų. Tai ne vienintelis bendrijos išskirtinumas – ji jau kuris laikas gyvuoja be vadovo, o bendrijos banko sąskaita – nepasiekiama.

Ilgametė pirmininkė mirė

Bendrija buvo suburta ne gyventojų, kaip yra įprasta, o savivaldybės iniciatyva dar 1996 m., kai geležinkelininkai atsisakė patys administruoti savo darbuotojų namus.

Tada 20 gyvenamųjų namų Vytauto, Ligoninės, S.Daukanto, Sportininkų, Malūnininkų, Viršutinėje, S.Dariaus ir S.Girėno, Ąžuolų, Klevų, Priestočio, Valstiečių, Kareivinių gatvėse ir M.Mažvydo alėjoje buvo sujungta į bendriją "Spindulys".

Jos pirmininkė buvo paskirta valdžios.

Kai praėjusio dešimtmečio pradžioje pasikeitė įstatymai ir atsirado reikalavimas pirmininkę bei kitus bendrijų valdymo organus rinkti visuotiniame narių susirinkime, moteris jų nepaisė ir po senovei apie 15 metų valdė "Spindulį" viena.

Prieš kelerius metus pirmininkė apsirgo ir įgaliojimą vykdyti funkcijas parašė savo marčios vardu.

Netrukus pirmininkė mirė. Tada turėjo nutrūkti ir ją pavadavusios moters įgaliojimai, tačiau ji ir toliau valdė bendriją.

Pasak Klaipėdos savivaldybės Butų ir energetikos poskyrio vadovo Algio Gaižučio, kai pirmininkė mirė, porą metų bendrijos veiklą koordinavo buvusi darbuotoja, velionės marti, kuri visais būdais bandė įteisinti savo statusą, taisyti įstatus.

Jos pastangos buvo bevaisės, tad praėjusių metų vasarą moteris išėjo iš darbo.

Sąskaitos – iš "Vitės valdų"

Po to dauguma bendrijos namų gyventojų pradėjo gyventi gandais ir nuogirdomis.

Žmonės nustebo gavę mokėjimo lapelius, kuriuose nurodyta, kad namus imasi administruoti "Vitės valdos".

Tie, kas ėmė labiau domėtis, išgirdo apie teisininką Arvydą Ektį, kuris esą prisistato kaip bendrijos reorganizatorius.

Anot gandų, jis ir pasirašęs sutartį su "Vitės valdomis". Žmonės ėmė piktintis esą neteisėtai uzurpuota bendrijos valdžia.

Gyventojai dalijosi gandais, kad buvo įsiveržta į bendrijos patalpas, iš teisėtai dirbančios buhalterės atimtas kompiuteris, o ji pati išvaryta.

Esą taip buvo paralyžiuota bendrijos veikla, gyventojai negavo sąskaitų už paslaugas, įsiskolinta bendrijos darbuotojams bei "Sodrai".

Pasklido kalbos, kad, ignoruojant pusės bendrijos namų gyventojų valią, buvo nutrauktos sutartys su įmonėmis, kurios ilgą laiką bendrijai teikė paslaugas.

Teoriškai vadovavo velionė

Tačiau pats A.Ektis tikino nesąs joks bendrijos valdžios uzurpatorius ir pasakojo, kad pernai vasarį Vytauto gatvės 16, 18, 20 ir 22 namų gyventojai paprašė jo, kaip teisininko, pagalbos, atsiskiriant nuo bendrijos "Spindulys".

Balandį šių namų gyventojai surengė naujos bendrijos steigiamąjį susirinkimą.

"Pagal procedūrą, įsteigus naują bendriją reikėjo susisiekti su esamos bendrijos valdymo organais. Tada paaiškėjo, kad tokių nėra. Registrų centre kaip vadovė vis dar buvo įregistruota prieš trejus metus mirusi pirmininkė. Jos pareigas trejus metus ėjo tokia pseudopirmininkė. Ši moteris valdė tokiu pat stiliumi, kaip jos anyta, per buhalterės rankas, – apie padėtį bendrijoje dienraščiui pasakojo A.Ektis. – Savivaldybė ėmė domėtis jos statusu. Gegužės 30 d. Registrų centre savivaldybės prašymu buvo įregistruotas bendrijos likvidavimas. Tada toji oficialių įgaliojimų neturinti pirmininkė išėjo iš darbo. Nuo to laiko "Spindulys" neturi nei tikro, nei netikro pirmininko, tik buhalterę ir tris valytojas."

Teisininkas prisiminė, kad prašymas iš didelės bendrijos atskirti keturis namus jam atrodė nesudėtinga procedūra.

Tačiau kai paaiškėjo, kad nėra su kuo kontaktuoti, užduotis tapo kebli.

Sutartis – laikina

Klaipėdos savivaldybės Butų ir energetikos poskyrio vadovas A.Gaižutis pasakojo, jog prasidėjus bendrijos likvidavimo procesui, įmonė "Paslaugos būstui" administravo vieną ar du namus, kelis neveikiančios bendrijos namus administravo "Vitės valdos", dar kelis – "Danės būstas".

Tačiau teismui sustabdžius likvidavimo procedūrą, savivaldybė turėjo atšaukti šias sutartis, nes juridinis asmuo dar yra bendrija, nors ir neturinti teisėto atstovo.

Paklaustas, kaip atsitiko, kad pusę bendrijos namų ėmė administruoti "Vitės valdos", šios įmonės direktorius Vaidas Barakauskas aiškino, kad, mirus buvusiai bendrijos "Spindulys" pirmininkei, daugiabučiai namai formaliai liko be priežiūros.

"Tai gana unikali situacija, kurios įkaitais tapo visi bendrijos nariai. Bendrija yra reorganizuojama. Praėjusių metų lapkritį pasirašėme sutartį su reorganizuojamos bendrijos įgaliotu asmeniu Arvydu Ekčiu, kuris pagal pateiktą balsavimo protokolą yra išrinktas bendrijos bendraturčių ir patvirtintas jos atstovu. Dėl pono A.Ekčio įgaliojimų teisėtumo mums jokių abejonių nekyla, nes jis yra išrinktas bendrijos bendrasavininkių, sprendžia bendrijos reorganizavimo klausimus, turi gyventojų pritarimą ir palaikymą, – tikino V.Barakauskas. – Turime pažymėti, kad savo ruožtu siekiame užtikrinti sklandų ir nepertraukiamą namų administravimą, kol bus išspręsti bendrijos reorganizavimo klausimai – sutartis sudaryta būtent šiam laikotarpiui. Pereinamuoju laikotarpiu gyventojai į mus kreipiasi dėl įvairiausių bėdų: nesandarių namų stogų, nešylančių radiatorių, neprižiūrimų šildymo sistemų, nepaskirstomos bendros elektros, nesamos avarinės tarnybos ir daug kitų klausimų. Visus juos reikia kasdien spręsti, kad būtų užtikrinti gyventojų poreikiai."

Namus administruojančios bendrovės vadovas pabrėžė, kad po reorganizavimo bendrijos gyventojai bus laisvi pasirinkti, kokia forma ir kieno bus administruojami jų namai.

Pasak V.Barakausko, dauguma kelių namų gyventojų jau esą nubalsavę ir pareiškę norą, kad jų būstus administruotų "Vitės valdos".

Jau išreiškė valią

A.Ektis atviravo žinantis, kad daugelio namų gyventojai jau yra apsisprendę, kokių administratorių norėtų iširus "Spinduliui".

Jau žinoma, kad keturi Vytauto gatvės namai ketina steigti atskirą bendriją, Ligoninės g. 7 ir M.Mažvydo al. 5 daugiabučiai ketina šlietis prie šios bendrijos.

Kareivinių g. 2, 4 ir J.Janonio g. 18 namai žada jungtis į atskirą bendriją.

Dar vieną bendriją ketina steigti S.Daukanto g. 26 namo butų savininkai, kaip ir Klevų g. 3 ir 5 namų gyventojai.

Teisininkas dalijosi žiniomis, kad Viršutinės g. 22 namo gyventojai išreiškė valią šlietis prie "Vitės valdų", tokį pat norą turi Sportininkų g. 24, Malūnininkų g. 14, Priestočio g. 20 namai.

Klevų g. 1 namas norėtų būti administruojamas pagal jungtinės veiklos sutartį.

Kol kas nežinia, kaip norėtų būti administruojami S.Dariaus ir S.Girėno 8A, Valstiečių g. 13 bei Ąžuolų g. 12 namų butų savininkai.

Kai kurie gyventojai savo valios raštu nėra išdėstę, apie tai jie tik užsiminė bendrijos likvidatoriumi norinčiam oficialiai tapti A.Ekčiui.

"Tada kai kurių namų gyventojai turėjo laikinus vadovus. Mes manėme, kad per metus būtų įvykęs bendrijos likvidavimo procesas, o namų gyventojai būtų galėję apsispręsti: kurti mažesnes bendrijas, prašyti savivaldybę paskirti administratorių arba sudaryti jungtinės veiklos sutartį. Tačiau, kol juridinis asmuo yra bendrija, jokių kitų administravimo formų negali būti. Apsispręsti, kokia forma namai bus administruojami, gali tik bendrijos namuose esančių būstų savininkai", – tikino A.Gaižutis.

Kad būtų nustatyta nauja administravimo forma, pasak valdininko, į teismą turi kreiptis penktadalis bendrijos narių.

Laukia teismo posėdžio

Dalis gyventojų paprašė A.Ektį tęsti bendrijos likvidavimo procedūrą.

Jau vyko teismo procesas, kuriame konstatuota, kad oficialiai nėra nė vieno bendrijos nario, nes buvusi pirmininkė nepaliko bendrijos narių sąrašo.

Todėl po konsultacijų su Registrų centru, savivaldybe bei notarais A.Ektis bandė sušaukti visuotinį visos bendrijos būstų savininkų susirinkimą.

Visi 449 savininkai gavo pranešimą apie susirinkimą, pranešimai buvo įmesti į pašto dėžutes.

Pirmojo susirinkimo metu pusės gyventojų sukviesti nepavyko, todėl jis laikomas neįvykusiu.

Antrą kartą reikėjo ketvirtadalio savininkų. Susirinko apie 130 žmonių. A.Ektis prisimena, kad aktyviausiai dalyvavo S.Daukanto g. 26 namo gyventojai.

Paaiškėjo, kad iš bendrijos nori išeiti daug gyventojų.

Todėl susirinkime nuspręsta, kad bendrija "Spindulys" reorganizuojama, ji bus skaidoma į kelias mažesnes bendrijas. A.Ektis buvo paskirtas reorganizatoriumi.

Tačiau Registrų centras šiam procesui prieštarauja.

Susidarė teisiškai neapibrėžta situacija, kitaip ją galima būtų pavadinti teisiniu vakuumu.

Kadangi situacija itin kebli, Registrų centras nusprendė, kad sprendimą dėl reorganizatoriaus įregistravimo ir bendrijos reorganizavimo turi priimti Klaipėdos apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija.

Posėdis turėtų įvykti vasario 27 d.

Reikalai bendrijoje juda į priekį, bet labai lėtai. Visa administravimo dalis perduota bendrovei "Vitės valdos".

A.Ektis tikino, kad tai yra laikina situacija, kol išsispręs bendrijos reorganizavimo klausimai.

Kiekvieno namo gyventojai patys turės apsispręsti, kaip toliau bus administruojamas jų namas.

Įtaria savivaliaujant

Pasak A.Gaižučio, bendrijos likvidavimo procesas pradėtas savivaldybės iniciatyva.NAUJAUSI KOMENTARAI

giedrė

giedrė portretas
Teko matyti A. Ektčio elgesį. Jis mano nuomone neturi darbo ,tai atakuoja bendrijas,nes joms vadovauja žmonės ( manyčiau neturintys teisinio išsilavinimo ),o bauginti ir bandyti užimti vadovo vietą jo dar vienas šansas pragyventi ir iš to pelnytis. Koks jis teisininkas ,kad nesugeba elgtis pagal teisės aktus. Viena vaidyba ir žmonių supriešinimas. Saugokitės jo paslaugų..........

Praeivis

Praeivis portretas
kazkas turėtų pasidomėti ir sustabdyti aferisto A,Ekčio veiklą

Garbė Dievui

Garbė Dievui portretas
A,Ektis ir pats turi laikytis įstatymų
VISI KOMENTARAI 29
 • Skelbimai
 • Pranešk
  naujieną
 • Portalo
  svečias
 • Orai
 • TV
  programa
 • Žaidimai
 • Horoskopai
 • Facebook
 • Twitter
 • RSS

Galerijos

Daugiau straipsnių