Nepriklausomybės sargyboje: sugrįžimas po 30 metų

  • Teksto dydis:

Buvusiam diplomatui ir Lietuvos kariuomenės vadui, dimisijos generolui, dabartiniam parlamentarui Arvydui Pociui jau daugiau nei tris dešimtmečius kiekviena Kovo 11-oji – ypatinga šventė. Taip jau buvo lemta, kad nuo pirmos Nepriklausomybės dienos sargybą Seime ėjęs klaipėdietis, į parlamentą vėl sugrįžo po 30 metų, tik jau kitu statusu.

Likimas sudėliojo kitaip

Kai 1990-ųjų kovo 11 d., prieš pat vidurnaktį, buvo paskelbta, kad Lietuva atkuria Nepriklausomybę, daugelis sunkiai įsivaizdavo, kad šalis jau tapo laisva ir kad tą laisvę dar teks ir apginti.

Jau kitą rytą A.Pociaus, tuomet Sporto komitete vadovavusio šalies dziudo ir savigynos imtynių sportui, gyvenimas pasuko tokia linkme, apie kurią dar ne taip seniai sunkiai ir jis pats įsivaizdavo.

„Sporto komitete kaip savo srities specialistai iškart sumojome, kad šis faktas atvers Lietuvai galimybes dalyvauti varžybose visoje Europoje, pasaulio čempionatuose ir olimpinėse žaidynėse savarankiškai, o ne SSRS rinktinių sudėtyje. Mums tai buvo gera žinia žiūrint iš profesinio taško“, – pirmas emocijas, išgirdus apie Nepriklausomybės paskelbimą, savo knygoje „Nematomuose apkasuose“ rašė A.Pocius.

Bet klaipėdiečiui likimas skyrė kitą misiją. Nepraėjus nė pusei paros, kovo 12-osios popietę, A.Pocius buvo paprašytas atvykti į Aukščiausiosios Tarybos rūmus, kad iš budinčio milicininko perimtų saugomą AT pirmininko kabineto apsaugą, o kai posėdis baigsis, toliau saugoti ir patį AT pirmininką Vytautą Landsbergį.

Arvydas Pocius / Dž. Barysaitės nuotr.

„Priimamajame dar tebesėdėjo uniformuotas milicininkas, kuris saugojo LTSR AT pirmininko Algirdo Brazausko kabinetą. Prisėdome laukiamajame ir mes. Baigiantis darbo dienai, nešinas daiktais iš kabineto drauge su milicininku išėjo A.Brazauskas“, – knygoje rašė A.Pocius.

Kabinetą A.Brazauskas užleido naujai išrinktam Lietuvos Respublikos AT pirmininkui. Tą vakarą V.Landsbergis kartu su kitais parlamentarais dirbo iki 2 valandos nakties. Buvo nuspręsta, kad reikia pradėti saugoti ir AT pirmininko namus, vengiant provokatorių išpuolių.

Arvydo Pociaus asmeninio archyvo nuotr.

Tapo gyvais ginklais

A.Pocius pripažįsta, kad jie nebuvo profesionalūs asmens sargybiniai ir pradžioje dirbo pasikliaudami vidine nuojauta.

Dalis pirmųjų asmens sargybinių buvo imtynių sporto meistrai ir fiziškai mokėjo apsiginti bei apginti kitus. Tik jie neturėjo jokių ginklų ir, reikalui esant, patys turėjo tapti „gyvaisiais ginklais“. Taip porą mėnesių kas kelias paras savanoriškai be jokio atlygio būsimasis Lietuvos kariuomenės vadas ėjo tuomet svarbiausio šalies žmogaus asmens sargybinio pareigas.

Arvydo Pociaus asmeninio archyvo nuotr.

Įsteigus AT Apsaugos skyrių, A.Pociui buvo pasiūlyta likti jame etatiniu darbuotoju, tačiau jis apsisprendė dirbti sporto sistemoje, nes ten matė, kaip pats teigė, dideles perspektyvas.

Išeidamas tik pridūrė, kad padarė, ką galėjo, jei reikės, vėl padės.

Į Seimą – kitu statusu

Ir visai netrukus buvusiam AT pirmininko asmens sargybiniui teko sugrįžti į Seimo rūmus, tik dabar jau su ginklu rankose, pasiryžusiam aukotis už atkurtą šalies Nepriklausomybę.

Į AT rūmus A.Pocius buvo iškviestas praėjus kiek daugiau nei pusmečiui, 1991 metais prieš sausio 13-osios įvykius, tada jis davė kario priesaiką ir jau liko kariuomenėje, kurios štabas iki pat rugsėjo mėnesio buvo parlamento pastate.

Arvydo Pociaus asmeninio archyvo nuotr.

„Tai, kad pavyko paskelbti ir apginti Nepriklausomybę, prilyginčiau stebuklui. Juk tuomet ir jėga buvo ne mūsų pusėje – čia tebestovėjo sovietinė kariuomenė, ir KGB tebeveikė, taip pat buvo labai daug kolaboruojančių žmonių. Mums pavyko su Dievo pagalba ir žmonių valia. Manyčiau, kad ne mažiau svarbi buvo ir politinė valia gintis“, – kalbėjo A.Pocius.

Nuo pat pirmos dienos Lietuvos Nepriklausomybės sargyboje stovėjęs, dabar dimisijos generolas į Seimo rūmus sugrįžo po 30 metų, tik jau kitu statusu, laisvės gynėjui rinkėjai patikėjo Seimo nario mandatą.

„Duodant Seimo nario priesaiką, emocijos buvo labai stiprios. Dabar esu kitoks, nei prieš 30 metų. Už nugaros – dešimtmečių patirtis, branda, žinios ir atsakomybės suvokimas. Šis sugrįžimas man tarsi tolesnis kelio etapas, kurį dar turiu nueiti Tėvynės labui, kuriai buvome ir esame pasiryžę aukotis bei ją išsaugoti“, – teigė parlamentaras A.Pocius.

Politinė reklama bus apmokėta iš Seimo nario parlamentinei veiklai skirtų lėšų. Užs. 1769614.NAUJAUSI KOMENTARAI

Galerijos

Daugiau straipsnių