Po rinkimų – VRK tyrimas: visuomenininkė R. Baltinaitė pažeidė įstatymą?

Vyriausiajai rinkimų komisijai (VRK) teko aiškintis visuomenininkės Redos Baltinaitės veiklos peripetijas. Būdama Gargždų rinkimų apygardos komisijos narė, ji platino neigiamo pobūdžio pranešimą spaudai apie Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorių Artūrą Bogdanovą. VRK konstatavo, jog R. Baltinaitė pažeidė Seimo rinkimų įstatymą.

Gavo du skundus

Į Gargždų apygardos rinkimų komisiją R.Baltinaitę delegavo Centro partijos-Tautininkų partija.

Du skundus VRK gavo rugsėjo pabaigoje.

"Dangstantis iniciatyvinės grupės "Už sporto centrą su baseinu Dariaus ir Girėno gatvėje" vardu, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos kandidatas Gargždų rinkimų apygardoje A. Bogdanovas yra kaltinamas melu", – rašoma skunde.

VRK dėmesio sulaukęs pranešimas žiniasklaidai pavadintas "Rinkimų kampanijos reklamose – melas apie įgyvendintus projektus".

Kitas skundo autorius stebėjosi, jog R. Baltinaitė, būdama rinkimų komisijos narė, administruoja socialiniame tinkle "Facebook" paskyrą "Gargždai United", kurioje nuolat dedama  vaizdinė ir rašytinė informacija apie kandidatuojančiuosius vienmandatėje apygardoje Gargžduose.

"Prašome atsakyti, ar tai nėra komisijos nario pasižadėjimo pažeidimas?" – klausiama VRK adresuotame skunde.

Išvadino melagiu?

VRK nariai neturėjo klausimų dėl R.Baltinaitės veiklos feisbuke. Socialiniame tinkle esą buvo   įvairios informacijos, liečiančios įvairius kandidatus į Seimą.

"Tačiau komisijos narės kitame veiksme, t. y. Klaipėdos regiono ir nacionalinėms žiniasklaidos priemonėms 2020 m. rugsėjo 18 d. išplatintame pranešime spaudai jau neigiamai kritikuojamas tik vienas kandidatų – A. Bogdanovas", – konstatavo VRK.

"Stebint Klaipėdos rajone prasidėjusią Seimo rinkimų kampaniją, akivaizdu, kad kai kurių kandidatų į Seimą veikimo taktika visuomet ta pati – dirbant ar save reklamuojant. Melas, manipuliacijos faktais ir netikrų pažadų dalijimas", – rašoma visuomenininkės parengtame pranešime spaudai, kuris sukėlė klausimų.

Šiame tekste minimos kelios aplinkybės, kurios vietos bendruomenėje turėjo didelį atgarsį. Minimos diskusijos dėl daugiafunkcio centro vietos parinkimo Gargžduose, užsiminta ir apie piketus dėl planuotų kirsti medžių parke.

Šiuose pranešime minėtuose įvykiuose itin aktyviai dalyvavo ir R.Baltinaitė. Moteris pati dalijo interviu apie Gargždų parko sutvarkymo projektą, socialiniais tinklais kvietė gargždiškius piketuoti, reiškė nuomonę.

Sklaida – už pinigus

R. Baltinaitė VRK pateikė itin lakonišką paaiškinimą dėl savo vaidmens Seimo rinkimų politinėse kovose.

"Pastaruosius keletą metų užsiimu viešųjų ryšių ir komunikacijos veikla, pranešimų spaudai platinimas yra įprasta mano veikla, kuri teikia pajamas ir uždarbį. Išplatinti šį pranešimą spaudai paprašė užsakovai, su kuriais už atlygį bendradarbiauju jau ne pirmą kartą. Šio pranešimo autorė nesu aš, autoryste nesidomėjau, galima būtų apie autorystę atskirai pasiteirauti užsakovo", – paaiškinime rašė R. Baltinaitė.

Viešųjų ryšių specialiste dirbanti R. Baltinaitė paaiškino tik tiek, jog pranešimą spaudai ji gavo skaitmeninėje laikmenoje ir jį išplatino žiniasklaidos atstovams.

"Nė vienas žiniasklaidos šaltinis šio pranešimo neplatino. Kadangi užsakovą įspėjau dėl tokio scenarijaus, praėjus keletui dienų po pranešimo spaudai išplatinimo, užsakovo pavedimu, teiravausi Klaipėdos rajono laikraščio "Banga", kiek kainuotų išspausdinti tekstą kaip užsakomąją publikaciją", – paaiškino R. Baltinaitė.

Pozicija: R.Baltinaitė (kairėje) aktyviai reiškėsi mitinge dėl Gargždų parke numatytų iškirsti medžių. Už šią nesankcionuotą akciją jos rengėjai vėliau buvo nubausti policijos. / Andriaus Jokubaičio nuotr.

R. Baltinaitė bendravo su laikraščio redaktore Vilija Butkuviene.

"Iš pokalbio supratau, kad dėl šios publikacijos spausdinimo išaiškinimo paprašyta VRK, vėliau iš redakcijos reklamos skyriaus gavau laišką, kad publikacija greičiausiai būtų spausdinama tik tuo atveju, jei užsakovas ne tik apmokėtų publikacijos (viešinimo – A.A) kainą, bet ir iš anksto avansu apmokėtų tris kartus didesnės apimties galimą rašinyje minimo kandidato į Seimą atsakomąją nuomonę", – paaiškinime dėstė R. Baltinaitė.

Kieno pinigais buvo siekiama straipsnio viešinimo?

R. Baltinaitė to VRK neatskleidė, tik paaiškinime guodėsi, jog siekė gauti pajamų, nes turi išlaikyti vaikus.

Pati pasiprašė atleidžiama

Seimo rinkimų įstatyme numatyta, jog rinkimų komisijos nariui ar pirmininkui, davusiam rašytinį pasižadėjimą, draudžiama bet kokios formos rinkimų agitacija arba kiti bandymai paveikti rinkėjų valią.

Asmuo, pažeidęs šį reikalavimą ar rinkimų komisijos nario rašytinį pasižadėjimą, turi būti atleistas iš rinkimų komisijos ir gali būti patrauktas atsakomybėn įstatymų nustatyta tvarka.

Skundo tyrėjai pažymėjo, jog viešosios informacijos skleidėju gali būti įvardytas ne tik visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugos teikėjas, retransliuotojas, informacinės visuomenės informavimo priemonės valdytojas, bet ir asmuo, skleidžiantis viešąją informaciją visuomenei ir atsakantis už tos informacijos teisėtumą.

Remiantis šiomis nuostatomis, viešosios informacijos rengėjui ir skleidėjui tenka atsakomybė už kontrolę, rengiant viešąją informaciją visuomenei.

Komisija konstatavo, jog R. Baltinaitė savo vardu platino pranešimą spaudai su neigiama informacija apie kandidatą A. Bogdanovą.

"Rūpinosi, kad neigiama informacija apie minėtą kandidatą būtų kuo plačiau paskleista", – pastebėjo VRK.

VRK narė Aistė Žilinskienė, Gargždų apygardos kuratorė, posėdžio metu R.Baltinaitę įvardijo kaip informacijos platintoją.

"R.Baltinaitė yra laikytina viešosios informacijos skleidėja dėl to, jog skleidėju laikomas bet kuris fizinis asmuo, skleidžiantis viešąją informaciją visuomenei ir lygiai taip pat atsakantis už tos informacijos teisėtumą. Jei esi skleidėjas, už tai "neši redakcinę atsakomybę" solidariai su rengėju", – pabrėžė specialistė.

Vos tik VRK pradėjo tyrimą, R.Baltinaitė atsiuntė prašymą atleisti ją iš komisijos nario pareigų.

Tokių situacijų komisijos nariai tikino jau regėję ir vis tiek tyrė skundą iki galo.

Posėdžio metu R. Baltinaitės buvo paprašyta situaciją pakomentuoti nuotoliniu būdu.

R.Baltinaitė komisijos nariams aiškino, jog tikrai mėgino pasitarti dėl dviprasmiškos situacijos su Gargždų apygardos komisijos pirmininku, jis ją įspėjo dėl galimo pažeidimo, tačiau moteris ir toliau tęsė veiklą.

"Aš buvau įsitikinusi, kad darau techninį veiksmą. Pranešimas spaudai buvo išplatintas, bet jis nebuvo paskelbtas ir jokios įtakos rinkimų rezultatams negalėjo padaryti", – situaciją komentavo R. Baltinaitė.

Tačiau Komisija konstatavo, jog ji pažeidė įstatymą.

Kas moka, nežino

Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius A.Bogdanovas dėl viešai mestų kaltinimų tikino nesijaudinantis.

"Labai nesureikšminu. Vyko rinkimai, o pas mus rinkimai vyksta be taisyklių. Aš nežinojau, kad VRK tokį skundą tyrė. Ne aš jo autorius. Gal partija siuntė? Jei mane išvadina melagiu, nesmagu. Aš nežinau, kam ji dirba. Kiek žinau, ji anksčiau buvo neoficiali buvusio administracijos direktoriaus Sigito Karbausko patarėja. Įdomi asmenybė. Aš su ja net nesu bendravęs. Kaip suprantu, ji su keliais opozicijos veikėjais daug bendrauja. Jaučiame, jog tam tikros nuomonės rajone yra moderuojamos. Matome, kas kuruoja, dalyvauja procesuose, suprantame, kas kuria tam tikrus tekstus. Bet iš tiesų visa tai – bendruomenės supriešinimas. Rajone jaučiasi, jog užsiimama sąmoningu žmonių kiršinimu", – komentavo A. Bogdanovas.

VRK tyrimo sulaukusį tekstą apie A. Bogdanovą įmanoma rasti socialinio tinklo paskyroje "Sambūris".

Paskyroje skelbiama, jog šį rudenį ėmė veikti Klaipėdos rajono visuomenės ir verslo asociacija "Klaipėdos rajono visuomenės ir verslo sambūris".

Registrų centras skelbia, jog šios asociacijos valdybos nare R.Baltinaitė yra nuo spalio.

Tai yra manipuliacijos žmonių nuomonėmis, nes informacija pateikiama, nenurodant savo šališkumo ir tikrųjų interesų.

Asociaciją sudaro Klaipėdos rajone veikiančių didelių įmonių vadovai. Šios asociacijos narių pavardės kartojasi ir iniciatyvinės grupės "Už sporto centrą su baseinu Dariaus ir Girėno gatvėje" aktyvistų sąraše.

"Taip, aš esu šios asociacijos narė. Bet pranešimas platintas rugsėjį, o valdybos nare tapau spalį. Galvojau, kad nepažeidžiau įstatymo, ir gavau pamoką. Pasirodo, pranešimo spaudai platinimas daro mane atsakingą už informacijos skleidimą. Pasirodo, jog to negalima daryti, draudžia įstatymas", – redakcijai situaciją komentavo R.Baltinaitė.

Moteris tikino, jog išplatinti pranešimą prašė ne politinės kampanijos dalyvis.

"Tai – neformali verslininkų grupė, kuri sutartimi užsakė pranešimo platinimą. Verslininkai, kurie buvo už daugiafunkcio centro atsiradimą Dariaus ir Girėno gatvėje, susivienijo, o neformali grupė užaugo į visuomeninę asociaciją. Taip jau atsitiko, kad aš buvau pakviesta į steigiamąjį susirinkimą ir buvau išrinkta į valdybą. Man – garbė būti valdybos nare", – tikino gargždiškė.

Trūksta skaidrumo

Aktyviai ginčuose dėl įvairių gargždiškiams rūpimų klausimų dalyvavęs visuomenininkas Erlandas Paplauskis kėlė klausimą dėl informacijos skleidėjų patikimumo.

Erlandas Paplauskis / Vytauto Liaudanskio nuotr.

"Visuomenės informavimo priemonės, pavyzdžiui, laikraščiai leidžiami įmonių, privalo deklaruoti daugybę dalykų. Įmonės moka mokesčius, įmonės vadovai deklaruoja turtą, politinių kampanijų metu leidėjai privalo laikytis įstatymų, paisyti etikos normų. Aš, kaip skaitytojas, atsivertęs laikraštį suprantu, galiu ar negaliu pasitikėti jų teikiama informacija. Kyla klausimas – kam atstovauja socialiniuose tinkluose nuomones formuojantys privatūs asmenys ir kam jie dirba? Iki galo tai nėra aišku. Socialiniuose tinkluose aktyviai reiškiasi įvairios grupės, asociacijos, kurios jau aiškiai ima dalyvauti politinėse kovose, tačiau kas jas finansuoja, nėra skelbiama. Tai yra manipuliacijos žmonių nuomonėmis, nes informacija pateikiama, nenurodant savo šališkumo ir tikrųjų interesų. Mano manymu, užsiimant tokia veikla, privalu deklaruoti, kas moka pinigus už tam tikrų nuomonių formavimą", – nuomonę išsakė E. Paplauskis, kuriam teko akis į akį kautis su R. Baltinaite diskusijoje dėl Gargždų parko sutvarkymo užmojų.NAUJAUSI KOMENTARAI

Vrač

Vrač portretas
Tas prasigėręs nutukęs "visuomenininkas" dar nepaspringo savo vėmaluose? Nes jam nuolat " kyla šliaukos."....

Gampas

Gampas portretas
Kiekvienas puteikis turi savo redą, kas čia naujo?

Nomed'a

Nomed'a portretas
Tiesa
VISI KOMENTARAI 14
 • Skelbimai
 • Pranešk
  naujieną
 • Portalo
  svečias
 • Orai
 • TV
  programa
 • Žaidimai
 • Horoskopai
 • Facebook
 • Twitter
 • RSS

Galerijos

Daugiau straipsnių