Rusijos karo laivas „Maskva“ pavadinimą paveldėjo iš kito nelaimėlio

Rusijos Juodosios jūros karinio laivyno flagmanas "Maskva", ukrainiečių pastangomis nugramzdintas į jūros dugną, laivo pavadinimą paveldėjo iš kito panašaus nelaimėlio – pirmojo sovietinio lėktuvnešio, kuriame taip pat buvo kilęs didelis gaisras, nusinešęs mažiausiai trijų žmonių gyvybes. Šio gaisro liudininką klaipėdietį Bronių Klimą pralinksmino tai, kad antroji "Maskva" irgi neturėjo laimės.

Apie jūrinius prietarus

Tarp daugybės senųjų jūrinių prietarų yra nuostata, kad blogas ženklas laivą vadinti tokiu pat vardu, kurį anksčiau jau turėjo kitas liūdno likimo laivas.

Rusijos Juodosios jūros karinio laivyno flagmano "Maskva" pavyzdys – geriausias to įrodymas, pasakytų fatalistai.

"Maskva" šį pavadinimą paveldėjo iš pirmojo sovietinio lėktuvnešio, taip pat Juodosios jūros to meto karinio laivyno pasididžiavimo. Jame nuo pastatymo praėjus vos dešimtmečiui kilo milžiniškas gaisras, oficialiais duomenimis nusinešęs trijų žmonių gyvybes.

Dar po dviejų dešimtmečių jis buvo nurašytas, parduotas Indijai ir galiausiai supjaustytas į metalo laužą.

Bet apie viską iš eilės.

Ne ką iškilesnis ir antrosios "Maskvos", pirmtako lėktuvnešio pavadinimo paveldėtojos, likimas.

Rusijos Juodosios jūros karinio laivyno pasididžiavimas 186 m ilgio ir 21 m pločio 750 mln. eurų kainavęs kreiseris "Maskva" šiandien tūno jūros dugne, maždaug 45 m gylyje.

Palydovai nustatė tikslią dabartinę jo vietą.

Anot vokiečių žiniasklaidos, šiuo metu specialus rusų gelbėjimo laivas iš skenduolio dar bando išgriebti kartu nugarmėjusias kovines raketas, slaptus dokumentus ir įrangą.

Yra ambicijų iškelti ir patį kreiserį, bet kiek tai yra realu, neaišku.

Nepasisekė: 750 mln. eurų kainavęs geriausias Rusijos Juodosios jūros karinio laivyno laivas "Maskva" šiuo metu stūkso maždaug 45 m gylyje jūros dugne. Scanpix nuotr.

Žūtis dangsto melu?

Karo laivas nuskendo vos prieš kelias savaites, balandžio 14-ąją, po sprogimo ir gaisro, kurį, anot Ukrainos atstovų, sukėlė tikslus raketų smūgis, nors Rusija tvirtino, esą kreiserio katastrofą nulėmė kažkoks savaiminis jame buvusių šaudmenų sprogimas.

Pasak pranešimų, laivas buvo pasviręs ir pradėjo skęsti. Atplaukę kiti Rusijos laivai bandė kreiserį nutempti į uostą, tačiau pakeliui dėl audringo oro sąlygų jis vis tiek nuskendo.

Kremlius tikino, kad per nelaimę žuvo vienas įgulos narys ir dar 27 dingo be žinios.

Kalbos apie vieną žuvusį ir keliasdešimt dingusiųjų yra nerealios.

Esą likusi 396 žmonių įgula buvo evakuota į šalimais buvusius laivus.

Kreiseriui "Maskva" nuskendus, netrukus jame tarnavusių jūreivių, įskaitant šauktinius, tėvai socialiniuose tinkluose ėmė rašyti, kad jų vaikai dingo, ir reikalauti iš valdžios atsakymų. Tačiau tų atsakymų nėra.

Klaipėdietis B.Klimas, pats išgyvenęs didelį gaisrą sovietiniame lėktuvnešyje "Maskva" ir per jį gerokai nukentėjęs, įsitikinęs, kad žuvusiųjų ir dingusių be žinios įgulos narių skaičius šiuo atveju gerokai sumažintas.

"Tie skaičiai skamba nerealiai. Jeigu raketa kliudė laivą, sprogimo smūgis aplink save turėjo būti mirtinas. Be to, jūrininkai faktiškai turėjo uždarinėti visas angas, visus liukus, nežiūrėdami, ar viduje yra žmonių, ar ne. Svarbiausia buvo, kad neplistų liepsna ir nesiveržtų į laivą vanduo. Kalbos apie vieną žuvusį ir keliasdešimt dingusiųjų yra nerealios", – kalbėjo B.Klimas.

Pastebėjo: lėktuvnešyje "Maskva" sovietinę karinę tarnybą atlikęs klaipėdietis B.Klimas šiandien mato tam tikrų likimo paralelių tarp abiejų to paties pavadinimo laivų, kurių viename jam pačiam teko tarnauti. Vytauto Liaudanskio nuotr.

Duomenys ir vėl nesutampa

Klaipėdietis B.Klimas, vos baigęs pramonės ir laivų elektros įrenginių specialybės studijas politechnikume, tuomet dvidešimtmetis, 1973-aisiais buvo pašauktas sovietinei karinei tarnybai į Juodosios jūros laivyną.

Klaipėdietis pateko į dar beveik naują, tuo metu modernų Nikolajevo laivų statykloje statytą karinį lėktuvnešį "Maskva".

"Baltijos šalių jaunuolių tame laive buvo labai mažai, gal tik trys, mus labai filtravo, vengė, nepasitikėjo, gal bijojo, kad kokios diversijos nepadarytume. Pamenu, kad vieną kaunietį iš mūsų laivo iš viso iškėlė, jie turbūt prisiminė neseną Romo Kalantos antisovietinį susideginimo atvejį. Mane patį vadino "nemcu" – vokiečiu ir mums, lietuviams, tarpusavyje neleido kalbėtis lietuviškai, tiesa, laiškus namo rašydavome lietuvių kalba, bet gal jie turėjo cenzorių, kuris mokėjo juos perskaityti", – svarstė B.Klimas.

Panašu, kad pavadinimas "Maskva" yra kaip koks prakeiksmas.

Dydžiu lėktuvnešis, kuriame teko tarnauti klaipėdiečiui, prilygo dabartiniam nuskendusiam kreiseriui, taip pat "Maskvai", tik buvo platesnis (189 m ilgio ir 34 m pločio).

Bent jau taip rašoma interneto enciklopedijoje "Vikipedija".

B.Klimo teigimu, oficialiai pateikiami šio laivo duomenys kažkodėl yra nurodomi mažesni.

Pasak klaipėdiečio, lėktuvnešio "Maskva" ilgis buvo apie 300 m, o plotis – iki 40 m, šio laivo įgula siekė iki tūkstančio žmonių, vien oreivių buvo apie 200.

Žemutiniuose laivo deniuose tilpo 18 sraigtasparnių, nuo viršutinio denio galėjo kilti ar ant jo leistis nedideli kariniai lėktuvai.

Svečias: lėktuvnešyje "Maskva" 1975 m. viešėjo ir generalinis SSKP sekretorius Leonidas Brežnevas. Fotoalbumo "Raudonosios vėliavos Juodosios jūros laivynas" (1975 m.) nuotr.

Žiūrint iš šono, tai buvo tobulas Šaltojo karo ginklavimosi varžybų SSRS šedevras, tačiau, kaip parodė praktika, lėktuvnešiui buvo labai toli iki tobulybės.

"Ne, tiems laikams tai nebuvo modernus laivas. Tai rodo jau vien tas faktas, kad mes per pratybas buvome pametę torpedą. Ją rado kitas laivas. Buvo netvarka, laivas, žinoma, buvo laivyno pasididžiavimas, bet per didįjį gaisrą nesuveikė nė viena priešgaisrinė sistema, toks čia ir pasididžiavimas. Rusai visada mėgo didžiuotis, kai nėra kuo didžiuotis. Bet, panašu, kad pavadinimas "Maskva" yra kaip koks prakeiksmas", – šypsojosi B.Klimas.

Išbandymas: nepraėjus nė trims mėnesiams po to, kai pirmojo rango kapitonas L.Lopackis buvo paskirtas lėktuvnešio "Maskva" vadu, laivą nuniokojo milžiniškas gaisras. Broniaus Klimo asmeninio archyvo nuotr.

Filmą nutraukė sirena

1975 m. vasario 2 d. besiilsintys "Maskvos" jūrininkai, tarp jų ir B.Klimas, laivo kino salėje žiūrėjo filmą.

Kokį, neprisimena, nes jį nutraukė pavojaus sirena, o ir tai, ką teko išgyventi paskui, išmušė iš galvos bet kokias kitas mintis.

"Laivas stovėjo įlankoje, prie Sevastopolio, atvirame reide, buvo pritvirtintas prie specialių plūdurų. Staiga pasigirdo sirena ir komanda visiems rikiuotis viršutiniame denyje. Nesupratome, kas nutiko, pradėjome visi bėgti į viršų ir ten pamatėme, kad visur virsta dūmai. Buvo duotas įsakymas uždaryti visus liukus, kad prislopintume ugnį, bet mums ne viskas pavyko", – prisiminė B.Klimas.

Interneto enciklopedijoje rašoma, kad gaisras kilo dėl trumpojo elektros jungimo, liepsnas pavyko likviduoti per septynias valandas.

Visai kitaip apie tai pasakoja liudininkas, kuris pats jį gesino.

Bendravardis: lėktuvnešis "Maskva" buvo sovietų Juodosios jūros karinio laivyno pasididžiavimas, vėliau jo pavadinimą paveldėjo pajuokų objektu tapęs flagmanas, kurį pačią pirmą Rusijos pradėto karo dieną Gyvačių salos pasienietis pasiuntė linksmai pagarsėjusia kryptimi. Broniaus Klimo asmeninio archyvo nuotr.

"Gaisras prasidėjo mašinų skyriuje apatiniame denyje. Užsiliepsnojo išsiliejęs mazutas. O visos laivo sienos buvo nudažytos acetono dažais, tad nemažai įgulos narių apsinuodijo nuodingais garais. Laivas degė visą dieną ir tik vakare mums šiek tiek pavyko užslopinti liepsnas. Mes matėme, kad kone visi Sevastopolio gyventojai susirinko į pakrantę ir stebėjo degantį laivą", – prisiminė B.Klimas.

Laivas degė visą dieną ir tik vakare mums šiek tiek pavyko užslopinti liepsnas.

Oficialiai yra skelbiama, kad šio gaisro metu žuvo trys žmonės – mičmanas D.Tkačas ir du jūreiviai – Lukašiovas bei A.Titovas.

"Tiksliai žinau, kad dar žuvo ir raštininkas, jis miegojo savo kajutėje ir nespėjo išsigelbėti. Bet viskas buvo tyliai ramiai sutvarkyta, kad per daug apie tai niekas nekalbėtų. Be to, apie šitą gaisrą tuo metu niekur nebuvo jokios informacijos. Kiek pamenu, karininkai tik komandavo ir prie gaisro likvidavimo neprisidėjo. Po gaisro pats patekau į ligoninę, buvau prisikvėpavęs nuodingų garų", – tvirtino B.Klimas.

Šauktinis: klaipėdietis B.Klimas lėktuvnešyje "Maskva" tarnavo kaip tik tuo metu, kai jame 1975 m. vasarį kilo didelis gaisras. Broniaus Klimo asmeninio archyvo nuotr.

Gyvavimą baigė Indijoje

Klaipėdietis tvirtino, kad tada gaisro nuostoliai buvo milžiniški, o laivo vadas pirmojo rango kapitonas Leonidas Lopackis buvo perkeltas į žemesnes pareigas. Tačiau oficialiai ši informacija neskelbiama.

Pagal pateikiamus duomenis, L.Lopackis lėktuvnešiui vadovavo iki 1979 m. vasario 9-osios.

Po gaisro "Maskva" buvo labai ilgai remontuojama toje pačioje Nikolajevsko laivų statykloje, kur ir buvo pastatyta.

Tačiau laivo nelaimės tuo nesibaigė.

1980 m. birželio 4 d. netoli Sevastopilio jis užplaukė ant seklumos, smarkiai pažeisdamas strategines laivo sistemas.

Dar po 15 metų, 1995-aisiais birželio 22 d., lėktuvnešis "Maskva" buvo galutinai nuvainikuotas, it kokią kometą jį pervadinus "PKR Nr. 108", o jo vardas suteiktas kreiseriui "Slava", kuris vėliau ir tapo liūdnai pagarsėjusia "Maskva".

Kaip rašo patys rusai, minint Rusijos laivyno 300 metų jubiliejų, garsusis lėktuvnešis misiją baigė, jis buvo nurašytas ir parduotas Indijai.

1997 m. gegužės 27 d. visam laikui jis paliko Sevastopolį ir netrukus nedideliame Indijos Alangos uostelyje buvo supjaustytas į metalo laužą.

Nepasiliko: klaipėdietį B.Klimą laivo vadai įkalbinėjo tęsti karinę tarnybą Juodosios jūros kariniame sovietų laivyne, bet jis nesutiko ir grįžo į Lietuvą. Broniaus Klimo asmeninio archyvo nuotr.

Įamžinti pašto ženkluose

Tačiau tiek metalo laužu virtęs lėktuvnešis, tiek to paties pavadinimo jūros dugne esantis kreiseris "Maskva" liko įamžinti istorijoje ir pašto ženkluose.

Lėktuvnešio garbei šešių kapeikų vertės pašto ženklas buvo išleistas 1974 m., dar prieš didįjį laivo gaisrą.

O štai Rusijos kariniuose veiksmuose Gruzijoje, Krymo aneksijoje bei Sirijos pilietiniame kare dalyvavęs liūdnu finalu pagarsėjęs flagmanas "Maskva" atsidūrė ant kito pašto ženklo, kurį išleido ukrainiečiai.

Atsitiktinumas ar ne, ženklas buvo išleistas išvakarėse, prieš pašaunant tą patį kreiserį, kuris ant ženklo ir pavaizduotas.

Tik šio siužeto kontekstas visai kitas. Ženkle vaizduojamas flagmanas "Maskva", vadovavęs jūriniams veiksmams Rusijos invazijos į Ukrainą metu, ir ukrainiečių karys, rodantis jam vidurinįjį pirštą.

Būtent vienoje pirmųjų operacijų, invazijoje į Ukrainą, užpuolusi Gyvačių saloje buvusius Ukrainos karius "Maskva" išgirdo frazę "Rusų karini laive, eik nachui!".

Ji ir liks istorijoje – šio neišprovokuoto Rusijos karo prieš Ukrainą šalies gynėjų legendiniame atsake į Kremliaus agresiją.

Skirtumai: abiejų to paties pavadinimo laivų "Maskva" atminimui buvo išleisti pašto ženklai, tik jų kontekstas labai skirtingas. Scanpix ir interneto nuotr.


Šiame straipsnyje: karo laivas Maskvakaras UkrainojeBronius Klimaskarinis lėktuvnešisgaisras

NAUJAUSI KOMENTARAI

 • Skelbimai
 • Pranešk
  naujieną
 • Portalo
  svečias
 • Orai
 • TV
  programa
 • Žaidimai
 • Horoskopai
 • Facebook
 • Twitter
 • RSS

Galerijos

Daugiau straipsnių