Šiandien eik pas brolį Gediminą


2006-12-01
Šiandien eik pas brolį Gediminą

Šiandien eik pas brolį Gediminą

Evangelizacijos paramos fondas kviečia į pranciškono kun. Gedimino Numgaudžio vedamą evangelizacinį vakarą, kuris vyks 2006 m. gruodžio 1 dieną (penktadienį) 18 valandą Klaipėdos Kristaus Karaliaus bažnyčioje (Bokštų g. 10). Telefonas pasiteirauti: 8 652 21820.

Susitikimai su broliu Gediminu visada palieka gilių įspūdžių ir atėjusiems pirmą kartą jo paklausyti, ir tiems, kas nuolat seka paskui jo išmintį.

Įvairiuose leidiniuose apie brolį Gediminą ir jo įsteigtą Pakutuvėnų broliją rašyta visur ir daug. Brolis Gediminas patraukia minčių aiškumu. Jis yra sakęs: „Senasis Testamentas - tai Dievo Tėvo era; su Kristaus užgimimu ateina Dievo Sūnaus era; Jėzui palikus pasaulį, prasideda Šventosios Dvasios era. Į žmogaus tuščią delną Dievas nuleidžia savo malonę ir žiūri, kaip mes dalysimės Šventosios Dvasios dovanomis. Mums dalijantis, Šventoji Dvasia teka kaip upelis – iš širdies į širdį. Kai dovanas pasiliekame tik sau, atsiranda drumzlina užtvanka. Neatleidimas, antipatijos trukdo išardyti egoizmo užtvankas ir veikti Šventajai Dvasiai. Šventoji Dvasia veikliausia yra Bažnyčios bendruomenėje. Dievas nori, kad į išganymą eitume kartu, nesididžiuodami“.

Brolio Gedimino verta paklausyti ir senimui, ir jaunimui.

Puslapį rengia Janina ZVONKUVIENĖ.
Tel. 39 77 28, el. paštas janina@klaipeda.daily.lt