Mirtino šūvio paslaptis: žudikui pasiūlyta solidi bausmė

Kauno apygardos teisme, nagrinėjančiame mįslingo konflikto Aukštuosiuose Šančiuose, per kurį nušautas 19-metis Markas K., aplinkybes, pasiūlytos bausmės šiuo išpuoliu kaltinamiems broliams, atsikėlusiems į šią Kauno dalį prieš pat tragediją iš Vilijampolės.

Dvikova persikėlė į teismą

Pradėti šiandien baigiamąsias kalbas šioje didelį atgarsį sukėlusioje ir, anot prokurorės, gana sudėtingoje byloje pavyko, pagaliau prisišaukus į teismą nužudytojo draugą, buvusį su juo paskutinėmis gyvenimo minutėmis.

Prisiekęs teismui, kad sakys tiesą ir nieko nenutylės, R.K. greitakalbe pabėrė: „Du iš dešinės mūsų automobiliui ėję vaikinai įvažiavime į kiemą susirodė tarpusavyje pirštais. Po to vienas kitam kažką perdavė. Tada buvo užtaisytas ginklas, kuris buvo įkištas į salono vidų per pravirą automobilio langą ir nutaikytas man į krūtinę. Bet aš spėjau atstumti ranką su juo ir nuaidėjęs šūvis pataikė į šlaunį. Po to, apibėgus automobilį, buvo šauta ir į vairuotojo dureles. Automobilį vairavęs Markas dar spėjo palikti įvykio vietą, važiuodamas atbulas, tačiau už pirmo posūkio prarado sąmonę. Automobilį į jo kiemą parvairavau jau aš ir puoliau atgal į įvykio vietą. Bet ten jau nieko neradau.“

Tai jums nebuvo žinoma, kad prieš tai jūsų draugas primušė mūsų seserį?!

Po kitų proceso dalyvių klausimų R.K. vėliau patikslino, kad su teisiamaisiais buvo ir mergaitė, kurios jis anksčiau nebuvo matęs. Tik tądien pirmą kartą matė ir šiuos vaikinus. Ir jokio konflikto ar apsižodžiavimo su jais tikrai nebuvo.

„Mes ne kartą aptarinėjome su kitais Marko bei mano draugais šią situaciją ir iki šiol nežinome, kodėl pradėta šaudyti“, – tikino R.K., kurio parodymai aiškiai nepatiko teisiamiesiems – tiek nuosprendžio už grotų laukiančiam 28-erių Ryčiui Gudynui, be kitų tą vakarą įvykdytų nusikaltimų kaltinamam ir tyčia nužudžius Marką K. bei pasikėsinus į R.K. gyvybę, tiek 22-ejų Deividui Ščesnavičiui – jaunesniajam R.Gudyno broliui, laukiančiam nuosprendžio laisvėje, nes yra kaltinamas tik viešosios tvarkos pažeidimu.

Po teisiamųjų klausimų R.K. atmosfera vėl įkaito, kol galiausiai kibirkščiuojančią šį kartą jau – tik žodinę dvikovą vainikavo R.Gudyno replika šiam nukentėjusiajam: „Tai jums nebuvo žinoma, kad prieš tai jūsų draugas primušė mūsų seserį?!“

Rytis Gudynas/Vilmanto Raupelio nuotr.

Neigė, kad nušovė tyčia

Kaip jau rašyta, ši tragedija įvyko 2015-ųjų gegužės 27-osios vakare, Marko K. draugams švenčiant paskutinį skambutį įprastoje jų susibūrimo vietoje – prie vienos Medvėgalio gatvės 29-ąjį numerį turinčio devyniaaukščio laiptinės, kurioje vienas iš jų gyveno.

Jau penkis kartus teistas R.Gudynas, kaltinamas tyčia nužudęs Marką K. bei pasikėsinęs į jo keleivio R.K. gyvybę, o po to – ir į kitus šių draugus, vieną peršaunant, o kitam sužalojant galvą pistoleto rankena, tuo metu ne per seniausiai buvo išleistas iš Pravieniškių pataisos namų, kuriuose atliko bausmę už plėšimą bei vagystę.

Sulaikytas po beveik dvejų metų slapstymosi ir stojęs prieš teismą, R.Gudynas neigė padaręs jam inkriminuojamus nusikaltimus tyčia. Esą tą vakarą, paprašyti mamos, jiedu su broliu Deividu ieškojo dingusios trylikametės sesers. Ir į šios paieškas jis pasiėmė prieš savaitę iš nepažįstamo asmens prie vienos Aukštųjų Šančių parduotuvės atimtą ginklą. Nes po minėto įvykio jautėsi nesaugus. Be to, tikėjosi sutikti ginklo savininką ir atiduoti šiam jo turtą. Bet buvo priverstas šiuo pistoletu pasinaudoti, nes netikėtai pateko į spąstus. Einant pro vieną Medvėgalio gatvės devyniaaukštį, iš kiemo gilumos jo ir brolio atžvilgiu pasigirdo grubūs link jų artėjančio nepažįstamojo šūksniai. Kai jis šiam atsikirto, nepažįstamojo taikiniu tapo brolis. Beveik tuo pačiu metu iš už nugaros pasigirdo ir automobilio, su kuriuo jie prieš tai prasilenkė ir buvo nedraugiškai šio ekipažo nužvelgti, burzgimas. O, šiam sustojus, ir nuaidėjus komandai, panašiai į „čiupkit!“, iš kiemo gilumos jų pusėn puolė bėgti dar apie dešimt asmenų.

R.Gudynas tikino iš pradžių šovęs, tik norėdamas pagąsdinti. Tačiau, jo, stovinčio vieno dviejų metrų atstumu, nuo automobilio paleista kulka įlėkė į šio saloną per pravirą durelių langą. Antrą šūvį R.Gudynas teigė paleidęs jau į galinį automobilio ratą. Esą, kai šios vairuotojas bandė pavyti jį bėgantį važiuodamas atbulas ir partrenkti.

Kažkas meluoja

R.Gudynas tikino ir prie kitoje gatvės pusėje esančios parduotuvės, kur brolį spardė jį paviję Marko K. draugai, šovęs tik į žemę. Nors vienam iš pastarųjų taip pat buvo peršautos šlaunys. O trenkęs kitam brolio užpuolikui ginklo rankena per galvą, nes šis, kitiems po šūvio išsilaksčius, ir toliau smurtavo.

Anot R.Gudyno, kuo viskas baigėsi – kad vienas nušautas, o du sužeisti, jiedu su broliu sužinojo tik vėliau, kai pabėgę iš Lietuvos, apsilankė vienoje Berlyno, kuriame slapstėsi, interneto kavinėje. O ginklu, kurį tiesiog buvo priverstas panaudoti, jis atsikratė dar tą patį vakarą – įmesdamas šį į šiukšlių konteinerį prie savo namų.

Jau du kartus teistas jaunesnysis R.Gudyno brolis D.Ščesnavičius, kuriam bylon sugulusių įvykių metu buvo septyniolika, taip pat nepripažįsta padaręs viešosios tvarkos pažeidimą. Jis tikina tik gynęsis, nes buvo užpultas pirmas.

Tačiau, anot Marko K. tėvo, prašančio su žmona iš teisiamųjų pusės milijono eurų moralinio atlygio, jo sūnus būti šio tragiškai pasibaigusio konflikto priežastimi negalėjo, nes jis ne tik, kad nevartojo alkoholio, bet ir, kilus konfliktams, sugebėdavo užgesinti visus barnius ir visus sutaikyti.

O vienas liudytojas, kurio prisišaukti į teismą nepavyko, ikiteisminio tyrimo metu pasakojo prieš Marką K. pakirtusį šūvį buvęs su šio draugais vietinės mokyklos stadione. Ten susitiko nepilnametę teisiamų brolių seserį su drauge. Ši esą pravardžiavo kartu buvusį jo draugą ir šį pastūmė. Po ko jis nepilnametę pagavo ir pargriovė. Po to šis liudytojas su draugais patraukė prie minėto Medvėgalio gatvės devyniaaukščio. Ten turėjo atvažiuoti ir Markas K. su R.K. Pasigirdus jų automobilio burzgimui, teisiamųjų seserį stadione pargriovęs draugas išėjo atvažiuojančiųjų pasitikti. Netrukus pasigirdo garsas panašus į petardos sprogimą. Pasidomėjus, kas vyksta, išėjusiojo pasitikti draugo link ryžtingai ėjo, kaip paaiškėjo vėliau, D.Ščesnavičius, netrukus trenkęs draugui į veidą ir puolęs bėgti. Užpultajam sušukus: „Gaudykit!“, mušeiką puolė vytis ir visa prie laiptinės buvusi jų kompanija. Tuo metu pasigirdo dar vienas į petardos sprogimą panašus garsas, po kurio Marko K. automobilis, prie kurio stovėjo, kaip paaiškėjo vėliau, R.Gudynas, staigiai apsisukęs nurūko dideliu greičiu. Tada puolė bėgti ir R.Gudynas. O besivejantiems pagavus D.Ščesnavičių, paaiškėjo, kad šio vyresnysis brolis ginkluotas masyviu pistoletu. Šaudė R.Gudynas ir prie parduotuvės – atbėgęs nuo besivejančiųjų nepasprukusiam broliui į pagalbą. Ten jo taikiniu tapo jau minėtas draugas, pargriovęs nepilnametę stadione ir prieš sužeidimą sulaukęs D.Ščesnavičiaus smūgio į veidą.

Deividas Ščesnavičius/Vilmanto Raupelio nuotr.

Be to, anot minėto liudytojo, R.K. jam buvo prasitaręs, kad R.Gudynas pradėjo šaudyti, kai jis šiam kažką atsakė į kažkokį jo paklausimą.

Be Marko K. tėvų daugiau niekas iš nukentėjusiųjų teisiamiesiems ieškinių nepareiškė.

Iškalbingas advokato ėjimas

Kaltinimą šioje byloje palaikanti geriausia savo srities specialiste pernai kolegų išrinkta Kauno apygardos prokurorė Auksė Lipkevičienė pasiūlė įkalinti R.Gudyną aštuoniolikai metų. O D.Ščesnavičiui, atsižvelgiant į tai, kad įvykio metu jis dar buvo nepilnametis, bet jau tris kartus teistas ir vėl nusikalto bausmės už vieną iš ankstesnių nusikaltimų atidėjimo metu, – laisvės apribojimą dvylikai mėnesių, įpareigojant įsidarbinti, nakvoti visą tą laiką namuose ir nekeisti gyvenamosios vietos be pareigūnų žinios.

Anot A.Lipkevičienės, teisiamųjų parodymai nepagrįsti jokiais kitais bylos duomenimis. Marko K. tėvas juos pavadino paprasčiau – brolių Grimų pasakos. Be to, prokurorės nuomone, negalima laikyti R.Gudyno, kaltinamo padarius penkis tyčinius nusikaltimus, nepraėjus nė mėnesiui po paleidimo į laisvę, prisipažinimo šaudžius jo kaltę lengvinančia aplinkybe, nes jis viską pateikia, mėgindamas švelninti savo kaltę. Pavyzdžiui, teigia manęs, kad esą jo atimtas ginklas – dujinis, bet šaudęs juo į automobilio ratą. Be to, ir Marko K. patirti kiauryminiai kepenų bei inkstų sužalojimai patvirtina, kad vienas iš šūvių buvo į vairuotojo dureles ir ne į jų apačią.

Velionio tėvų ir senelių advokatas Gintaras Dabkevičius taip pat teigė, kad teisiami broliai išėjo tada iš namų, pasiėmę ginklą, žinodami, kad darys nusikaltimą bei siekdami tokių pasekmių, kokias turime.

D.Ščesnavičiaus advokatas Rimantas Bučma tikino teismą, kad jo ginamasis turi būti išteisintas, nes tas asmuo, kuriam, remiantis kaltinimu, trenkęs kumščiu į veidą jis pažeidė viešąją tvarką, iškviestas į teismą teigė jau neprisimenantis šio smūgio, apie kurį iš karto po įvykio pasakojo ikiteisminio tyrimo teisėjui. O, jeigu teismas vis dėl to pripažintų D.Ščesnavičių kaltu, tuomet galėtų jam taikyti 2018-ųjų lapkritį Lietuvoje paskelbtą amnestiją.

Atėjus eilei kalbėti R.Gudyno advokatui Dainiui Dargevičiui, šis paprašė kelių dienų pertraukos tam pasiruošti – esą nesitikėjęs, kad prokurorė pasiūlys tokią bausmę. Teismas davė jam laiko iki kito posėdžio, numatyto vasario viduryje.

Šis advokatas gina R.Gudyną ir Vilniaus apygardos teisme šiuo metu nagrinėjamoje nusikalstamo susivienijimo, veikusio Pravieniškių pataisos namuose, byloje. Joje R.Gudynas kaltinamas prieš išpuolį Medvėgalio gatvėje kartu su kitais kaliniais pasikėsinęs kankinant ar kitaip itin žiauriai nužudyti kitus kelis nuteistuosius.NAUJAUSI KOMENTARAI

Kodėl tėvai neužsiima vaikų auklėjimu

Kodėl tėvai neužsiima vaikų auklėjimu portretas
Užauga karštakošiai gyvenantys pagal gatvės taisykles ir susišika gyvenimus. Tėvai turi būti atsakingi už vaikus, jų auklėjimą ir moralės principus.

Nepaisant teistumų

Nepaisant teistumų portretas
Iš jų baisesnis yra Deividas, Rytis dar padorus.

Kalnietis

Kalnietis portretas
"Akis už akį, dantis už dantį" - tada būtu galima kalbėti apie teisingumą. o dabar ? Psichinis vėl bus išlaikomas už mokesčių mokėtojų pinigus, nieko nedirbs, savo teises aiškins, "humaniškumo" reikalaus ir nosį rakinės. O žmogžudystės bendrininkas jau dabar laisvėje bimbinėja. Jei pas nužudytą vaikiną būtu buvę tikri draugai, tai senai tą jauniklį būtu padaboję. Bet jei net paliūdyti tingėjo ateiti į teismą, tai buvo tik praeiviai, bet ne draugai. Gaila jauno žmogaus, kurį sunaikino tie išsigimėliai.
VISI KOMENTARAI 7
 • Skelbimai
 • Pranešk
  naujieną
 • Portalo
  svečias
 • Orai
 • TV
  programa
 • Žaidimai
 • Horoskopai
 • Facebook
 • Twitter
 • RSS

Galerijos

Daugiau straipsnių