Dėl garbės – į prokuratūrą

Nors jau praėjo beveik dveji metai, kai paviešinta, jog aktorius Donatas Banionis, muzikas Saulius Sondeckis ir kardinolas Vincentas Sladkevičius esą bendrininkavo su sovietų saugumu, tai lig šiol taip ir liko neįrodyta. Tačiau šių garbių žmonių vardai ir toliau lieka viešai skelbiamuose KGB bendradarbių sąrašuose, todėl jų artimieji trečiadienį kreipėsi į Generalinę prokuratūrą.

Po mirties – purvo dozė

Pasaulio kino gurmanams bene žinomiausias lietuvių aktorius, režisieriaus Andrejaus Tarkovskio filmo "Soliaris" žvaigždė D.Banionis (1924–2014) po mirties staiga tapo Lietuvos priešu.

Kartu su juo tokiais pat "išdavikais" virto ir ne ką mažiau garsus muzikos pasaulyje profesorius, maestro S.Sondeckis (1928–2016) bei antrasis Lietuvos istorijoje kardinolas V.Sladkevičius (1920–2000).

2018-ųjų sausio pradžioje Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro (LGGRTC) interneto svetainėje kgbveikla.lt baigtas viešinti KGB agentūros archyvinių asmens bylų registracijos žurnalas, kuriame ir atsirado jau mirusių šių šalies šviesuolių pavardės.

"Šis žurnalas nėra ir nebus slaptas dokumentas, jis bus laisvai prieinamas Lietuvos ypatingajame archyve (tik pagal Liustracijos įstatymo nuostatas neskelbiant prisipažinusių agentų, kurių žurnale yra 22), todėl be papildomo žurnale įrašytų asmenų veiklos tyrimo informacija gali būti neatitinkanti tikrovės (kaip V.Sidzikausko, V.Sladkevičiaus ar kitais atvejais, kurių viso tyrimo metu nustatyta 37)", – rašoma svetainėje kgbveikla.lt.

Išimti nėra pagrindo?

Nepaisant to, jog "tyrimo informacija gali būti neatitinkanti tikrovės", kaip nurodoma svetainėje, jau greitai bus dveji metai, tačiau šių garsių žmonių pavardės tebėra išdavikų sąrašuose.

Tačiau be itin lakoniškų įrašų KGB agentūros archyvinių asmens bylų registracijos žurnale nėra pateikta jokių kitų papildomų įrodymų apie jų bendrininkavimą su sovietiniu saugumu.

"Mes neturime jokio pagrindo jų (pavardžių – A.D.) išimti. Yra vientisas dokumentas, registracijos žurnalas ir visas yra skelbiamas. Agentų asmens ir darbo bylos yra išvežtos (į Rusiją – A.D.), yra likę tik antriniai dokumentai, išliko žurnalas ir bylų įrašų kartoteka. Kokia tikimybė, kad šitie įrašai suklastoti? Ta tikimybė nepaprastai menka. Kas galėjo turėti kažkokį motyvą tuos žmones apjuodinti? Juk teismas patvirtino, prokuratūroje tyrimas atliktas, kad tie įrašai registracijos žurnale yra autentiški", – dienraščiui tvirtino LGGRTC vadovė Teresė Birutė Burauskaitė.

Juk teismas patvirtino, prokuratūroje tyrimas atliktas, kad tie įrašai registracijos žurnale yra autentiški.

Motyvas buvo rimtas

Nors T.B.Burauskaitė ir abejoja, ar kas nors galėjo turėti motyvų įrašyti šiuos asmenis į KGB agentų sąrašą, kai kurie faktai byloja priešingai.

Juolab pačiame kgbveikla.lt tinklalapyje paminėta, jog "visas agentų registracijos žurnalas parašytas ranka, kelios pabaigoje įrašytų asmenų pavardės įrašytos kiek kitu rašikliu, kita rašysena, neišlaikyta chronologinio eiliškumo".

Sąrašo pabaigoje, beveik pačioje puslapio apačioje 1 663 numeriu įrašytas V.Sladkevičius (agentas "Alksnis").

Šis įrašas atsirado 1989 m. lapkričio 21-ąją.

Nuo šios dienos buvo praėję beveik pusantrų metų (1988 05 29), kai popiežius Jonas Paulius II V.Sladkevičių įšventino į kardinolus – ypatingas įvykis šalies dvasininkijai ir tikintiesiems, nes tai buvo tik antrasis kardinolas per visą Lietuvos istoriją.

Greitai po to (1989 02 07) V.Sladkevičius paskirtas Kauno arkivyskupu.

Ar galėjo patikti sovietams toks jų valdomos periferijos dvasininko iškilimas ir jo autoriteto bažnytinis pripažinimas, kurio jie patys neįstengė palaužti ir priversti jiems šnipinėti? Veikiausiai, ne.

O čia dar lenkų kilmės popiežiaus, nepriklausomybės kovoms įkvėpusio savo istorinę tėvynę, akivaizdžiai rodomas palankumas kaimyninės Lietuvos dvasininkijai.

Todėl neatmetama, kad V.Sladkevičiaus pavardė KGB agentų registracijos žurnale, baigiantis sovietinei epochai, atsirado neatsitiktinai.

Redakcijos archyvo nuotr.

Vis dėlto tame pačiame žurnale įrašyta, kad V.Sladkevičiaus, kuris esą užverbuotas 1958 m., byloje nėra nė vieno lapo, o agento darbo byla net nebuvo užvesta.

Vienas būdų – kompromituoti

Kardinolas Sigitas Tamkevičius, artimas V.Sladkevičiaus bendražygis, neabejoja, kad tai buvo siekis sukompromituoti šį šviesų žmogų.

"Žinant, kaip KGB veikė, kaip jie bandė kompromituoti jiems nepalankius asmenis, tai tas įrašas – vienas būdų tai padaryti. Juk daugybę dokumentų jie išsivežė arba sunaikino, o šį žurnalą paliko. Todėl peršasi mintis, kad buvo noras mesti šešėlį: "Štai žiūrėkite, jūsų kardinolas – buvęs KGB bendradarbis." Galėjo būti, kad įrašas atrodytų patikimiau, prie vieno garsaus žmogaus prirašė dar kelių visuomenėje žinomų asmenų pavardes", – svarstė S.Tamkevičius.

Galėjo būti, kad įrašas atrodytų patikimiau, prie vieno garsaus žmogaus prirašė dar kelių visuomenėje žinomų asmenų pavardes", – svarstė S.Tamkevičius.

Kardinolas pasakojo, kad sovietų saugumas V.Sladkevičių, ypač po konsekracijos 1958 m., spaudė bendradarbiauti ir mainais žadėjo leisti valdyti Kaišiadorių vyskupiją.

Kai jis nesutiko, įgaliotinis Ruginis esą pasakęs: "Su tokiais svolačiais mes susitvarkysime." Galima spėti, susitvarkė.

"Ar turi likti viešojoje erdvėje visos šios pavardės? Iš dalies centro direktorę pateisinčiau. Jie tą knygą rado su tuo įrašu. Dabar jų išbraukimas būtų dokumentų klastojimas. Bet, manau, kad prie tų pavardžių turi būti įrašyta, kad jokių papildomų dokumentų apie jų kolaboravimą nėra. Juk ten galėjo būti įrašyta ir mano pavardė, saugumas tokius dalykus darydavo", – kalbėjo kardinolas S.Tamkevičius.

Saugumiečiai pasiklydo laike?

Tame pačiame KGB agentūriniame žurnale vienas paskutiniųjų (Nr. 1 665) įrašytas D.Banionis (agentas "Bronius").

Prie jo pavardės nurodyta data yra 1974-ieji (tais pačiais metais, kai jis esą buvo išbrauktas iš agentūrinio tinklo).

Keista tai, kad data atsirado iškart po 1989 m. įrašų, o ne gerokai aukščiau, kaip turėjo būti chronologiškai.

Agento asmens bylos kortelės nėra. KGB dokumentuose esą yra informacijos, kad agentas "Bronius" užverbuotas 1970 m. spalį, "dėl jo dalykinių ir asmeninių savybių kontaktuojant su užsienio lietuviais".

Kitame puslapyje, pačiame jo viršuje (Nr. 1 666), įrašytas S.Sondeckis (agentas "Saliutas").

Įrašo data – 1982 m., prieš tai matyti 1989, 1974 m., po to staiga – 1990 m. įrašai. Vėlgi nepaisoma chronologijos.

Nurodyta, jog agento asmens bylos kortelės nėra. Tačiau KGB dokumentuose esą yra informacijos, kad S.Sondeckis užverbuotas 1962 m. ir agentūriniame tinkle buvo iki 1982 m. liepos.

Rašoma, kad sovietų saugumiečius domino S.Sondeckio tėvas Jackus Sondeckis (1893–1989), KGB jį įvardijo objektu "Ded".

Spręs Generalinė prokuratūra

Prieš beveik dvejus metus viešai pasirodžiusi informacija šokiravo tiek šių dviejų garsių kultūros žmonių artimuosius, tiek jų gerbėjus.

Ir nors jokių įrodymų dėl jų bendrininkavimo su sovietais LGGRTC daugiau neaptiko, tiek D.Banionio, tiek S.Sondeckio pavardės vis dar kabo šiame gėdingame sąraše.

"Šią savaitę pateikiau Generalinei prokuratūrai prašymą, kad pavardę ištrintų. Juk nėra nei jokių bylų, nei kortelių. Žinau, kad turi būti agento anketa, kurios irgi nėra. Ar mano tėvo atveju viso to nereikėjo? Visa tai labai keista. Todėl ketinu bylinėtis ir apginti tėvo garbę", – nedaugžodžiavo garsaus aktoriaus sūnus, režisierius Raimondas Banionis.

O garbę tenka vėl ginti, nors dar prieš pusantrų metų Liustracijos komisija patvirtino, jog "negali pripažinti, kad LR piliečiai S.Sondeckis ir D.Banionis slaptai bendradarbiavo su KGB".

Minėti registracijos žurnalai tėra vidiniai KGB dokumentai, susiję "su operatyvinės veiklos organizaciniais dalykais, planuojamomis ir vykdomomis veiklomis", tačiau ten "nėra patvirtinančių duomenų apie D.Banionio ir S.Sondeckio sutikimą bendradarbiauti su KGB struktūromis, o taip pat duomenų apie jų atliktas užduotis".

Jei reikės, kreipsis į Strasbūrą

Kartu su R.Banioniu pareiškimą Generalinei prokuratūrai nunešė ir S.Sondeckio sūnus Saulius Sondeckis jaunesnysis.

Abu vyrus piktina tai, kad LGGRTC, net gavęs Liustracijos komisijos sprendimą, kuris patvirtina, kad nei D.Banionis, nei S.Sondeckis su KGB nebendradarbiavo, savo interneto svetainėje lig šiol laiko kompromituojančią šiuos žmones medžiagą.

"Liustracijos komisija juk nustatė, kad jie su KGB nebendradarbiavo. Ir tos pavardės turi būti išimtos iš jų tinklalapio. Antras klausimas prokuratūrai, kas įrašė tas pavardes žurnalo pabaigoje? Mes reikalaujame grafologinės ekspertizės, kuri turėtų atsakyti į tą klausimą ir apginti ne tik mūsų, bet ir viešąjį interesą, nes žmonės – suklaidinti, o mūsų tėvai, jau nekalbu apie kardinolą V.Sladkevičių, yra apjuodinti", – kalbėjo S.Sondeckis jaunesnysis.

Jis teigė, jei nesulauks atsakymo iki 2020 m. vasario 16-osios, yra nusiteikęs drastiškam žingsniui – ketina grąžinti tėvui suteiktą aukščiausiąjį valstybinį apdovanojimą, nes "kam kagėbistui ordinai"?

"Klausimas čia yra labai rimtas, nes mūsų šeimai yra padaryta nereali žala. Ta žala lig šiol "kabo" jų tinklalapyje. Ir jeigu prokuratūra negins mūsų intereso, ir viešojo taip pat, mes kreipsimės į Strasbūrą ir neabejotinai laimėsime, nes pažeisti du konvencijos straipsniai – žmogus yra miręs ir jokių jo bendrininkavimo su KGB įrodymų nėra. Kodėl reikia juodinti žmones, kurie mirę ir negali apsiginti? Norėčiau, kad valstybė mūsų atsiprašytų", – pabrėžė S.Sondeckis jaunesnysis.NAUJAUSI KOMENTARAI

Zvonkus

Zvonkus portretas
Ir BAUMILA,VAIDO BAUMILOS tėvas buvo saugumietis!

ir

ir portretas
sis ....bergerloimas ir parodo zmogaus /verte/ savo /sultyse/.......

gulbino teismas

gulbino teismas portretas
Kai man iskelta smeizto byla buvo nutraukta, V.Landsbergiui pageidaujant, tyrimas vel buvo atnaujintas, tesiamas dar apie menesi ir po to galutinai nutrauktas. Kaip nebutu keista, V.Landsbergiui bylinejantis su a. a. rasytoju Vytautu Petkeviciumi, paties V.Landsbergio iniciatyva i teisma buvo pakviesta liudyti ta pati Tardymo skyriaus vadove D.Bukeliene. Triju teiseju kolegijos bei teismo saleje susirinkusiu zmoniu akivaizdoje V.Landsbergis paklause D.Bukelienes: „Kaip cia suprasti, gerbiama pareigune, kodel jus nutraukete V.Gulbinui iskelta byla uz smeizta mano paties ir mano tevo atzvilgiu?“. O Bukeliene jam atsake: „Gerbiamas pone V.Landsbergi, visu pirma, ne as nutraukiau sia byla. As tik surinkau visa medziaga ir labai daug kas pasitvirtino, tegul ir netiesiogiai. Tos bylos medziaga perdaviau i prokuratura ir prokuratura nutrauke tyrima, NESANT NUSIKALTIMO SUDETIES“. O tai reiskia, kalbant neteisiniais terminais, viskas, ka as kalbejau „Lietuvos ryto“ publikacijoje, o po to ir
VISI KOMENTARAI 27
 • Skelbimai
 • Pranešk
  naujieną
 • Portalo
  svečias
 • Orai
 • TV
  programa
 • Žaidimai
 • Horoskopai
 • Facebook
 • Twitter
 • RSS

Galerijos

Daugiau straipsnių