Kuriamas barjeras stabdyti atmintinų metų vajų: tai devalvuoja minėjimus

Seime bandoma stabdyti atmintinų metų skelbimo vajų – siūloma nustatyti, kad per metus galėtų būti paskelbta ne daugiau kaip trys atmintinos datos.

Seimo Laisvės kovų ir valstybės istorinės atminties komisija parengė ir pateikė svarstyti naują Seimo nutarimo dėl atmintinų metų nustatymo tvarkos projektą. Jam jau pritarė Seimo Švietimo ir mokslo komitetas.

„Nuolat teikiant atmintinus metus balsavimui Seime kyla balsai, kad tų atmintinų datų labai daug turime ir tai devalvuoja tuos minėjimus“, – BNS sakė Švietimo ir mokslo komiteto pirmininkas Artūras Žukauskas.

Pagal projektą, skelbiant atmintinus metus Lietuvos valstybingumui svarbios datos turėtų būti minimos pradedant 20-osiomis metinėmis iki 100-ųjų metinių – kas dešimt metų, nuo 100-ųjų metinių – kas 25 metai, nuo 200-ųjų metinių – kas 50 metų, nuo 300-ųjų metinių – kas 100 metų.

Piliečiams, pilietinei savimonei, nacionalinei kultūrai svarbios datos būtų minimos pradedant 100-osiomis metinėmis kas 50 metų, iškilių asmenybių, nusipelniusių Lietuvos valstybingumui, mokslui, menui ir kultūrai, svarbios datos būtų pradėtos minėti nuo 100-ųjų metinių – kas 25 metus, nuo 200-ųjų metinių – kas 50 metų.

Atmintini metai turėtų būti skelbiami ne vėliau kaip likus dvejiems metams iki jų pradžios, kad būtų galima laiku tinkamai pasirengti juos minėti.

Mat Vyriausybė turi parengti atmintinų metų minėjimo programas ir numatyti lėšas joms įgyvendinti.

„Paprastai per metus skelbiami treji atmintini metai. Atmintinų metų minėjimo programos parengiamos ir patvirtinamos iki atmintinų metų pradžios“, – nurodoma projekte.

Siūlymus dėl atmintinų metų svarstytų Seimo Švietimo ir mokslo komitetas bei Laisvės kovų ir valstybės istorinės atminties komisija, galutinį sprendimą priimtų visi parlamentarai.

A. Žukausko teigimu, surinkus visus siūlymus, būtų atrinkti trys reikšmingiausi.

„Mano nuomone, tokie atmintinų metų minėjimai turėtų tapti labiau reikšmingi ir visuomenėje labiau matomi. Dabar kai turime jų kone 20, daugiau kaip vieną minėjimą per mėnesį, jie nublanksta, ir žiniasklaida mažiau dėmesio skiria, ir vertė sukuriama to minėjimo labai sumažėja“, – BNS sakė Švietimo ir mokslo komiteto vadovas.

Jis prisiminė, kad pasitaikė atvejų, kai ta pati proga būdavo skelbiama atmintina net kelis kartus.

Šiemet Seimas yra paskelbęs 11 atmintinų datų. Pavyzdžiui, 2021-ieji yra paskelbti Lietuvai pagražinti draugijos metais, Archyvų, Abiejų Tautų Respublikos Gegužės 3-iosios Konstitucijos ir Tarpusavio įžado, Lietuvos totorių istorijos ir kultūros, Marijos Gimbutienės, Juozo Zikaro metais ir kt.

Parlamentas jau yra priėmęs nutarimus dėl 14 datų paminėjimo 2022 metais. Tarp jų tuomet bus minimi Lietuvos karaimų metai, Savanorystės, Lietuvos krepšinio šimtmečio, Lietuvos jaunimo, Sūduvos, Lietuvos universitetų metai ir kiti.NAUJAUSI KOMENTARAI

Galerijos

Daugiau straipsnių