Jaunimas kviečia Europą rinktis Klaipėdą

2021-ieji Klaipėdai – ypatingi metai. Šiemet uostamiestis tampa Europos jaunimo sostine. Tai – pirmas kartas, kai ši garbė tenka miestui Baltijos šalių regione. Su šūkiu #chooseklaipeda (liet. "Rinkis Klaipėdą") jaunimas kviečia miesto, Lietuvos ir visos Europos jaunosios kartos atstovus susitikti čia. Klaipėdos jaunuoliai siekia ieškoti naujoviškų problemų sprendimo būdų bei kurti ateitį drauge.

Galimybė miesto jaunimui

Nuo projekto pradžios ši iniciatyva jau subūrė 500 jaunus klaipėdiečius. Naujoms idėjoms atviri judėjimo nariai drauge identifikavo aktualiausias miesto problemas ir sukūrė planą, kaip jas kartu išspręsti pasitelkus devynias skirtingas platformas.

Kiekviena šių nišų suteikia susidomėjusiems žmonėms šansą pažvelgti į iššūkius iš skirtingų kampų ir ieškoti kūrybinių problemų sprendimo būdų.

Organizatoriai siekia, kad Klaipėda taptų jaunimui atvira vieta šiais metais ir tokia išliktų ateityje.

"#chooseklaipeda yra ambicingiausia uostamiesčio jaunimo iniciatyva per visą Klaipėdos istoriją. Siekdami Europos jaunimo sostinės titulo, visi dirbo ypač susitelkę, o dabar, įgyvendinant šią idėją, reikia parodyti dar didesnį sutelktumą ne tik Lietuvai, bet ir visai Europai", – sakė Klaipėdos meras Vytautas Grubliauskas.

Mintis: projekto idėja – skatinti žmones žvelgti į miesto ir visuomenės problemas kūrybiškai bei drąsiai. (Organizatorių nuotr.)

Programą kūrė kartu

"Rašant paraišką buvo domimasi Europos Sąjungoje nagrinėjamomis temomis, tendencijomis. Europoje labai daug kalbama apie lygių galimybių užtikrinimą. Mes aktyviai bendravome su įvairiomis jaunimo grupėmis – būtent jos ir identifikavo mūsų minėtas problemas. Jaunuoliai patys galvojo, kokios priemonės ar veiklos galėtų padėti išspręsti vieną ar kitą problemą", – prisiminė Klaipėdos miesto savivaldybės Jaunimo reikalų koordinatorė Aistė Valadkienė.

#chooseklaipeda yra ambicingiausia uostamiesčio jaunimo iniciatyva per visą Klaipėdos istoriją.

Tarp jaunimo identifikuotų problemų minimas mažėjantis gyventojų skaičius, selektyvus solidarumas, silpnas jaunimo socialinis ir pilietinis aktyvumas, prarastas santykis su miestu, kūrybiškumą bei verslumą puoselėjančios aplinkos stoka.

Taip pat dėmesys atkreiptas į senėjančią miesto populiaciją, Klaipėdos nepatrauklumą jaunimui ir vengiamas nepatogias temas.

"Jaunimas išsakė savo poziciją, kad jie jaučiasi negalį daryti įtakos sprendimams, kuriuos priima miesto valdžia, net kai jie tiesiogiai susiję su jaunimu. Ir jie neklysta. Nors jaunimo politika aiškiai reglamentuota ir įgyvendinama kaip horizontalus prioritetas, iki šiol neturime struktūrinio, reguliaraus, realaus jaunimo įtraukimo į su jaunimu susijusių klausimų nagrinėjimą, modelio. Atskirties grupių, neorganizuoto jaunimo įtraukimas apskritai beveik neegzistuoja", – dėstė projekto vadovė Greta Meškauskienė.

Ieško sprendimo būdų

Šioms problemoms spręsti jaunimas kartu sugalvojo devynias platformas, kurios suteiks galimybę patiems spręsti rūpimus klausimus ir užtikrinti jaunimui stiprią bei nuolatinę poziciją mieste. Visos šios platformos turi skirtingus pavadinimus ir tikslus.

"Dialogų" platformos tikslas – stiprinti socialinį ir pilietinį jaunimo aktyvumą.

Šioms teisėms užtikrinti jaunimas įtraukiamas į pilietines iniciatyvas. Šitaip mieste gyvenantys jauni žmonės gali įsitraukti į politines veiklas ir procesus, turėdami galimybę išreikšti savo balsą.

"Pagal valstybės lygmens vertinimo rodiklį, Klaipėdos mieste jaunimo politinis raštingumas yra vidutiniškas. Tačiau, ištyrę savivaldos lygmenį, pastebėjome, kad miesto jaunimas yra politiškai neraštingas. Dėl šių priežasčių balsavimas savivaldos rinkimuose yra labai žemas. Tai mes galime teigti besiremdami Klaipėdos universiteto atlikto politinio raštingumo tyrimo duomenimis", – dalijosi G.Meškauskienė.

Trukdžiai: Klaipėdos jaunimas šiuo metu nesijaučia svarbia visuomenės dalimi dėl ribotų galimybių priimant sprendimus. (Organizatorių nuotr.)

Savanorystės ugdymas – svarbus aspektas siekiant išspręsti politinio raštingumo problemas.

"Mums visada buvo labai svarbus socialinis ir pilietiškumo aspektai. Manome, kad savanorystė yra daugiau nei tiesiog techninis darbas. Jaunam žmogui savanoriška veikla – tai galimybė realizuoti save", – teigė A.Valadkienė.

"Solidarumo" platformoje siekiama mažinti Klaipėdoje šiuo metu dominuojantį selektyvų solidarumą, kuris diskriminuoja tam tikras grupes ir nesuteikia visiems tolygių galimybių.

Esame pasirengę iššūkiams, įgyvendinsime veiklas tiek virtualioje erdvėje, tiek realiai. Mūsų tikslas parodyti, jog 2021-uosius Klaipėda skiria būtent Europos, Lietuvos ir – svarbiausia – Klaipėdos jaunimui.

Šiais tikslais organizuojamas tarptautinis savanorystės ir solidarumo festivalis, tarptautinis forumas "Neįgaliųjų integracija švietimo įstaigose: kur mes esame ir kur turėtume būti" bei kitos kampanijos, dedikuotos švietimui ir tarptautiniam bendradarbiavimui.

"Nusprendėme įsiklausyti į įvairių jaunimo neįgaliųjų bendruomenių interesus. Siekiame užtikrinti, kad kuo daugiau veiklų būtų verčiamos į gestų kalbą ir kad renginiai būtų pasiekiami asmenims, turintiems judėjimo negalią", – tikino A.Valadkienė.

Keis įvaizdį

Jaunimo verslumo skatinimo tikslais atsirado "Lyderystės" platforma. Tam kuriamas Verslumo inkubatorius, bus organizuojami renginiai, mugės ir kampanijos bei edukaciniai renginiai, kur žmonės galės susipažinti ir dalytis idėjomis, taip pat ir tarptautiniu lygmeniu.

Siekiamybė: šie metai – galimybė pakeisti miesto įvaizdį ir padaryti Klaipėdą patrauklesnę jaunam žmogui. (Organizatorių nuotr.)

Kitokių ir nestandartinių idėjų turinčiam jaunimui taip pat bus suteikta galimybė kūrybiškai pažvelgti į miesto problemas ir atskleisti savo potencialą.

Kūrybiškumui ugdyti ir skatinti organizuojami festivaliai, stovyklos, iniciatyvos ir laboratorijos. Jų paskirtis – dalytis inovatyviomis idėjomis ir mokytis vieniems iš kitų.

"Erdvių" tikslas – keisti jaunimui nepatrauklų miesto įvaizdį. Organizatoriai siekia kurti jaunimui saugias ir atviras erdves su įtraukiančiais projektais, kur jauni žmonės galės prisijungti prie veiklų, kurių temos aktualios jiems patiems.

Projekto dalyviams svarbus ir miesto periferijose gyvenančių žmonių įtraukimas į visuomenišką veiklą.

Atviras visiems miestas

Platformoje "Šiaurė pietūs" siekiama atsikratyti nuobodaus miesto etiketės ir kurti veiklas šiaurinėje ir pietinėje miesto dalyse gyvenantiems žmonėms.

Nors miesto centre renginių būna nemažai, siekiama pradėti rengti jaunimo festivalius ir bendruomenėms, gyvenančioms kitose miesto dalyse esančiuose rajonuose.

Bendruomenių kūrimas – svarbi projekto dalis, todėl numatomi sporto renginiai viešose erdvėse, bendruomenės susibūrimai ir kūrybiniai konkursai bei parodos.

Jaunimui svarbi ir tabu tema. Platformoje "Spalvos" siekiama atsikratyti negatyvios žodžio "kitoks" potekstės ir užtikrinti, kad Klaipėda būtų atvira visiems.

Tam užtikrinti organizatoriai pasiryžę ugdyti visuomenės sąmoningumą ir atvirumą. Šiais tikslais rengiamas simpoziumas, skirtas LGBT+ draugiškai jaunimo politikai formuoti, tarptautinis kino festivalis LGBT+ temoms gvildenti, kūrybinės kampanijos bei renginiai atvirai visuomenei kurti.

"Daug bendravome su LGBT+ bendruomene, gilinomės į jų problemas, išklausėme jų siūlymus. Pašnekėję su Klaipėdos visuomenės sveikatos biuru, supratome, kaip svarbu kalbėti apie jaunimo lytiškumo ugdymą bei LGBT+ temas mokyklose. Šiais metais Klaipėdos miesto jaunimo reikalų taryba nusprendė, kad jaunimo iniciatyvų konkurse turi atsirasti prioritetas teikti projektus, susijusius su pagarbos vieno kitam ugdymu, lygių galimybių skatinimu. Taip pat planuojame naujose jaunimo erdvėse pasistengti užtikrinti, kad atsirastų ir veiklų, orientuotų į LGBT+ jaunimą. Planuose sieksime, kad savivaldybės administracija daugiau dėmesio skirtų lygių galimybių skatinimui kalbant ne tik apie jaunimą", – kalbėjo A.Valadkienė.

Svarbi išliekamoji vertė

Siekiant, kad Klaipėda būtų aktuali Lietuvos ir Europos kontekste, svarbu, kad miestas taptų žinomas kaip ambicinga erdvė jaunimo politikai ugdyti.

Tam skatinti sukurta platforma "Jungtys". Rengėjams pasirodė aktualu sudaryti galimybes Klaipėdos jaunimui skleisti tinklus Lietuvoje ir Europoje.

Planuojama keliaujanti paroda po Šiaurės Europą apie #chooseklaipeda pasiekimus, tarptautinis festivalis ir maršrutai jaunimui bei kitos iniciatyvos.

"Potencialo" tikslas – užtikrinti, kad jaunimo gebėjimai atitinkamai atsispindėtų programoje, ir dalyviai būtų nuolat įtraukiami į kūrybinius ir kitus projekto procesus.

Nors teoriškai Klaipėda bus Europos jaunimo sostinė tik šiemet, projekto organizatoriams labai svarbi šios iniciatyvos išliekamoji vertė.

Strateginiai projektai kurs pokyčius ne tik Klaipėdoje, bet ir visoje Lietuvoje. Politikos plėtra siekiama, kad skirtingos jaunimo grupės galėtų dalyvauti Klaipėdos miesto 2021–2030 m. Strateginiame plėtros plane. Jaunimo ambasadorių forumas stiprins jaunimo balsą ir įtrauks į pilietinius procesus.

Kovos prieš homofobiją

Nauja iniciatyva – Lietuvos jaunimo sostinės konkursas, kurio tikslas – suintensyvinti jaunimo sektoriaus ir vietos savivaldos bendradarbiavimą, kad jaunimas būtų įtrauktas į miesto gyvenimą.

Itin svarbu stiprinti nevyriausybinių organizacijų ir savanorišką veiklas.

Klaipėdos jaunimas pasirengęs kovoti prieš homofobiškas tendencijas, tad siekiama įrengti profesionalios pagalbos konsultacinį centrą LGBT+ bendruomenei.

"Ilgainiui projektu padėtas pagrindas jaunimo identifikuotiems iššūkiams spręsti padės Klaipėdai sušvelninti gyventojų mažėjimo ir vis senstančio miesto problemą. Tai aktualu ne tik jaunimui, bet ir visai miesto bendruomenei. Turime viziją, kad Klaipėda taps atskleisto jaunimo potencialo miestu: atviru, bendradarbiaujančiu ir draugišku jaunimui. O kas tokiame mieste nenorėtų gyventi?" – svarstė G.Meškauskienė.

Pasiruošę sunkumams

Šiuo metu šalyje siaučiantis koronavirusas gali sukelti rimtų iššūkių šiai iniciatyvai, bet komanda tam yra pasiruošusi.

"Visoms būsimoms veikloms galvojame du scenarijus. Manome, kad gyvai planuojamas veiklas visada galėsime perkelti į nuotolį. Didesnis iššūkis bus sugalvoti, kaip užtikrinti, kad nuotolinės veiklos būtų patrauklios ir įdomios jaunam žmogui", – svarstė A.Valadkienė.

Kadangi karantinas prasidėjo jau praėjusiais metais, organizatorės per daug nesijaudina, mat pandemija nesustabdė jų nuo sėkmingo veiklos vykdymo.

"2020-aisiais įgyvendinome bandomąsias veiklas karantino sąlygomis. Džiaugiamės, kad projektas pritraukė stiprius platformų koordinatorius – jų padedami prisitaikėme prie esamos situacijos ir įgyvendinome programoje numatytas veiklas. Esame pasirengę iššūkiams, įgyvendinsime veiklas tiek virtualioje erdvėje, tiek realiai. Mūsų tikslas parodyti, jog 2021-uosius Klaipėda skiria būtent Europos, Lietuvos ir – svarbiausia – Klaipėdos jaunimui", – kalbėjo G.Meškauskienė.NAUJAUSI KOMENTARAI

Tiesa

Tiesa portretas
Na, nėra Klaipėda jaunimo miestas, nes, pirma, nėra universiteto! Valdžia nemokėjo patraukti čia jaunimo. Pradėkite nuo biurokratinių, ilgai sėdinčių, žiurkių Klaipėdos savivaldybėje! Toms žiurkėms, jūsų jaunimo dienos, tik eiliniai pinigai iš eu:))))) Jei būtų jaunimas rupėjęs, būtų ta linkme dirbę anksčiau. Paklasinekite kiek jaunų, talentingų žmonių dingsta iš Klaipėdos tik baigė mokslus! Lieka tik suvažiavę iš kaimų, baigę čia profkę!!!!! Toli neisime

Biurui

Biurui portretas
...o bet tačiau paties lūkesčiai toli gražu nesutampa su pagrindinių miesto damų, kurioms per 65 metukus intencijomis: kuo juodesnis, tuo labiau pageidaujamas...

Buras

Buras portretas
Svarbiausia iskrypeliu veliavu nekelti ir neklupcioti pries juodus, nes klaipedieciai to netoleruos, cia ne Lukiskiu aikstes "Beach". :DDD
VISI KOMENTARAI 3

Galerijos

Daugiau straipsnių