Seimas spręs, ar drausti dalį algos išmokėti kaip kompensaci­ją

Seimas svarstys, ar nuo liepos keleivinių autobusų vairuotojams pusę atlyginimo drausti mokėti kaip kom­pensaci­jas.

Parlamentarai šią savaitę po pateikimo priėmė svarstyti tokią Dar­bo ko­dek­so pataisą.

Pakeitimų iniciatoriaus socialdemokrato Juliaus Sabatausko teigimu, taip bū­tų pa­nai­kin­ta spra­ga, leidžianti darb­da­viams da­lį dar­bo už­mo­kes­čio iš­mo­kė­ti va­di­na­mo­sio­mis kom­pen­sa­ci­jo­mis dėl ne­va su dar­bu lau­ke ar­ba kelionėmis su­si­ju­sio darbo.

Anot jo, darb­da­viai el­gia­si ne­są­ži­nin­gai – pa­si­nau­do­ja kompensacijomis, nes nuo šių iš­mo­kų ne­rei­kia mo­kė­ti nei pa­ja­mų, nei so­cia­li­nio, nei svei­ka­tos drau­di­mo mo­kes­čių. J. Sabatausko teigimu, toks pik­tnau­džia­vi­mas su­tei­kia kai ku­rioms įmonėms pranašumą vie­šuo­siuo­se pirkimuose.

Konservatorius Edmundas Pupinis siūlė tokį patį draudimą įvesti ne tik tarp­mies­ti­nio ir mies­to trans­por­to vai­ruo­to­jams, bet ir kai kuriems kitiems darbuotojams.

Tuo metu „valstietis“ Valius Ąžuo­las pabrėžė, kad tokios kompensacijos kai kuriems vežėjams yra būtinos.

„Pa­vyz­džiui, tiek Ak­me­nės ra­jo­nas, tiek Ma­žei­kių, tiek ki­ti, ypač tie nu­to­lę ra­jo­nai, ga­li siū­ly­ti bet ką, kad tik iš vi­so ras­tų vairuotoją. Vai­ruo­to­jas gy­ve­na kai­me, o au­to­bu­sų par­kas yra mies­te, tai jam siū­lo kom­pen­sa­ci­ją už atvykimą į dar­bą, kad tik jis at­vyk­tų. Jam siū­lo net­gi tuo pa­čiu au­to­bu­su grįž­ti į na­mus ir iš ry­to iš­va­žiuo­ti į dar­bą“, – tvirtino jis.

Dabar darbuotojams, kurių darbas yra kilnojamojo pobūdžio arba lauke, susijęs su kelionėmis ar važiavimu, kompensuojamos su tuo susijusios didesnės išlaidos – kompensacijos negali viršyti 50 proc. bazinio darbo užmokesčio, jos mokamos, kai darbuotojui neapmokamos komandiruotės išlaidos.NAUJAUSI KOMENTARAI

 • Skelbimai
 • Pranešk
  naujieną
 • Portalo
  svečias
 • Orai
 • TV
  programa
 • Žaidimai
 • Horoskopai
 • Facebook
 • Twitter
 • RSS

Galerijos

Daugiau straipsnių