Kaunietę šiurpina „Sodros“ biurokratai: pensijos nemoka beveik dvejus metus

Kaunietė pasiklydo "Sodros" biurokratijos labirintuose. Ji yra sesers oficiali įgaliotinė tvarkyti dokumentus dėl pensijos. Prabėgo daugiau nei metai, tačiau sesuo pinigų taip ir nesulaukia.

Daugybė apsilankymų

Kaunietė Jolanta (pavardė redakcijai žinoma) niekaip nepralaužia ledų, kad jos seseriai "Sodra" pradėtų mokėti užtarnautą pensiją. Teko ne kartą minti šios institucijos slenksčius, tačiau niekas nesugeba paaiškinti, kokių dokumentų dar trūksta ir kada bus pradėti mokėti pinigai.

Jolantos sesuo Gražina šiuo metu gyvena Vokietijoje. Tam, kad Lietuvoje būtų sutvarkyti visi dokumentai, ji parašė seseriai įgaliojimą, kurį patvirtino notaras. Tad kaunietė Jolanta gali oficialiai visą dokumentaciją tvarkyti už seserį, taip pat pasirūpinti ir pensijos dokumentais.

Dėl sesers pensijos moteris pradėjo rūpintis dar 2018-ųjų pavasarį. Ne kartą ėjo į "Sodros" filialą Kaune ir teikė prašymus, pažymas. Kaunietė nurodė, kad sesuo Lietuvoje dirbo maždaug dešimt metų, o vėliau – Ispanijoje ir Vokietijoje, kurioje dabar gyvena. Pagal galiojančius įstatymus, Gražinai lietuviška pensija turėjo būti skaičiuojama dar 2017 m., bet tuomet uždelsta pateikti prašymą. Tad "Sodra" gali išmokėti atbuline tvarka tik už pusmetį.

Kai 2018 m. balandį Jolanta "Sodroje" apsilankė pirmą kartą, ji vylėsi, kad specialistai dokumentus greitai sutvarkys. Tačiau  jos sesuo iki šiol nėra gavusi nė vienos įmokos, o "Sodros" darbuotojai negali paaiškinti, kodėl pinigai nepasiekia užsienyje gyvenančios Gražinos.

"Kadangi Lietuvoje sesuo dirbo apie dešimt metų, jos lietuviškos pensijos dalis nėra labai didelė. Pagal skaičiuoklę, ji iš "Sodros" turėtų gauti apie 100 eurų per mėnesį. Lietuvoje pensiją pradeda mokėti nuo beveik 63 metų, tad sesuo jau seniai turėjo gauti, bet negauna. Vokietijoje pensija pradedama mokėti sulaukus 65 metų. Ten jau dokumentai visi sutvarkyti ir birželį bus pradėtos mokėti vokiškos ir ispaniškos pensijos dalys, o lietuviškos niekaip nėra. Tuoj bus metai po to, kai parašėme prašymą "Sodrai", kad ši skirtų pensiją ir pervestų ją į Vokietiją, bet niekas pensijos nemoka", – situaciją dėstė Jolanta.

Tyčiojasi iš žmonių

Moteris įsitikinusi, kad "Sodra" tiesiog tyčiojasi iš žmonių. Aptarnaujantys specialistai ne tik nesugeba užpildyti dokumentų dėl pensijos, tačiau negali pasakyti, ar kažko trūksta. Pasak kaunietės, buvo atvejų, kai net notaro patvirtintas įgaliojimas netiko, tad dėl pensijos reikalų seseriai teko specialiai grįžti iš Vokietijos.

"Kiek kartų aš ten ėjau, jie man vis kartojo, kad reikia kažkokio užklausimo iš Vokietijos. Tačiau kokio jo reikia, nepasako. Kai Vokietijoje sesuo tvarkėsi dokumentus, jai pasakė, kad ten jokių užklausų įstaiga neteikia jau kelerius metus. Tai tegu jie man pasako, ko trūksta? Juk prašymas parašytas, pažymos pristatytos, vokiška sąskaita nurodyta. Jie patys nežino, ko trūksta, ir taip vengia mokėti pinigus", – piktinosi Jolanta.

Ji pasakojo, kad, net seseriai atvykus į Kauną, "Sodros" darbuotojai taip pat neišsprendė problemos. "Ėjau kartu su ja į "Sodrą", nes nujaučiau, kad geruoju nebus. Įsivaizduokite, žmogus specialiai grįžo iš užsienio, atnešė dokumentus, o jie pasityčiodami sako, ko ji čia atėjo, juk galėjo viską Vokietijoje susitvarkyti. Supykau ir pareiškiau, kad žmogus prieš juos sėdi, tegul tvarko dokumentus. Tai byla užvesta 2018 m. balandį, bet seseriai pensijos vis tiek nesiunčia ir toliau nesako, ko "Sodrai" trūksta", – darbuotojų neprofesionalumu skundėsi kaunietė.

Dangstosi duomenų apsauga

Niekaip nesusikalbant su "Sodra", moteris kreipėsi į "Kauno dieną", kad padėtume išsiaiškinti, kokių dokumentų trūksta, ar viskas užpildyta teisingai, kad jos sesuo gautų pinigus ir turėtų iš ko pragyventi.

Tačiau "Sodros" atstovai analizuoti konkretaus atvejo nepanoro, motyvuodami, kad galioja griežti asmens duomenų apsaugos įstatymai, todėl tretiesiems asmenims jų atskleisti negalima. Atstovai pažymėjo, kad, norėdamas tokius duomenis gauti, žmogus turi pasirašyti elektroniniu parašu, prisijungęs per elektroninį banką užpildyti prašymą ir šiuo atveju pridėti įgaliojimą, nes duomenų reikia apie kitą žmogų.

Deja, kaunietė Jolanta nesinaudoja elektroniniu banku, neturi ir elektroninio parašo, todėl užsivėrė galimybė suteikti leidimą žiniasklaidai pasidomėti apie jos seserį. "Sodros" atstovai pasiūlė kaunietei Jolantai rašyti skundą pačiai ir siųsti jį paštu, pridedant asmens dokumento bei įgaliojimo kopijas, esą specialistai tada pasižiūrės, kodėl mažiausiai šeši apsilankymai Kauno "Sodros" skyriuje nedavė apčiuopiamų rezultatų ir Vokietijoje gyvenanti Gražina vis dar negauna jai priklausančios pensijos.

Pasiūlėme Jolantai dar kartą apsilankyti Kauno "Sodros" filiale, tik šį kartą eiti ne pas specialistus, bet pas skyriaus vadovus, tuomet išsiaiškinti, kokia forma rašyti skundą, kur jį pateikti. Po apsilankymo kaunietė papasakojo  apie dar vieną nemalonų siurprizą.

"Aptarnavo ne skyriaus vedėja, bet taip pat viršesnė specialistė. Ji įvedė mano sesers duomenis ir pasakė, kad kompiuteryje mato tik jos vardą ir pavardę. Neaišku, ar pristatyti dokumentai, ar iš viso kas nors buvo daroma dėl jos pensijos, nes jokių kitų duomenų jai nerodo. Liepė skambinti į Vilnių, dar kitai specialistei, kuri esą turėtų žinoti, kokioje stadijoje yra mano sesers pensijos tvarkymo reikalai, tačiau ji neatsiliepia. Bandysiu dar kitą dieną", – pasakojo Jolanta.

Moteris nuogąstauja, jog "Sodra" gali pasakyti, kad neva dokumentai nebuvo pristatyti, todėl teks iš naujo rašyti prašymus. Tačiau tokiu atveju kyla rizika, kad "Sodra" taip ir nesumokės pinigų už 2018 m. ir pensija tiesiog už šį laikotarpį nuplauks vėjais.


Abstraktūs atsakymai

"Sodros" Komunikacijos skyriaus vedėjas Saulius Jarmalis "Kauno dienai" abstrakčiais komentarais aiškino, kada skiriama pensija.

"Jeigu asmuo prašymą skirti senatvės pensiją pateikė praėjus kuriam laikui po to, kai sukako senatvės pensijos amžius, jam pensija išmokama ir už praėjusį laikotarpį, tačiau ne už ilgesnį nei šeši mėnesiai nuo prašymo pateikimo dienos. Kol "Sodrai" ar kitos šalies kompetentingai institucijai nepateiktas prašymas skirti senatvės pensiją, negali būti pradėtos pensijos skyrimo procedūros", – apie dokumentų rengimo tvarką aiškino "Sodros" atstovas.

Jis nurodė, kad jei žmogus dirbo keliose valstybėse, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentuose įtvirtintos nuostatos užtikrina, kad asmeniui, įgijusiam stažo daugiau nei vienoje valstybėje narėje, kiekviena valstybė skiria ir moka pensiją už toje valstybėje įgytą stažą vadovaudamasi savo nacionaline teise, nepaisant to, kurioje valstybėje narėje tas asmuo gyvena.

"Reglamentai taip pat numato draudimo laikotarpių sumavimo taisyklę. Tai reiškia, kad, apskaičiuojant asmens įgytą stažą, sumuojamas jo stažas įgytas visose ES, EEE valstybėse ar Šveicarijoje. Tokiu atveju gyventojas prašymą skirti senatvės pensiją pateikia tos šalies kompetentingai įstaigai, kurioje gyvena, ir nurodo, kokiose šalyse dirbo. Tuomet kompetentinga tos šalies institucija pateikia informaciją "Sodrai" apie tai, kad žmogus kreipėsi dėl pensijos skyrimo.

Pavyzdžiui, Vokietijoje įstaiga, su kuria "Sodra" bendradarbiauja, yra "Deutsche Rentenversicherung Nord 22037 Hamburg", o klientai gali kreiptis į artimiausią pagal gyvenamąją vietą šios įstaigos padalinį. "Sodra" pateikia informaciją apie gyventojo Lietuvoje įgytą pensijų socialinio draudimo stažą ir pati pateikia užklausą tos šalies kompetentingai institucijai apie toje šalyje įgytą stažą senatvės pensijai. Gavus informaciją apie stažą, įgytą kitose šalyse, ir jį susumavus, priimamas sprendimas skirti senatvės pensiją", – procedūrą aiškino S.Jarmalis.

Byla užvesta 2018 m. balandį, bet seseriai pensijos vis tiek nesiunčia ir toliau nesako, ko "Sodrai" trūksta.

Jis pridūrė, kad žmogui nereikia teikti jokių pažymų ar dokumentų, tik prašymą skirti senatvės pensiją tos šalies, kurioje gyvena, kompetentingai institucijai arba "Sodrai". Tačiau liko neatsakyta, ar tikrai tinkamai informacija pasiekia skirtingų šalių institucijas, jei "Kauno dienos" kalbintos Jolantos sesuo vis dar negauna pinigų. Prašymai pateikti ir Vokietijoje, bet, kaip minėta anksčiau, lietuviška pensija neskaičiuojama.

"Jeigu žmogus Lietuvoje įgijo mažiau nei 15 metų darbo stažo, ar jis turės teisę į senatvės pensiją, paaiškės tuomet, kai "Sodra" gaus duomenis iš kitų šalių, kuriose žmogus dirbo, kompetentingų institucijų apie tose šalyse įgytą stažą senatvės pensijai. Žmogus, gyvenantis kitoje šalyje, gali prašymą skirti senatvės pensiją pateikti ir "Sodrai" nurodydamas šalis, kuriose jis taip pat įgijo stažo senatvės pensijai. "Sodra", gavusi duomenis iš tų šalių kompetentingų institucijų ir nustačiusi, ar žmogus įgijo teisę į senatvės pensiją Lietuvoje, skirs ir mokės senatvės pensiją", – abstrakčius teorinius atsakymus toliau žėrė "Sodros" atstovas.

Jis dar spėjo pasigirti, kad pernai gruodžio mėnesį "Sodra" pensijas išmokėjo 1 841 gavėjui, gyvenančiam Vokietijoje. Deja, kaunietės sesers Gražinos šiame sąraše nėra ir "Sodra" negali atsakyti, kada bus.NAUJAUSI KOMENTARAI

Da

Da portretas
fokusas be galo, eik sesut po uosiu uobeliu duosiu, nesuprantu, vieno reikalo juk man reikia pensijos bet ne sesei, taip dėl kuo aš sedėsiu vokietijoj, ten dirbsiu o gyminei liepsiu eiti per sodra ir kurti duokumentacija, neturinčiai net stažo, moteriai gražinai, nu vargas tikras, ir stygos tempimas ,eik imk nešk rašyk popieriukus pildyk, oi vingio keliai, prigalvoti mūsų gyventojams, baisu , yra visko, bet asmuo turi rupintis tik pats o ne seses, aš pragyvenau jau 79metus, ir eidamas į senatves pensija dirbau gamykloj, kada suvėjo pensijos amžius mano išdirbtu 56metus bet turėjau ne vienos darbovietes reikėjo eiti ir rinkti duokumentus iš archivo, ir iš visu kitu, darbo vietu, kas buvo darbo knygutei taip dar ne viskas ,turėjau ir antra eiliu pareigu juk tada tik dirbk ei sveikatos turi, nu ir ką ėjau ir rinkau popierius surinkau pristačiau žinoma užtrukau, bet man pinigus sumokėjo ir už delsta laika, pensija nedidelė bet užtenka, po tiek metu dirbtu, bet ne po užsenius lakstytus, ir

Ana

Ana portretas
Tos Sodros specialistės pačios nežino, kaip apskaičiuoti pensiją.Joms per daug sudėtinga, kai žmogus dirbęs keliose šalyse.Specialisciu prisodinta, visokių giminaičių ir draugų

...

... portretas
JOKIŲ pensijų 'žiurkėms' !
VISI KOMENTARAI 32
 • Skelbimai
 • Pranešk
  naujieną
 • Portalo
  svečias
 • Orai
 • TV
  programa
 • Žaidimai
 • Horoskopai
 • Facebook
 • Twitter
 • RSS

Galerijos

Daugiau straipsnių