Klaipėdos jaunimas kviečia įvertinti 2020-ųjų organizacijų projektus

Vasario pabaigoje vyks vienas pirmųjų projekto „Klaipėda – Europos jaunimo sostinė 2021“ renginių – organizatoriai kviečia susiburti nuotoliniu būdu ir apžvelgti jaunimo bei su jaunimu dirbančių organizacijų 2020-ųjų projektų rezultatus.

Džiaugiasi pasiekimais

Kasmet Klaipėdos miesto savivaldybė skelbia jaunimo iniciatyvų konkursą. Praėjusiais metais buvo gautos net 32 paraiškos. Iš jų atrinkti 23 projektai, kuriems buvo skirtas dalinis finansavimas.

Organizacijų vykdyti projektai įtraukė virš 10 tūkst. jaunų žmonių. Tiesa, dėl koronaviruso pandemijos didžioji šių renginių dalis vyko nuotoliniu būdu.

2020-ųjų jaunimo iniciatyvų konkurso tikslas buvo ne tik skatinti ir stiprinti uostamiesčio jaunimo bei organizacijų iniciatyvas, bet ir užtikrinti projekto „Klaipėda – Europos jaunimo sostinė 2021“ įgyvendinimą.

Vienas pirmųjų jaunimo sostinės renginių ir bus 2020-aisiais įgyvendintų projektų rezultatų pristatymas.

Vasario 26 d. ir kovo 1 d. Klaipėdos jaunimo pasiekimais susidomėję žmonės galės transliaciją stebėti „YouTube“ ar „Facebook“ platformomis.

Įsiklauso į poreikius

Praėjusiais metais vykę projektai aprėpia daug skirtingų temų ir atskleidžia įvairių jaunimo grupių interesus. „Klaipėda – tai neatrasto potencialo miestas“, – teigė Klaipėdos jaunimo reikalų koordinatorė Aistė Valadkienė.

Dalyvavimas skirtingose veiklose ir jų organizavimas suteikia galimybę jaunimui kalbėti svarbiomis temomis.

Organizatorių nuotr.

„Jaunimas – tai amžiaus grupė, turinti savo specifinių problemų ratą. Tiek į tas problemas, tiek į pačią amžiaus grupę įstatymų leidėjai ir vykdytojai turi žiūrėti specifiškai. Jaunimas yra labai pažeidžiama amžiaus grupė, ji turi priimti daug sprendimų: kur mokytis, kokios karjeros siekti ir panašiai. Dalyvaudamas jaunimas gali įgyti įvairios patirties ir per tą patirtį mokytis priimti sprendimus apie tolesnį gyvenimą. Todėl labai svarbu kuo didesnis jaunimo įsitraukimas ir veiklų įvairovė“, – komentavo A.Valadkienė.

Kad jaunimui skirtos veiklos būtų kuo naudingesnės ir skatintų aktyvų dalyvavimą, savivaldybė siekia įsiklausyti į šios grupės atstovų poreikius.

„Kaip ir prieš Europos jaunimo sostinės projektą, taip ir dabar savivaldybės ir jaunimo bendradarbiavimas yra abipusis. Organizuodami įvairias veiklas, kurdami naujas priemones, mes visada atsiklausiame jaunimo nuomonės“, – dalijosi A.Valadkienė.

Jaunimo reikalų koordinatorės teigimu, šiuo metu mieste yra labai daug aktyvių jaunų žmonių, energingai dalyvaujančių Klaipėdos politinėje veikloje, beaugančio miesto gyvenime.

„Daugiausia jaunimo ir su jaunimu dirbančios organizacijos organizuoja įvairias veiklas, susijusias su jaunimo lyderystės skatinimu, organizacijų kompetencijų kėlimu, savanorystės populiarinimu, jaunimo įtraukimu į sprendimų priėmimą. Taip pat kai kurie organizuoja ir pramogines-edukacines veiklas jaunimui“, – pasakojo A.Valadkienė.

Yra, kur augti

Vis dėlto aktyvių jaunųjų piliečių galėtų būti ir daugiau.

„Spėju, taip yra todėl, kad galbūt jiems trūksta motyvacijos, arba mes vis dar neatrandame patrauklių būdų sudominti jauną žmogų aktyviau dalyvauti visuomeniniame gyvenime“, – svarstė A.Valadkienė. Taip pat vis dar trūksta jaunimo iniciatyvų, kur būtų atsižvelgiama į temas, apie kurias mažiau diskutuojama.

„Mano nuomone, labai trūksta iniciatyvų, kurios gerintų jaunimo darbuotojų kompetencijas, susijusių su menais ar kūryba, ekologija“, – teigė A.Valadkienė.

Tačiau koordinatorė mato daug potencialo kurti galimybes jaunimui nuolat augančiame mieste.

„Klaipėda yra sparčiai tobulėjantis miestas. Turime visą infrastruktūrą, kurios reikia jaunimui: universitetus, viešąsias erdves, įvairių renginių pasiūlą. Taip pat šis miestas patogus gyvenimui ir šeimos kūrimui“, – džiaugėsi A.Valadkienė.NAUJAUSI KOMENTARAI

Galerijos

Daugiau straipsnių