Patogus nepatogumas

Grįžti į straipsnį

>>>>to>>> cha cha

>>>>to>>> cha cha portretas
NEASILE>>Visi inžinieriai pagal specialybę vykdė tai ką liepė....Standartų komisija, NEASILE ,buvo pilna TSRS ĮVAIRIAIS PAVADINIMAIS......Tikrinimas vyko ten ,kur įvardinama kaip pramonė---statyba ,gamyba...NEASILE ,nereikia susireikšminti, NEPAKEIČIAMŲJŲ nebuvo ,nes daug gerų specialistų buvo. .Kas nutikdavo įmonėms---visom vienodai būdavo ,prie ko čia tu? Angelu sargu buvai? Pirmiausiai prasikaltusius pašalindavo iš partijos , atlikdavo kratą namuose ir konfiskuodavo...Toliau tardymai ,teismai ir bausmės...kai kas baudas mokėjo ,kai kas cypei sėsdavo .Kodėl,, persūdai"save keldama į padanges ? Labai gaila ,kad dabar nėra..........Paskaityk ,,mužikam kyšių nedavė" . prasmė tokia ,NEASILE ,visai paprasta......Seku pasaką ,vilkas pašiko ašaką , pasilipu ant ašakos ir matau byra ,byra ir vis byra ... visi renka ,o aš ne......Drąsūs tie kurie rinko...nebijojo išjuokti būti ir cypės nebijojo ,ir baudų.. Cha cha cha

to >>>>giminaitis

to >>>>giminaitis portretas
giminaitis nestatė. Jis buvo pramprojekto vyr inžinierius, asile. Vargu ar žinai tokį aukštą pastatą , Donelaičio g, aikštėje prieš Leniną stovėjusį. Aš ne toks bukas, kaip tu, kad vokiško nuo tarybinio neatskirčiau. O gaudavau pasiūlymų tiek, kad nebūčiau panešęs, jei ėmęs kaip visi. Ar žinai, asile, kas buvo tadais standartų komitetas ir kas buvo įmonei, kurią gaudavau tikrint. Baudos tūkstantinės iki šimtatūkstantinių Marijampolės , tada dar Kapsuko, cukraus fabrikui. Tai buvo mano karjeros rekordas.Nes neteko tikrint nė vienos įmonės kur viskas atitiko standartus. Ir visi norėjo tų baudų išvengti. Bet žaidimas buvo toks - išvegti neįmanoma, galima sumažint. O vežimėlis buvo iš Kauno POV prekybinės bazės, kuri darė makles fasuodama cukrų. Aišku, nubausti buvo, bet jau su nuolaida.

>>>>>GIMINAITIS STATĖ ,O MAN DAVĖ ????CHA CHA

>>>>>GIMINAITIS STATĖ ,O MAN DAVĖ ????CHA CHA portretas
MELUOJAT...TSRS LAIKAIS panašiai visi vienodai turėjom. ...GAMYKLŲ STATYMUS SPRĘSDAVO MASKVA IR PO KIEKVIENO VEIKSMO BUVO ATSISKAITYMAI...NEBENT VEIKSMAS VYKO PRIEŠ PAT NEPRIKLAUSOMYBĘ ,NES DAUG KUR BUVO TADA SUMOKIETA IR NESPĖTA PADARYTI.....gamyklos nėra ,bet reikia kapitalinio remonto..?.?Prie ko čia tų laikų spekuliantai ?...KĄ TEN Į SKRANDĮ ĮDĖJOT ? SAPNELĮ SAPNAVOT IR PASAKUOJAT ,KAD IŠ DANGAUS BYRIETE BYRIEJO JUMS GĖRYBĖS.? CHA CHA CHA...O VOKIŠKĄ VEŽIMĖLĮ SUMAIŠĖT KO GERA SU RIGOS...BUVO KITI DALYKAI...,,.KOMBINAVIMAS MAŽAIS KIEKIAIS"....Šiais laikais spekuliacija tapo verslu ir labai plačiu ,o mažytis kombinavimas virto GRUPELIŲ DIDELIŲ KIEKIŲ VAGYSTĖM....MILIONIERIAI...MILIJARDIERIAI...

mužikam kyšių nedavė

mužikam kyšių nedavė portretas
Kauno pramprojektas suprojektavo gamyklą Klaipėdoje.Projekto vyr. inžinierius, mano artimas giminaitis, vykdė autorinę priežiūrą. Lėšas įsisavino o gamyklos nėra. Aš jau neatsimenu kiek tūkstančių pasiūlė vyr inžinieriui kad pasirašytų kapitalinį remontą. Bet daug. Pažystamas vyr inžinierius sakė - mano darbas priimt ministerijos svečius, prigyrdyt, įdėt į kišenę ir gauti įrengimus. Tobulas kyšio davimas, tam kas neima. Paskambina į duris ir sako mano žmonai: vyras nupirko vežimėlį ir prašė atvežti. Vokiškas vežimėlis, paskutinė mada, traukė visą mano algą valdiška kaina. Tik parduotuvėj tokių net po prekystaliu nebuvo. Aš žinojau kas man kysį davė bet jau negrąžinsi.

<<<Visi vadovaujantys turėjo būti partiniai.....BRUDAI???

&lt;&lt;&lt;Visi vadovaujantys turėjo būti partiniai.....BRUDAI??? portretas
Suklydot...Universitetuose visi buvo įstoję ,jei ten norėjo mokytis ir baigti...Vėliau buvo galima pabėgti.. Jokio skirtumo partinis ar nepartinis... Inžinieriai ,projektuotojai ,vadovai kyšių neėmė . Nebuvo už ką duoti ...Valstybinės įstaigos....Buvo paskiriamas partinis ,kuris atsakingas buvo už tikinčiųjų atvertimą....Turėjo polinkį lįst MASKVAI į užpakaliuką tai lakstė kaip išprotėję aplink bažnyčias. Tie patys dabar lenda Briuseliui ,o ypač JAV. .Per juos tautai ,LIETUVAI gerai ? ...blogai....Tada irgi buvo problemų....Blogai kai yra lunatikų ,bet tiek seime tiek buvusių komunistų tarpe ne visi lunatikai ,vagys ,melagiai. .Aš nebuvau partinė ,bet turiu daug garbės ir padėkų raštų. .VIDURINĖJE buvau spaliukas pionierius ir komjaunuolis...smagu buvo veiklos daug

nebuvo vsi išsigimėliai - komunistai

nebuvo vsi išsigimėliai - komunistai portretas
labai labai daug. nekaitant liaudies, buvo nepartinių inžinierų, projektuotojų, projektų vyr inžinierių. Kurie dirbo ir kyšių neėmė. Nėjo vaikų gaudyt prie bažnyčios, kaip partinė, žymaus mento meningito motina. Į komunistus stojo visas brudas. Dėl karjeros, dėl valdžios.

<<<<<<LAIKAS ATSISVEIKINTI SU STALINIZMO LAIKAIS

&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;LAIKAS ATSISVEIKINTI SU STALINIZMO LAIKAIS portretas
Iš praeities dar, TIEMS KURIE MAUDOSI NEAPYKANTUOJE IR KITUS NUODIJA NEAPYKANTA .Stalino laikmetyje turiu ar neturiu iš savo taško visus ,,MIŠKINIUS " vadinti vienu žodžiu --BANDITAI ?....bet nevadinu ,nes neteisinga . Yra kas taip vadina ,nes nepajėgia tam laikmečiui padėti tašką.....Tai ANŲ LAIKŲ NAUJAKURIAI --bežemiai ,kurie dirbo už duonos plutą buožėm...šalia parašau, kad buvo gerų ,kurie elgėsi su kampininkais kaip savo šeimos nariais....ČIA skaudžiausia ,kad juos ištrėmė......Tai va. .Tiems naujakuriams truputį davė žemės ,kad prasimaitintų ,vaikus išmaitintų......Jie valgyti norėjo .....atėję iš miško juos žudė....Komunistai yra dumblas ar suprantat ką pasakėt? Nuostabūs med. daktarai , vetrinarijos , žemės ūkio ,įvairūs pramonės specialistai ,mokytojai ,aukštųjų mokslo specialistai visi tais laikais buvo komunistai..ar turėjo iš ko rinktis? ..tarp jų keli galėjo nusiplaut...Lietuvių kalba , tautos vertybės ir t.t išsaugotos. Tarp komunistų buvo parazitinių mažuma

<<<MŪSŲ VYRIAUSYBĖ IŠDAVIKAI AR NE? KREGŽDUTĖS?

&lt;&lt;&lt;MŪSŲ VYRIAUSYBĖ IŠDAVIKAI AR NE? KREGŽDUTĖS? portretas
Ar tamsta perskaityti nemoki ? TEN PARAŠYTA , KAD TRĖMĖ....PATIKO VISAS MAN STRAIPSNIUKAS..YPAČ TA DALIS ,KUR IŠ ŽMOGAUS IŠSIVYSTĖ ŠUO IR PATAPO NET ŠŪDU...NESUGEBĖJAI PERSKAITYTI IR SUVOKTI KAD TAI STALINIZMO ŽIAURUS LAIKOTARPIS...DARAŠYSIU,TAM IŠGAMAI MIRUS DAUG JO BENDRAMINČIŲ NUTEISĖ IR SUŠAUDĖ....Raudonasis maras NEGALĖJO ŽINOTI KĄ TREMTI IR KO NETREMTI......NEBLOGAI KAIMYNAI PAVYDUOLIAI PADĖJO--DAUG TREMTINIŲ PAŽĮSTU IR DAUG JAU MIRĖ..BEVEIK VISIEMS,, PADĖJO" IŠVYKTI KAIMYNAI .....MANO SENELIAI ATOKEI GYVENO IR TURĖJO 30 HA ...NEIŠTRĖMĖ ..BET NACIONALIZAVO....TUO ŠUNS ŠŪDO SESUO IR BROLIS BANDITŲ DĖKA IŠ BADO NUMIRĖ...JIE PRIE PATRIJOTŲ PRISIPLAKĘ BUVO...DIENĄ STRIBAI ,NAKTI BANDITAI ARBA PARTIZANAI..REIKIA DĖTI TAŠKĄ...KUR KARIAUJAMA,TEN LABAI ŽIAURU....NATO IZRAELIS PAKISTANAS...BET NE VISI PRIGĖRĘ NEAPYKANTOJE IR DAR KITUS APNUODIJA...NEPRIKLAUSOMA AR PRIKLAUSOMA LIETUVA...JIE MŪSŲ TAUTIEČIAI ,KAIMYNAI.....

ar komunistai ar kanalizacijos dumblas

ar komunistai ar kanalizacijos dumblas portretas
yra tiesiog dvyniai. Jau prie Lenino prasidėjo masinis badas, pilietinis karas, raudonasis teroras. Raudonasis teroras - tai turtingų ir protingų išnaikinimas. Lageriai, amžina tremtis - girdėjai, šūde, tokį komunistų išmislą? Kai pasibaigus tremties laikui žmogeliai neturi teisės palikti tremties vietų. Buožės. Ar žinai, išgama, kad buožė buvo nuo 21 ha. Lietuvoje irgi. Tokius trėmė visus. O žinai, šūdo gabale, kad su 21 ha net berno nusamdyti nebuvo iš ko. Dirbo visus darbus šeima. Galų gale, šuns šūde, kiek ha žmogus turi. Jis ne vagis ir ne banditas - komunistas, gyvenantis iš plėšikavimo.Žydus šaudė. Gaila, Nikolajus laiku visų Rusijos žydų nesušaudė. Būt buvę žviegimo bet nebūtų perversmo Rusijoje vadovų. O SSSR susikūrė dar 1922. Po to užgrobė laisvas šalis, pvz Baltijos respublikas.

<<< Komunistų partija padoresne negu dabartinės partijos

&lt;&lt;&lt; Komunistų partija padoresne negu dabartinės partijos portretas
Iš kur tokias nesąmones susirankiojai? Iš tokių istorijų perrašytų liepė mokytis ? Ar moki atskirt socialistinę ir kapitalistinę santvarką ? Kuo jos skirias ? Ar atskiri laikmečius? Lenino ...JIS RUSIJOJE PERVERSMĄ padarė ir atnešė LIETUVAI NEPRIKLAUSOMYBĘ...paskui VOKEČIAI .ir tada lietuvaičiai LIETUVOJE neblogai žydus šaudė ir jų turtus grobė ..tada komunistų LIETUVOJE nebuvo ir kaip tuos lietuvaičius vadinti ? Vyko antras pasaulinis karas ...Susikūrė tarybų socialistine respublikų sąjunga. MASKVA valdė ,taip kaip dabar BRIUSELIS...Stalinas su komanda šią sąjungą,, valė" -žydų žudikus šaudė , kankino žudė tuos ,kurie prieštaravo jo politikai, iš buožių atėmė turtus ..na nacionalizavo .tai priežastis ,dėl ko rusų nekenčia...trėmė į Sibirą...kentėjom mes ,rusai ,ukrainiečiai ,gruzinai net Stalino sūnus....Tik STALINO LAIKOTARPĮ REIKIA SMERKTI UŽ ŽIAURUMĄ.... ir tuos kurie žudė žydus ir nekaltus savo tautiečius tiek lietuviai ,lenkai ir kiti ....

kas į partiją komunistų

kas į partiją komunistų portretas
tai nusikaltėlių partija. Padorus žmogus į komunistus nestojo.Vien todėl kad visi didžiausi nusikaltėliai, pradedant sralinu, buvo komunistai. Stojo tik dėl valdžios ir privelegijų.Net komunistas darnininkas ar kolchoznikas visada buvo darbo pirmūnas, gaudavo premijas. Net rajono pirmos komunistės vairuotojas buvo reali valdžia. Ir nemaišyk, šūdžiau čia komsomolcų. Jei į juos nestoai - paprasčiusiai įrašydavo. O į komunistus reikėjo užsitarnauti, rekomendacijas dviejų komunistų. Dažniausiai tai buvo išskirtinis brudas. Komunistai sugriovė Rusiją, nešė savo komunistinę ideologiją į vakarus. Gavo i kaulus nuo lenkų. Tada ėmė rimtai ruoštis. Iškasė revanšistą Hitlerį, apginklavo, sukurstėWW II. Dešimtys milijonų lavonų ant komunistų sąžinės, kurios, kaip algirdo mykolas, jie neturėjo.Beje, įtari ką reiškia algirdo mykolas? Tai ne algirdas mykolas, tai algirdo švancas.

<<<<<ŽMOGAUS VERTĖ JO ELGESYS, O NE PARTIJA

&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;ŽMOGAUS VERTĖ JO ELGESYS, O NE PARTIJA portretas
Nepyk ir atleisk ,bet esi durnius kaip retą.....susikišk visas pasaulio partijas į užpakaliuką pradedant komunistų , TS-LKD .........ir užbaigiant..pyd agrastų su narkomanija T.Y. Laisves partija......AŠ vertinu žmogų . ....ŽMOGŲ vertinu ,o ne žmogaus sukakintą partiją ar jo rūbus....Tada buvo tokie laikai ...Buvom spaliukai ,paskui pionieriai, vėliau komjaunuoliai ...Baigę vidurinę mokyklą ,kas į kampą numetė ,kas tapo partiniu ir nuėjo mokytis į institutus ar universitetus ....Nemąstantis esi ,žmogau...LIETUVAI reikėjo gerų daktarų ,inžinierių mokytojų ir t.t. Visai kitas klausimas kas ir kiek laižė MASKVAI užpakalį ,priklausė KGB....Pagal tą kriterijų tada buvo vertinama. ,bet gyvenom laisviau ,saugiau ....na kur kas humaniškiau....Ne MASKVOS ,O SAVŲ KGB bijojom...ne BRAZAUSKO ,O VYTELIO ,RASELĖS ....VISADA BUVO IŠVERSTKAILIŲ.IŠDAVIKŲ..ŠIMONYTĖS ,NILLS,GRYBAUSKAITĖS, LANDSBERGIŲ KLANAS.....TĖVYNĖS SĄJUNGA..KREGŽDUTĖS CHA CHA CHA ,,LAISĖS PARTIJA" CHA CHA...KUL.IŠDAVIKAMS TINKA

kiekvienam savo

kiekvienam savo portretas
tokie kaip tu vertino nusikaltėlių komunistų partiją. Kiek okupacijų, milijonų nužudytų, karų jos sąskaitoje? Kai kas vertino SS. Va tuos aš gerbių. Jei ne jie, valgytų visa jievropa su kūju ir pjautuvu. Po šiai dienai.

<<<<LIETUVA BEVEIK VISA VERTINO LABAI...RINKIMAI PARUODĖ

&lt;&lt;&lt;&lt;LIETUVA BEVEIK VISA VERTINO LABAI...RINKIMAI PARUODĖ portretas
to šalia>>>>provokuojat...sakinių karą kurstot ..KODĖL?...STRIBAI, MIŠKINIAI, suskirstyti į patriotus ir banditus ,kankinimai ,žudymai ,nacionalizacija ,tremtys.....tai viso labo STALINO IR JO PAKALIKŲ LAIKAI...JIE Gruzijos piliečiai.....Tam laike gyveno ir mirė iš bado sesė ,brolis ,banditų dėka....Pagrindinis košmaras buvo praėjęs kai išvydau pasaulį.....Taip aš buvau šalia BRAZAUSKO ir vadų jokių nebuvo ....Pravažiuodamas sustojo.....tėvelis su dalgiu žolę pjovė...Atėjo, pasisveikino ir paprašė dalgio pašienaut.....tėvelis kitą dalgį atsinešė.....Paskui sėdo prie skurdaus stalo ir kartu valgėm tai ką turėjom.... .Dažnai girdėdavau kad BRAZAUSKAS susitikdavo su žmonėmis. Kur kas vėliau supratau kodėl? Tam ,kad gerai žinotų miestų ,bažnytkaimių, kaimų ,vienkiemių žmonių gyvenimus....Nebijojo eiti į bažnyčią melstis....VIENINTELĘ LIETUVĄ vadindavo TSRS MAŽĄJĄ AMERIKA Jis mūsų žmogus.....

to šalia

to šalia portretas
tai tu šalia algirdo mykolo buvai? Ir nematei kad visi komunistų vadai buvo nusikaltėliai? Lageriai, troikės, okupacijos, WW II irgi komunistų sukurstytas. Ir stodamas į šitą banditų partiją algirdo mykolas nieko nežinojo? Cvirka gal nežinojo, bet ne mykolas. Vien už Lieuvos vėliavą skudurą jį šunų kapinėse laidoti. Kas Lietuvoje sukūrė stribus? Partijos pirmasis sniečkus. O mykolas į tas pačias pareigas.Keista, kad atsiranda išsigimėlių, komunistus ginančių. Matyt iš bolševikų kilę.

<<<<Šalia nebuvai ,nematei tai ir nešik

&lt;&lt;&lt;&lt;Šalia nebuvai ,nematei tai ir nešik portretas
Ponas ,kas aš esu aš žinau ,kaip ir tamsta žinot kas Jūs....Tų dujų įvedinėjimai vyko kapitalistinėje santvarkoje ,kurioje kiekvienas tais dalykais rūpinasi asmeniškai patys......Valdiški -nevaldiški pinigai aš nežinau ,bet gerai žinau ,kad nevogti ..Iš pavydo prievartinis vadovas Landsbergis iš KGB narių ir skundikas, būtų gerklę perkandęs...Brazauskas nepriklausė KGB ,Landsbergio norai neišsipildė ,ponas nustok šikęs ,jei nežinai.... Man nusispjaut ,ką buvo,, apsirengęs"...esmė ,kad visada buvo labai geru žmogumi...TAI NE TIE BANDITAI,KURIE NAKTĮ IŠLINDĘ IŠ MIŠKO atėjo , apiplėšė ir atėmė paskutinį valgomą kąsnį....Iš bado numirė mano brolis ir sesė...Buvo pas mus kaimynas...išsivedė ,kad nepaskustų ....neapgynė tėvai...ryte radom pakartą....Tamsta kalbi apie virvę ...ESI IŠ BANDITŲ ŠEIMOS ? Istorijos galit nedėstyti iš savo varpinės ,kaip matot. .bet aš nesimaudau neapykantoje.....Nepykit ,bet per tokius BEŠIKANČIUS ant kitų iš pavydo net nežinant tiesos ,teko vykt į Sibirą ..

Konservatorių gerbėjams

Konservatorių gerbėjams portretas
Lietuvai atkūrus nepriklausomybę, Lietuvos rytinėje dalyje reikėjo uždrausti lenkų kalbą mokyklose ir būtume turėję pirmą Donecką. Gerai, kad to laiko vadovai nebuvo tiek kvaili kaip Ukrainos. Jei politikas toliau savo nosies nemato, nesugeba įvertinti savo iniciatyvų ekonominių pasekmių, tai jis geba daryti tik nuostolius valstybei ir tokius reikia laikyti kuo toliau nuo valdžios. Priimtas biudžetas su 2,2 milijardo deficitu, bet dėl kvailų sprendimų santykiuose su Kinija ir Baltarusija biudžeto deficitas tikriausiai bus dukart didesnis.

to aukšto

to aukšto portretas
šūdvabali, apie dujas visos Kaišiadorys žino. Dėl brolio pensijos, valstybinės, kažkas buvo. Kad nepriklausė o gavo. Vojažus su ištekėjusia bufetava TV rodė. Lietuvos vėliava skuduras ir pan - visas lapas spaudoje buvo mykolo pasisakymų. Kur dingo "Šešupė" , 5 liimonų litų vertės - žino tik bufetava. Buvo iškelta baudžiamoji byla, bet suėjo senatis kol mykolas valdžioj buvo. Komunistų partijos pirmasis - tai ne kolchozo kalvis komunistas, Pirmasis tai aukščiausio rango kolaborantas, vertas virvės. Kaip ne tik Prancūzijoj. Kur prapuolė lietuvos komunistai, jei buvo okupacija, tai būtent komunistai buvo okupantai. Juos reikėjo visus , kaip nacius Niurnberge, teisti. Va čia mykolas padarė ėjimą žirgu. Komunistus pervadino į demokratinę darbo o kiek vėliau apsiženijo su socialdemokratais. Lietuvos komunistai išnyko kaip dūmas, bet valdžioje ir be nuostolių.

Na

Na portretas
Jo, valinskiukas turbut vienas geriausiu pavyzdziu seimo istorijoj, kaip visiskai bet kas gali tapt seimo nariu. Realiai beveik nieko neveikes gyvenime nors laiko turejo, saves nerandantis ir dar rinkimu apygardoj kur jis turbut iki tol gyvenime net nebuvo. Na, bet rinkejams reiskia tinka tokie politikos ir gyvenimo profesoriai, jei isrenka!

>>to aukšto lygio>>>>>šunaujos narys ,bet vėjo nepučiamas..

&gt;&gt;to aukšto lygio&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;šunaujos narys ,bet vėjo nepučiamas.. portretas
To ,duodu triūsus prikakint ,išsiskalbsiu.....Meluojat apie dujas ir valstybinę pensiją...ARGUMENTAI: : 1. daugumos tautos gerbiamam Brazauskui niekšiškas elgesys nebūdingas .2. Žmogus MYLIEJO LIETUVĄ ir jos tautą ir Maskvą mulkino.. .3.Per tiek daug laiko, palyginus su kitais ,labai nedaug turto užgyveno....4.PRIEVARTINIS ,IŠKEPTAS VALDOVAS KGB ATSTOVAS ,KUR KAS BAISESNIS UŽ EILINĮ BOLŠEVIKĄ V.LANSBERGIS BŪTŲ SUĖDĘS BRAZAUSKĄ ,kaip suėdė PRUNSKIENĘ.....Šitaip svajojo būt prezidentu ,kad net pats buvo susikūręs ,,prezidento galias'' ...Į miegamuosius svetimus nelendu ir kūrėsi kapitalizmas pagal V. Landsbergį....ginkluoti berniukai savanoriai miškelyje ....5.Brazauskas nė vieno neskundė ,o profesorius paskundė Sakalą ,savo klasioką ir dar ant jo žmonos atsigulė....klasioką teisė.....Geriau šunaujos nariu būti ,negu pašlemėku...TO,NEŽINOT KAS LITVINIAI......APGAILĖSTAUJU.......

to nemanau

to nemanau portretas
algirdo mykolas iš Kaišiadorių. Kai vedė dujas už valdiškus, visą gatvę už borto, tik mykolo tėvui atvedė. Kažkas dar su brolio valstybine pensija. Na o atostogos su bufetava, jos diedą išsiutus iš viso moralės viršūnė. Neskaitant milijonų litų vertės bufetavos aferų stogavimo.Neskaitant Lietuvvos vėliava skuduras, pareiškė mykolas viešai, be tarybinės armijos pražūsim. Palyginam su Anri Filipu Petenu. Algirdo mykolas tik smirdintis bolševikas, kolaborantas. Taigi už kolaboravima Anri Petenas išvengė mirties bausmės ir gavo iki gyvos galvos tik už ypatingus nuopelnus Prancūzijai WW I metu. Prancūzijos maršalas. Mykolaqs gi bolševikų partijos pirmasis. aukščiausia okupacinė litvinų valdžia, renkamas prezidentu. Išrinko šunauja, propiesorius buvo teisus. Dėl šunaujos.

<<<<< NEMANAU ,KAD JŪS VERTAS SEIMUI

&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; NEMANAU ,KAD JŪS VERTAS SEIMUI portretas
LABAI KVAILAI KOMENTAVOT...Į SĄRAŠUS NE MES RAŠOM TAD NESAT IŠMINDINGAS ,JEI KALTINAT RINKĖJUS.....PONAS ,PAŽINAU JUS IŠ KOMENTARO...GERB BRAZAUSKO ESAT NEVERTAS NĖ MAŽO PIRŠTELIO...NE VISI BOLŠEVIKAI BUVO ŠUNSNUKIAI IR ANAIS LAIKAIS DIRBO TAUTOS NAUDAI IR DAR REIKĖJO SAUGOTIS ŠUNSNUKIŲ BOLŠEVIKŲ...TOKIŲ KAIP RASELĖ ,LANDSBERGIS ,GRYBAUSKAITĖ......Na Adamkus --marionetė...JAV KANKINIMO KALĖJIMĄ ĮRENGĖ.....Ar dažnai kalbat YOU TUBE ?

išmintingieji kurmiai

išmintingieji kurmiai portretas
ne patys sugužėjo. Jūs juos išrinkote, Kaip ir bolševikus prezidentais.

VAKAIP

VAKAIP portretas
Poniai Juškienei - didelis pliusas. Labai puikiai apibūdino valdančiąją koaliciją seime - VARLINYKAS. Ir sugūžėjo į seimuką žvaigždutės, kiek labiau žinomų tėvelių ir mamyčių vaikeliai, tame tarpe pavyzdžiui lamų augintojas Valinskiukas, už kurį iki šiol tetukas atidirbinėja.

Galerijos

 • Gero oro mokestis
  Gero oro mokestis

  Rugsėjis aprūpino puikiais orais. Puikų orą galime vartoti savęs neribodami – pagal plaučių tūrį ir gerklės plotį. Kelkime kvėpavimo bangą, juk vartotojas už gero oro vartojimą nemoka. ...

  1
 • Naminė degtinė nelegalizuota, tačiau jos vartojimas auga
  Naminė degtinė nelegalizuota, tačiau jos vartojimas auga

  Naminės degtinės legalizavimo klausimas vis dar neišspręstas, tačiau tyrimai rodo, kad auga pilstuko ir naminės degtinės vartojimas. ...

  1
 • Pasaulis kaip realybės šou
  Pasaulis kaip realybės šou

  Prieš du dešimtmečius daugelis komercinių televizijos kanalų žiūrovų buvo įpratę kiekvieną vakarą leisti žiūrėdami realybės šou, kurių būta visokių: imituotas baro, akvariumo ir daugelio kitų uždarų patalpų gyvenimas, ...

  1
 • JAV išgelbėjo carą
  JAV išgelbėjo carą

  Pasakojama, kad Šveicarijoje gyvenęs Vladimiras Iljičius Uljanovas (1870–1924) ir į Vakarus pabėgęs Georgijus Apolonovičius (1870–1906), miestui ir pasauliui labiau pažįstamas Gapono pavarde, susitiko praėjus vos kelioms savaitėms ...

  3
 • Prancūzijoje sustabdyti „iPhone 12“ pardavimai – ką tai reiškia Lietuvai?
  Prancūzijoje sustabdyti „iPhone 12“ pardavimai – ką tai reiškia Lietuvai?

  Prancūzijos institucijoms sustabdžius „iPhone 12“ išmaniųjų telefonų pardavimus dėl to, kad jie esą kenkia sveikatai ir skleidžia per didelį elektromagnetinės spinduliuotės kiekį, kiti Europos ir Lietuvos vartotojai taip pat sune...

  3
 • Propagandos aukos
  Propagandos aukos

  Nuo praeities pabėgti sunku. Tai liudija iš naujo atverstos dvylikos Seimo apaštalų asmeninės gyvenimo istorijos. O jose – priekaištai dėl nuslėptos narystės. Tik kas gi norės šviežinti viešus biografijos faktus...

  12
 • Terminas „Rytų Europa“ yra pasenęs ir klaidinantis
  Terminas „Rytų Europa“ yra pasenęs ir klaidinantis

  Nuo to, kaip įvardijame vietas, priklauso, kaip apie jas mąstome. Todėl visada prieštaravau terminui „Rytų Europa“, kuris kadaise buvo patogus sutrumpintas apibrėžimas, reiškiantis komunizmo pavergtas šalis. Tiesiogine re...

  13
 • Karas baigėsi, kova tęsiasi
  Karas baigėsi, kova tęsiasi

  Kad tariamosios Kalnų Karabacho respublikos dienos suskaičiuotos, tapo aišku dar 2020-ųjų rudenį, kai per 44 dienas Baku susigrąžino du trečdalius šios teritorijos. Vėlesni įvykiai – Rusijos plataus masto invazija į Ukrainą, sus...

  4
 • 50 zoologinės sklaidos atspalvių
  50 zoologinės sklaidos atspalvių

  Kai vieną dieną buvo paskelbta, kad jau visai numirė R. Kadyrovas, o kitą – kad jis gyvas, o po to vėl – kad nebegyvas, bet vis tiek vartosi „Tiktoke“, kilo klausimas, kas vyksta su mūsų viešuoju lauku? Išprotėjome...

  7
 • Kodėl seksualinės mažumos ES tapo svarbesnės nei šeimos?
  Kodėl seksualinės mažumos ES tapo svarbesnės nei šeimos?

  ES vis aktyviau skverbiasi į visus procesus, vykstančius jos valstybių narių teritorijoje. Siekiama reguliuoti beveik viską: žemės ūkį, energetiką, ekonomiką, socialinę sferą, užsienio politiką ir žinoma – žmogaus teises. Tačiau gražia...

  21
Daugiau straipsnių