Kaip pakilti sunkumų užkluptai įmonei?

Įmonė susidūrė su finansiniais sunkumais ir, atrodo, kad atėjo pasaulio pabaiga. Tačiau bankrotas tikrai nėra vienintelis būdas išspręsti problemas. Laiku pradėjus jos restruktūrizavimą ir kreditoriai atgauna savo skolas, ir kompanija išsaugo savo gerą vardą. Į skaitytojų klausimus, kaip atsistoti ant kojų ištikus laikiniems sunkumams, atsako advokatas dr. Linas Meškys.

Sonata Simanauskienė (Kauno r.): Kokias sąlygas reikia atitikti, kad būtų galima restruktūrizuoti bendrovę?

Restruktūrizavimas gali būti pradėtas, jeigu įmonė turi finansinių sunkumų, nėra nutraukusi veiklos, nėra bankrutuojanti ar bankrutavusi, įsteigta ne mažiau kaip prieš 3 metus ir per paskutinius 5 metus įmonei nebuvo iškelta ir baigta restruktūrizavimo byla. Jeigu įmonė atitinka šias sąlygas, įmonės akcininkų susirinkimas turėtų patvirtinti įmonės restruktūrizavimo metmenis, pritarti restruktūrizavimo administratoriaus kandidatūrai ir priimti sprendimą kreiptis į teismą dėl įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo. Svarbu paminėti, kad finansinių sunkumų turinti įmonė yra ta, kuri negali laiku ir tinkamai vykdyti prisiimtų įsipareigojimų ir sumažinti nuostolių, kurie be kreditorių pagalbos priverstų ją nutraukti veiklą ir bankrutuoti.

Sonata Simanauskienė (Kauno r.): Kaip restruktūrizavimas atliekamas? Ar reikia samdyti tos srities specialistus, ar yra kažkokie teisės aktai ar taisyklės ir viską galima padaryti įmonės jėgomis?

Įmonių restruktūrizavimą reglamentuoja Įmonių restruktūrizavimo įstatymas. Įmonė restruktūrizavimo bylos iškėlimui reikalingus dokumentus gali paruošti savo jėgomis, jeigu turi specialistus, kurie galėtu paruošti restruktūrizavimo plano metmenis, akcininkų susirinkimo sprendimą restruktūrizuoti įmonę, ieškinį teismui dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo. Jeigu tokių specialistų neturi, tuomet turėtų samdyti šios srities profesionalus. Dėl įmonės restruktūrizavimo administravimo pirmiausia reikėtų sutarti su administratoriumi, turinčiu teisę teikti įmonių restruktūrizavimo administravimo paslaugas. Restruktūrizavimo administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašas yra paskelbtas Audito, apskaitos, turto vertintojų ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos respublikos finansų ministerijos tinklapyje www.avnt.lt.

Vidas Vertelis (Vilnius): Ar verta pradėti restruktūrizavimo procesą? Gal paprasčiau bankrutuoti ir įsteigti naują įmonę?

Restruktūrizavimo procesą verta pradėti, jeigu siektumėte išsaugoti ir toliau plėtoti įmonės veiklą, grąžinti kreditoriams skolas ir išvengti bankroto. Tačiau, jeigu įmonė negali ir negalės atsiskaityti su kreditoriais, įmonės vadovas privalo pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo, bet ne vėliau kaip per 5 dienas po to, kai įmonė tapo nemoki. Įmonė laikoma nemokia, kai pradelsti įmonės įsipareigojimai kreditoriams viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Finansinių sunkumų turinčių įmonių vadovams ir savininkams sunkiausia laiku priimti sprendimą, nes daugeliu atvejų restruktūrizuoti įmonę būna per vėlu, o didžioji dalis Lietuvoje inicijuotų bankroto bylų būna nesavalaikės.

Vidas Vertelis (Vilnius): Kokios pasekmės ateityje restruktūrizuojant įmonę ir paskelbus bankrotą?

Restruktūrizuojama įmonė toliau vykdo ir plėtoja veiklą, grąžina skolas kreditoriams, išvengia bankroto. Įvykdžius restruktūrizavimo planu prisiimtus įsipareigojimus, restruktūrizavimo byla teismo sprendimu baigiama, panaikinamas restruktūrizuojamos įmonės statusas, įmonė toliau tęsia veiklą. Bankroto atveju įmonė yra likviduojama, parduodamas įmonės turtas, išieškomos skolos iš skolininkų, gautos piniginės lėšos paskirstomos įmonės kreditoriams ir įmonė išregistruojama iš juridinių asmenų registro. Svarbu pažymėti, kad bankroto atveju patikrinami visi įmonės sandoriai, sudaryti per 36 mėnesių laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo, tiriama ar nėra tyčinio bankroto požymių. Bankroto proceso metu ginčijami įmonei ir jos kreditoriams nenaudingi sandoriai, reikalaujama atlyginti žalą iš įmonės vadovo, jeigu buvo laiku nesikreipta į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo arba kreiptasi pavėluotai.

Darija Veleckaja (Vilnius): Mūsų įmonę ištiko sunkumai. Bijome restruktūrizavimo, nes manome, kad skolų delspinigiai vis tiek „kapsės“. Kokiu būdu galima juos sustabdyti?

Finansinių sunkumų turinčioms įmonėms sunkiausia būna laiku priimti sprendimą gelbėti įmonę, nes kiekviena uždelsta diena įmonei kainuoja labai brangiai.

Nuo teismo nutarties iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos sustabdomas delspinigių ir palūkanų už visų įmonės prievolių, susidariusių iki teismo nutarties iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą priėmimo dienos, skaičiavimas. Kaip jau buvo minėta, finansinių sunkumų turinčioms įmonėms (jų vadovams ir akcininkams) sunkiausia būna laiku priimti sprendimą gelbėti įmonę, nes kiekviena uždelsta diena įmonei kainuoja labai brangiai.

Antanas U. (Kaunas): Ar restruktūrizavimo metu galima išvengti turto arešto? Dalį jo mūsų bendrovė nuomoja, iš to gauna pajamas.

Nuo teismo nutarties iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos sustabdomas išieškojimas pagal vykdomuosius dokumentus. Įmonės kreditorių reikalavimai tenkinami teismo patvirtintame restruktūrizavimo plane nustatyta tvarka ir terminais. Tačiau restruktūrizuojama įmonė privalo mokėti visas einamąsias įmokas, atsiradusias po restruktūrizavimo bylos iškėlimo. Restruktūrizavimo metu įmonės sąskaitos gali būti areštuotos, jeigu einamosios įmokos nebus laiku mokamos.

Liepa K. (Kaunas): Kaip susitarti su kreditoriais, jei jie reikalauja skelbti bankrotą? Jie tikisi parduoti mūsų įmonės turtą ir padengti dalį skolų? Bet mes tikimės išlipti iš duobės.

Pirmiausia siūlome pasitikrinti įmonės mokumą. Jeigu pradelsti įmonės įsipareigojimai viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės, reiškia įmonė yra nemoki ir tokiu atveju privalote kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. Jeigu įmonė yra moki, bet turi laikinų finansinių sunkumų, tuomet verta kreiptis į teismą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo. Šioje vietoje labai svarbu įvertinti tai, kad restruktūrizavimo proceso metu kreditorių nuomonė yra labai svarbi. Įsiteisėjus nutarčiai dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo ne vėliau kaip per 6 mėnesius turi būti paruoštas, kreditorių susirinkimo pritartas ir teismui pateiktas tvirtinti restruktūrizavimo plano projektas. Tam, kad teismas patvirtintų restruktūrizavimo planą, jam turi pritarti kreditoriai, kurių reikalavimų suma sudaro ne mažiau kaip du trečdalius visų įmonės finansinių įsipareigojimų kreditoriams.

Vidmantas J. (Vilnius): Susidaro įspūdis, kad restruktūrizavimas naudingas tik įmonės vadovui ar jos savininkams, kaip laiko vilkinimo priemonė besiruošiant bankrotui. Kaip nuo to apsisaugoti kreditoriams?

Restruktūrizavimo procesas yra naudingas įmonei, jos kreditoriams, vadovui ir akcininkams, jeigu procesas inicijuojamas laiku. Deja, Lietuvoje dauguma restruktūrizavimo procesų inicijuojama stipriai pavėlavus, t.y. įmonėms faktiškai esant nemokioms. Teismas atsisako iškelti restruktūrizavimo bylą, jeigu nagrinėdamas pareiškimą nustato, kad įmonė yra nemoki. Tokiu būdu teismas atima galimybę įmonės vadovui ir savininkui dar labiau pabloginti įmonės turtinę padėtį. Kreditoriams patartina būti aktyviems įmonės restruktūrizavimo procese. Dalyvauti kreditorių susirinkimuose, teikti pasiūlymus dėl restruktūrizavimo plano projekto, kontroliuoti plano vykdymą.

Simona Kazlauskienė (Kaunas): Kiek dažnai restruktūrizavimas būna sėkmingas ir įmonės išsprendžia savo problemas, o kiek tai baigiasi bankroto byla?

Visos pavėluotai inicijuotos restruktūrizavimo bylos baigiasi bankrotais. Restruktūrizavimo procesai, kuriuose įmonės akcininkams ir kreditoriams pavyko susitarti ir šio susitarimo laikytis, buvo baigti sėkmingai. Sėkmingam įmonės restruktūrizavimui būtina turėti realų verslo planą restruktūrizavimo laikotarpiui, sutarti su kreditoriais dėl atitinkamų nuolaidų, turėti įgyvendinimus restruktūrizavimo tikslus.

Viktoras Velžys (Klaipėdos r.): Ne paslaptis, kad dažnai pagrindinis kreditorius yra bankas, jam tradiciškai įkeičiamas turtas. Girdėjome, kad bankai visiškai nesuinteresuoti restruktūrizavimu, jiems paprasčiau, kai kliento turtas parduodamas ir atsiimama skola. Kaip išvengti to, nes kiti kreditoriai linkę susitikti su restruktūrizavimo planu?

Restruktūrizavimo bylos iškėlimui kreditorių sutikimas nėra reikalingas. Iškėlus restruktūrizavimo bylą įmonė gauna 6 mėnesių laikiną apsaugą nuo kreditorių reikalavimų. Įmonei draudžiama grąžinti iki bylos iškėlimo atsiradusias skolas, sustabdomas delspinigių ir palūkanų skaičiavimas, antstoliai sustabdo išieškojimus iš įmonės. Įmonės vadovas ir administratorius per šį laiką turi suplanuoti įmonės veiklą restruktūrizavimo laikotarpiui taip, kad ji atitiktų didžiųjų kreditorių interesus tuo pačiu nepažeidžiant mažųjų kreditorių teisių. Restruktūrizavimo procesas neįmanomas be reikalavimų daugumą turinčių kreditorių pritarimo restruktūrizavimo planui, o kreditorių pritarimas galimas tik tuo atveju, kai planas yra pakankamai realus ir įgyvendintinas.

Daiva Liepa (Vilnius): Gal valstybė turėtų daugiau dėmesio skirti restruktūrizavimui, nes bankroto atveju įmonė likviduojama, o tokiais atvejais, tikėtina, liktų nesumokėti mokesčiai?

Šių metų spalio mėnesį Vyriausybė pritarė Juridinių asmenų nemokumo įstatymo projektui ir pateikė jį Seimui. Šiuo įstatymu siūloma iš esmės pertvarkyti juridinių asmenų nemokumo sistemą. Juridinių asmenų nemokumo įstatymas sujungia šiuo metu galiojančius Įmonių bankroto įstatymą ir Įmonių restruktūrizavimo įstatymą. Įstatymo projektu siekiama sudaryti sąlygas veiksmingam juridinių asmenų nemokumo procesui, užtikrinant kreditorių ir juridinių asmenų interesų pusiausvyrą. Kreditoriams būtų suteikta teisė inicijuoti nemokumo procesą (restruktūrizavimo ar bankroto). Šiuo metu inicijuoti restruktūrizavimo bylos iškėlimą gali tik pati įmonė. Bankroto proceso metu kreditoriai galės apsispręsti dėl įmonės pardavimo galimybės, vykdyti toliau ar ne ūkinę veiklą, restruktūrizuoti įmonę ar sudaryti su įmone taikos sutartį. Įstatymo projekte Seime numatyta svarstyti šių metų lapkričio mėnesį.

Linas Bacevičius (Klaipėda): Kodėl ribojamas restruktūrizuojamų įmonių dalyvavimas viešuosiuose pirkimuose? Juk pagal teisės aktus restruktūrizavimas reiškia, kad ištiko laikini finansiniai sunkumai. Eliminuotoms įmonėms dar sunkiau atstatyti mokumą, grąžinti skolas.

Manytina, kad ribojimų taikymas restruktūrizuojamoms įmonėms dalyvauti viešuosiuose pirkimuose įstatymų leidėjo yra numatytas siekiant užtikrinti, kad viešąjį pirkimą laimėjęs ūkio subjektas bus finansiškai pajėgus įgyvendinti perkančiosios organizacijos paskelbtą viešąjį pirkimą. Kadangi restruktūrizuojama įmonė turi laikinų finansinių sunkumų, tokia rizika atrodo ganėtinai reali. Kita vertus, tokie ribojimai neabejotinai apsunkina restruktūrizuojamos įmonės, kuri, pavyzdžiui, iki restruktūrizavimo bylos iškėlimo dalyvaudavo viešuosiuose pirkimuose, galimybes pasiekti pagrindinių restruktūrizavimo tikslų – atsiskaityti su kreditoriais, išvengti bankroto ir išlikti rinkoje veikiančiu ūkio subjektu.

Kęstutis Uktveris (Kaunas): Ar restruktūrizuojant įmonę galima keisti pagrindinę jos veiklą, kuri laikinai rinkoje nebėra paklausi?

Restruktūrizuojamai įmonei ne tik galima, bet ir būtina atsisakyti nuostolingos veiklos. Būtina įvairinti veiklą, kurti naujus produktus, įsigyti pelningos veiklos vykdymui reikalingą turtą, sudaryti naujas sutartis, parduoti įmonės veiklai nereikalingą turtą. Būtina mažinti įmonės išlaidas nutraukiant nereikalingas, nebūtinas ir nuostolingas sutartis.

Arvydas Petraitis: Pagal ką nustatomi pirmosios, antrosios ir trečiosios eilės kreditoriai?

Kreditorių reikalavimo tenkinimo eilė ir tvarka yra nustatyta Įmonių restruktūrizavimo įstatyme. Pirmąja eile yra tenkinami darbuotojų reikalavimai, susiję su darbo santykiais, reikalavimai atlyginti žalą dėl suluošinimo ar kitokio kūno sužalojimo, reikalavimai sumokėti už perdirbti supirktą žemės ūkio produkciją. Antrąja eile yra tenkinami visi likusieji kreditorių reikalavimai, išskyrus įmonės dalyvių, kurie kreditoriais tapo iki restruktūrizavimo bylos iškėlimo dienos. Įmonės dalyvių (akcininkų) reikalavimai yra tenkinami trečiąja eile. Įkeitimu ir (ar) hipoteka užkrinti kreditorių reikalavimai yra tenkinami pirmiausia iš lėšų, gautų pardavus įkeistą įmonės turtą. Kreditorių reikalavimai yra tenkinami 2 etapais. Pirmuoju etapu yra grąžinama skola, antruoju etapu  –delspinigiai ir palūkanos.

X.X.: Vienas kreditorius jau kreipėsi į teismą dėl bankroto bylos. Ar jau vėlu pradėti restruktūrizaciją?

Restruktūrizavimas gali būti pradėtas, jeigu įmonė nėra bankrutuojanti. Jeigu jūsų įmonė yra moki, nėra nutraukusi veiklos, bet turi laikinų finansinių sunkumų, turėtumėte prieštarauti dėl bankroto bylos iškėlimo ir kreipti į teismą su prašymu iškelti įmonei restruktūrizavimo bylą.

X.Y.: Pajamos pas mus sezoninės, kartais su tiekėjais vėluojame atsiskaityti kelis mėnesius ir daugiau. Visada galų gale atsiskaitome, bet būna ir grasinimų inicijuoti bankrotą. Ar mums reikia restruktūrizacijos?

Atsižvelgiant į pajamų sezoniškumą, rekomenduotume su tiekėjais sutarti tokius atsiskaitymo terminus, kurių įmonė galėtų laikytis ir vykdyti atsiskaitymus nepažeidžiant sutartų atsiskaitymo terminų. Tokiu atveju kreditoriai neturės teisės inicijuoti teisminius skolų išieškojimus arba bankroto bylos iškėlimą įmonei. Jeigu nepavyksta sutarti su kreditoriais dėl mokėjimo terminų atidėjimo, bet siekiate išsaugoti ir toliau plėtoti įmonės veiklą, atsiskaityti su kreditoriais ir išvengti bankroto, tuomet reikia inicijuoti įmonės restruktūrizavimo procesą.NAUJAUSI KOMENTARAI

lieka

lieka portretas
tik bankrutuoti kol nepasodino....

eik vogt ir reketuot

eik vogt ir reketuot portretas
duok kysius teisejams ,prokurorams ir advokatams ---iskart pataisysi firmos finansinius reikalus ir sedet cypej nereikes.....
VISI KOMENTARAI 2
 • Skelbimai
 • Pranešk
  naujieną
 • Portalo
  svečias
 • Klausk
  specialisto
 • Diskusijos
 • Orai
 • TV
  programa
 • Pažintys
 • Žaidimai
 • Horoskopai
 • Naujienlaiskis
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter

Galerijos

Daugiau straipsnių